U17

 

Den svåraste delen av puberteten ligger nu nästan bakom ungdomarna på sin väg in i vuxenlivet. Kropp och psyke befinner sig återigen i balans och inget står nu i vägen för en optimal utveckling.

Ungdomar, i åldern 15 - 17 år, utmärker sig genom följande egenskaper och uppvisar följande förhållningssätt:

 

EN KROPP I BALANS

Den största omställningen i kroppen är över och hormonhalten ser till att kroppen hamnar i jämnvikt.

 

EN STARKARE MUSKULATUR

I och med pubertetens muskeltillväxt råder bästa möjliga atletiska förutsättningar. Därför kan man nu förvänta sig stora effekter av styrketräning.

 

STÖRRE STYRKA

Den förstärkta muskulaturen leder till en kraftig ökning av styrka. Den i sin tur gör kroppens rörelser dynamiska. Inte enbart den maximala styrkan gynnas av de nya förutsättningarna utan även snabbheten och spänsten. Inom dessa träningsområden är stora framgångar möjliga.

 

ÖKAD KOORDINATIONSFÖRMÅGA

De koordinativa systemen har nu anpassat sig till kroppens omställningar, då de största tillväxtfaserna i regel är över.

 

FÖRBÄTTRAD UPPFATTNINGSFÖRMÅGA

Den höga koncentrationsförmågan och tillika den mentala mognaden, utgör optimala förutsättningar för den kognitiva förmågan. Ungdomar i den här åldersklassen har en förbättrad uppfattningsförmåga och kan normalt sett uppfatta situationer tydligare.

 

MOGNAD OCH STÄRKT SJÄLVFÖRTROENDE

De stora förändringarnas tid befinner sig i slutskedet. Kroppen och psyket är i balans och i och med det stärks självförtroendet. I den här fasen mognar ungdomarna och personligheten utvecklas.

 

HÖG INLÄRNINGS- OCH PRESTATIONSFÖRMÅGA

Det råder ideala förutsättningar för att utvecklas. Spelarna använder sig av de här fysiska och mentala egenskaperna och visar en hög inlärnings- och prestationsförmåga. Tränaren kan använda sig av den här motivationen, men bör också veta när det är dags att bromsa ett övermotiverat beteende.

 

Ditt fotbollsbibliotek.se