U13

 

Barnen genomgår början på den avgörande övergången från barn till ungdom. Deras fysiska och mentala prestationsförmåga tillåter stora framgångar när det gäller koordination.

Barn, i åldern 11 - 13 år, utmärker sig genom följande egenskaper och uppvisar följande förhållningssätt:

 

KROPPSLIG BALANS

Kroppens längd och bredd är i balans och har således ideala förutsättningar för att klara uppgifter som fordrar koordinationen. Utvecklingspotentialen inom det här området och likaså för fotbollsspecifik teknik är därmed mycket stor.

 

BRA SJÄLVFÖRTROENDE

I den här åldern har spelarna ett stort tillit till sin egna förmåga. De vågar använda sig av nyvunna kunskaper. Tränaren bör noga avväga när det är läge att stärka spelarnas självförtroende eller dags att bromsa dem en aning.

 

STARKT PRESTATIONSINRIKTADE

Intensiteten ökar. Spelarna är medvetna om sin fysiska prestationsförmåga och vill visa upp den i träning och match.

 

HÖG KONCENTRATIONSFÖRMÅGA

Den höga koncentrationsförmågan är grunden för de ideala utvecklingsförhållanden som råder i den här åldersklassen. Det betyder inte att tränaren bör bli för mångordig, men det är nu möjligt att bygga ut träningsinnehållet ytterligare.

 

STOR VILJA ATT LÄRA SIG OCH HÖG MOTIVATION

I den här åldern börjar spelarna att intressera sig för taktiska element och även att identifiera sig med vissa positioner. Det här taktiska intresset är till en stor hjälp när tränaren lär ut hur man bör förhålla sig i en 1-mot-1 situation.

 

KROPP OCH PSYKE I HARMONI

De harmoniska fysiska förutsättningarna innebär att motoriska uppgifter lätt kan utföras. Ett stabilt psyke och en hög kognitiv förmåga, utgör en optimal grund i den här åldern.

 

Ditt fotbollsbibliotek.se