U19

 

Spelarna i den här åldersgruppen består av unga män och kvinnor, som vill bli tagna på allvar och behandlade som vuxna. Fastän de visar en viss omognad, klarar de av att diskutera allehanda ämnen. Den kroppsliga utvecklingen är så gott som avslutad och ger utmärkta atletiska grundförutsättningar.

Ungdomar, i åldern 17 - 19 år, utmärker sig genom följande egenskaper och uppvisar följande förhållningssätt:

 

NÄSTAN VUXEN

Ungdomarna har lämnat puberteten bakom sig. De är snart vuxna, men har ännu inte en vuxens atletiska förmåga. Av den anledningen kan man inte förvänta sig en fullvuxens belastningsbarhet av dem.

 

EN STARKARE MUSKULATUR

I och med den ökade muskeltillväxten råder bästa möjliga atletiska förutsättningar. Framförallt unga män har, genom höga halter av hormonet testosteron, optimalt träningspotential.

 

STÖRRE STYRKA

Den förstärkta muskulaturen leder till en kraftig ökning av styrka. Den i sin tur gör kroppens rörelser dynamiska. Inte enbart den maximala styrkan gynnas, utan likaså snabbheten och spänsten.

 

HÖG PRESTATIONSFÖRMÅGA

Spelarna vill prestera. De har ideala fysiska och mentala förutsättningar, vilka de kan använda sig av på spelplanen. Spelarna är hela tiden medvetna om sina framsteg. Genom att berömma och motivera, kan tränaren främja deras vilja att prestera.

 

STOR LUST

Spelarna tränar och spelar fotboll med stor lust och därmed stiger förväntningarna på sig själva. Förväntningarna borde inte vara för höga för att inte leda till frustration.

 

Ditt fotbollsbibliotek.se