U15

 

I och med att puberteten nu sätter fart på allvar förändras även träningen, då tonåringar genomgår stora fysiska och psykiska förändringar. Tränaren bör visa intresse för individen och dennes nuvarande tillstånd i utvecklingsfasen samt anpassa sina reaktioner därefter. Skillnaderna mellan spelarna är som störst i den här åldern, vilket tränaren bör ha i åtanke i sina aktioner.

Ungdomar, i åldern 13 - 15 år, utmärker sig genom följande egenskaper och uppvisar följande förhållningssätt:

 

PSYKISK OBALANS

Puberteten är ett känslomässigt kaos på grund av stora hormonförändringar. Därför utmärker sig den här åldern av en psykisk obalans. Starka känslomässiga reaktioner och utbrott är att vänta i vissa situationer.

 

TYDLIGA SKILLNADER I VIKT OCH STORLEK

Puberteten inleds inte vid samma tidpunkt hos samtliga ungdomar, vilket leder till stora skillnader i både längd och vikt.

 

EN KROPP I OBALANS

Hormonerna sätter kroppen ur spel. Ungdomarna går igenom ett flertal förändringar såväl kroppsliga som mentala, vilket är en mycket påfrestande omställning.

 

KOORDINATIONSPROBLEM

Puberteten sätter tydliga spår på kroppens motorik. Rörelsemönster, som dessförinnan var enkla, kan nu te sig svåra.

 

PSYKISKA OCH SOCIALA SPÄNNINGAR

Tonåringarnas psyke genomgår en påfrestande utveckling. Kroppens och psykets talrika förändringar leder till osäkerhet såväl som sociala spänningar och konflikter. Ungdomar som befinner sig i puberteten är ofta lättretliga och söker konfrontation för att lätta på trycket.

 

Ditt fotbollsbibliotek.se