U15/13

 

TRÄNINGSPASS 19

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Huvudspel utan positionsväxling (1)

U15 13 U 19 1

 

U15 13 U 19 1a

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Huvudspel

Organisation

 • Dela upp spelarna i 6 grupper med 3 spelare i varje grupp.

Anvisningar

 • Spelare A startar aktionen genom att jonglera upp bollen på huvudet.
 • Samtidigt genomför spelare B en föraktion (läs mer...), först ifrån bollen och sedan mot bollen.
 • Därefter nickpassar spelare A till spelare B.
 • Spelare B nickpassar direkt tillbaka till spelare A som omedelbart nickar till spelare C, som dessförinnan genomfört en föraktion, först ifrån bollen och sedan mot bollen.
 • Samtidigt genomför spelare B en föraktion, först ifrån bollen och sedan mot bollen.
 • Därefter nickpassar spelare C till spelare B.
 • Spelare B nickpassar direkt tillbaka till spelare C som omedelbart nickar till spelare A som dessförinnan genomfört en föraktion, först ifrån bollen och sedan mot bollen...
 • Spelarna inom gruppen bör försöka att hålla bollen i luften så länge som möjligt. 
 • Skifta spelare i mitten efter 5 minuter.
 • den här övningen behåller samtliga spelare sin position - därmed sker inga positionsväxlingar.
 • Detta är en kontinuerlig övning.

Tips

 • Se till att samtliga spelare genomför sina föraktioner.
 • Kräv att spelarna arbetar lätt på framfoten och kontinuerligt justerar sina positioner för att kunna ta emot oprecisa nickpassningar.
 • Se till att spelarna inte befinner sig på samma linje då de nickpassar.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, kan de försöka att spela flacka passningar till varandra - inga "snöbollar".   

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Huvudspel utan positionsväxling (2)

U15 13 U 19 2

 

U15 13 U 19 2a

Träningspunkter

 • Inkast
 • Huvudspel

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelare A har bollen i sina händer och startar aktionen genom att föra ned bollen mot marken.
 • Samtidigt genomför spelare B en föraktion ifrån bollen.
 • Därefter kastar spelare A, från en upprätt position, till spelare B som rör sig mot bollen och nickpassar tillbaka till spelare A.
 • Spelare A startar sedan nästa aktion genom att föra ned bollen mot marken.
 • Samtidigt genomför spelare C en föraktion ifrån bollen.
 • Därefter kastar spelare A, från en upprätt position, till spelare C som rör sig mot bollen och nickpassar tillbaka till spelare A...
 • Låt spelarna skifta roller med varandra efter 5 minuter.
 • den här övningen behåller samtliga spelare sin position - därmed sker inga positionsväxlingar.

Tips

 • Se till att de två nickpassande spelarna genomför sina föraktioner.
 • Kräv att spelarna arbetar lätt på framfoten och kontinuerligt justerar sina positioner för att kunna ta emot oprecisa nickpassningar.
 • Se till att de två spelarna inte befinner sig på samma linje då de nickpassar till spelaren som startat aktionen.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Huvudspel efter höjdboll

U15 13 U 19 3

 

U15 13 U 19 3a

Träningspunkter

 • Huvudspel
 • Passningsspel

Organisation

 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper med 4 spelare i varje grupp.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Spelare A startar övningen genom att spela ett väggspel med spelare B.
 • Därefter spelar han en höjdboll till spelare C på motsatt sida.
 • Spelare C nickar ned bollen till spelare D som passar tillbaka till spelare C.
 • Spelare C genomför sedan ett väggspel med spelare D.
 • Därefter spelar han en höjdboll till spelare A på motsatt sida.
 • Spelare A nickar ned bollen till spelare B som passar tillbaka till spelare A...
 • Låt spelarna efter en viss tid skifta positioner. 
 • Efter halva övningstiden, flyttar sig den sidoplacerade spelaren till den andra sidan.
 • Den här övningen är en kontinuerlig övning.

Tips

 • Kräv att spelarna arbetar lätt på framfoten och kontinuerligt justerar sina positioner för att kunna ta emot oprecisa nickpassningar.
 • Se till att spelaren, som erhåller höjdbollen, faller av några meter i ögonblicket just innan passningsläggaren slår till bollen.
 • Var uppmärksam på att spelaren, som erhåller den vertikala passningen, förflyttar sig mot bollen när passningen är på väg om bollbanan så tillåter. 

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Finn en medspelare efter höjdboll

U15 13 U 19 4

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Spelplanen är en planhalva.
 • Placera tre konor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag med 9 spelare i det ena laget och 7 spelare i det andra laget.
 • Markera 2 spelare med en tredje färg på träningsvästarna.

Anvisningar

 • Det röda laget är organiserade i 1-4-3-1 och det blå laget i 0-0-4-2.
 • Spelarna med vita träningsvästar och en spelare ur det blå laget startar övningen (placerade vid varsin blå kona) genom att passa bollen till varandra.  
 • Därefter spelar någon av spalarna en höjdboll mot anfallarna i det blå laget, för att sedan tillsammans med de två övriga spelarna förflytta sig in på den andra planhalvan (gulmarkerad i grafiken).
 • Lyckas det blå laget att erövra bollen, försöker de att göra mål på elvamannamålet.
 • Om det röda laget lyckas att erövra bollen, försöker de att spela minst 4 passningar inom laget innan de spelar en passning till någon av spelarna med vita träningsvästar.
 • Går bollen utanför spelytan, det blå laget gör mål eller om de röda laget lyckas passa till någon av spelarna med vita träningsvästar, startar övningen återigen från andra planhalvan.
 • Låt efter en viss tid spelarna i det blå laget skifta roller med några spelare i det röda laget. Lyckas det blå laget att göra mål, erhåller de en poäng. Detsamma gäller om det röda laget lyckas att spela en passning till någon av spelarna med vita träningsvästar.
 • Vilket lag lyckas samla flest poäng?

Tips

 • Om det är nödvändigt, bryt spelet och korrigera spelarnas positioner.
 • Se till att de spelare i 4-backslinjen, som inte går upp i nickduellen, faller av och bildar en ny linje bakom.
 • Var uppmärksam på att spelarna i 4-backslinjen försöker att registrera vart deras medspelare befinner sig, innan de går upp i en nickduell. 
 • Förklara för mittfältsspelarna i det röda laget, att de i pressade situationer bör försöka att överspela en linje bakåt för att på så vis reducera pressen och därmed säkerställa bollinnehavet.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Spel 9-mot-9 med särskilda uppdrag

U15 13 U 19 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Placera ut ett andra elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Lagen spelar 9-mot-9 på två elvamannamål.
 • Bägge lag är organiserade i 1-4-3-1.
 • Ett av lagen försöker att göra mål via kortpassningsspel längs marken (rött lag i grafiken).
 • Det andra laget försöker, genom att spela höga bollar mot sin forward, att så snabbt som möjligt göra mål (blått lag i grafiken).
 • Spelet sker med inkast, hörnor och offside.
 • Låt lagen byta uppgifter med varandra efter halva tiden.
 • Efter ett mål, startar spelet återigen från målvakten som släppt in målet.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Om det är nödvändigt, bryt spelet och korrigera spelarnas positioner.
 • Uppmana kantspelarna i det blå laget, att inte placera sig för långt ned i planen då laget har bollen på egen planhalva.
 • Se till att de spelare i 4-backslinjen, som inte går upp i en nickduell, faller av och bildar en ny linje bakom.
 • Var uppmärksam på att spelarna i 4-backslinjen försöker att registrera vart deras medspelare befinner sig, innan de går upp i en nickduell.
 • Förklara för mittfältsspelarna i det röda laget att de i pressade situationer bör försöka att överspela en linje bakåt, för att kunna reducera pressen och därmed säkerställa bollinnehavet för att därefter återigen bygga upp spelet.

  

TILL TRÄNINGSPASS 20

 

TILL TRÄNINGSPASS 18

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se