U15/13

 

TRÄNINGSPASS 6

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Överspela en linje (1)

U15 13 I 6 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Två bollar per grupp.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning till spelare C.
 • Spelare C passar därefter direkt till spelare B, som på ett tillslag spelar vidare till spelare D.
 • Spelare D passar sedan direkt till spelare E, som på ett tillslag spelar vidare till spelare F.
 • Spelare F avslutar därefter passningssekvensen genom att spela direkt till spelare A.
 • Spelare A passar därefter direkt till spelare C...
 • Varje spelare behåller sin position.
 • Efter ca 3 minuter skiftar spelarna positioner medurs med varandra.
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter ca 7 minuter.
 • De bägge spelarna i mitten försöker tillsammans att hålla bollen i luften så långe som möjligt.
 • Skifta spelare i mitten inom regelbundna tidsintervaller. 

Tips

 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, bör passning 1, 3, 4 och 6 spelas med en högre hastighet än passning 2 och 5. 
 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben under passningsspelet.
 • Kräv att spelarna kontinuerligt justerar sina positioner. 

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Överspela en linje (2)

U15 13 I 6 2

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Två bollar.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna vid startpunkterna startar aktionen genom att överspela en linje (se video).
 • Bollen passas tillbaka och därefter överspelas en linje...
 • Varje spelare behåller sin position.
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter ca 7 minuter.

Tips

 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, bör passningen som överspelar en linje spelas som en "power-pass" och passningen tillbaka spelas med "feeling".
 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben under passningsspelet.
 • Kräv att spelarna kontinuerligt justerar sina positioner. 

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Överspela en linje och avslut (1)

U15 13 I 6 3a

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Dela in spelarna i fyra grupper.

Anvisningar

A-C-B-D-B-Avslut

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning till spelare C.
 • Spelare C passar därefter direkt till spelare B, som senast med det tredje tillslaget spelar vidare till spelare D.
 • Därefter spelar spelare D direkt tillbaka till spelare B som kommer emot honom.
 • Spelare B avslutar direkt på mål.
 • Därefter startar gruppen på motsatt sida nästa aktion (spelare med blå träningsvästar).
 • Låt spelarna byta positioner med varandra efter ca 2 minuter.
 • Efter ca 10 minuter skiftar bägge grupper sida med varandra.

Tips

 • Se till att spelarna alltid har visuell kontakt med passningsläggaren.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, bör passning 1 och 3 spelas med en högre hastighet än passning 2 och 4.
 • Var uppmärksam på att spelare B växlar tempo efter passningen till spelare D. 

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Överspela en linje och avslut (2)

U15 13 I 6 4a

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

A-C-B-D-B-C-B-Avslut

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning till spelare C.
 • Spelare C passar därefter direkt till spelare B, som senast med det tredje tillslaget spelar vidare till spelare D.
 • Därefter spelar spelare D direkt tillbaka till spelare B som kommer emot honom.
 • Spelare B passar sedan till spelare C som förflyttat sig framåt.
 • Spelare C spelar direkt tillbaka till spelare B, som avslutar med första tillslaget på mål. 
 • Därefter startar gruppen på motsatt sida nästa aktion (spelare med blå träningsvästar).
 • Låt spelarna byta positioner med varandra efter ca 2 minuter.
 • Efter ca 10 minuter skiftar bägge grupper sida med varandra.  

Tips

 • Se till att spelarna alltid har visuell kontakt med passningsläggaren.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, bör passning 1 och 3 spelas med en högre hastighet än passning 2 och 4.
 • Var uppmärksam på att spelare B växlar tempo efter passningen till spelare D.
 • Spelare B bör inte förbli stående framför målet i samband med den avslutande passningen från spelare C, utan istället komma med fart mot bollen för att avsluta på mål.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Spel 5-mot-5 + 1

U15 13 I 6 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Två neutrala spelare.

Anvisningar

 • Spelet sker 5-mot-5 + 1 på två mål. 
 • Lagen är organiserade i 1-2-2. Den neutrala spelaren deltar med bollhållande lag och placerar sig som grafiken visar.
 • Spelet startar med att ena målvakten spelar en passning till en av sina medspelare.
 • Spelet sker med inspark och hörnor.
 • Efter mål, startar spelet återigen från målvakten i det lag som släppt in målet...
 • Skifta spelare inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Se till att målvakterna deltar aktivt i anfallsspelet.
 • Uppmana spelarna att försöka etablera en egen linje i spelet med bollen.
 • Spelarna bör försöka att använda den neutrala spelaren för att överspela linjer längs marken. 

 

TILL TRÄNINGSPASS 7

 

TILL TRÄNINGSPASS 5

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se