U19/17

 

TRÄNINGSPASS 6

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

10 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Direktpassningsspel med ett hinder

U19 17 I 6 1b

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Placera ut tre plintar. 
 • Dela upp spelarna i tre grupper med 4 spelare i varje grupp.

Anvisningar

 • Spelarna inom gruppen spelar direktpassningar till varandra vid sin plint.
 • Efter varje passning justerar spelarna sina positioner och erbjuder återigen sig för att erhålla en passning.
 • Det här är en kontinuerlig övning där varje spelare endast justerar sin position - därmed sker inga positionsväxlingar.

Tips

 • Se till att spelarna kontinuerligt justerar sina positioner och inte placerar sig bakom plinten. Spelaren med bollen bör alltid kunna spela till samtliga av sina tre medspelare.
 • Uppmana spelarna att aldrig stå helt stilla efter en spelad passning.  
 • Var uppmärksam på att spelarna hela tiden använder situationskorrekt ben.
 • Tillåt inte spelarna att befinna sig på samma linje. Varje spelare bör upprätta en egen linje under passningsspelet.
 • Anpassa passningshastigheten efter spelarnas kunskapsnivå.    

 

 

UPPVÄRMNING 2

20 minuter

Passningsspel med en överspelad linje

U19 17 I 6 2b

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning till spelare C (linjen som spelare B upprättat överspelas).
 • Spelare C passar därefter direkt till spelare B som startat att löpa förbi plinten.  
 • Spelare B passar sedan direkt till spelare D som tar emot bollen samtidigt som spelare B och spelare C justerar sina positioner.
 • Därefter passar spelare D till spelare B (linjen som spelare C upprättat överspelas).
 • Spelare B passar därefter direkt till spelare C som startat att löpa förbi plinten.
 • Spelare C passar sedan direkt till spelare A som tar emot bollen samtidigt som spelare C och spelare B justerar sina positioner.
 • Därefter passar spelare A till spelare C (linjen som spelare B upprättat överspelas)...
 • Det här är en kontinuerlig övning där varje spelare behåller sin position - därmed sker inga positionsväxlingar.
 • Efter ca 3 minuter skiftar spelarna positioner medurs med varandra.

Tips

 • Uppmana spelarna att aldrig stå helt stilla efter en spelad passning.  
 • Var uppmärksam på att spelarna hela tiden använder situationskorrekt ben.
 • Tillåt inte spelarna att befinna sig på samma linje. Varje spelare bör upprätta en egen linje under passningsspelet.
 • Se till att passningen som överspelar en linje håller en högre hastighet än övriga passningar. 

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Direktpassningsspel med tre hinder (1)

U19 17 I 6 3

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Placera ut tre röda konor enligt grafiken.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram. 

Anvisningar

A-B-C-B-D-C-E-A...

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning till spelare B som dessförinnan genomfört en föraktion (läs mer...).
 • Samtidigt genomför spelare C, bakom plinten, en föraktion åt sidan.
 • Spelare B passar direkt till spelare C som på ett tillslag spelar bollen tillbaka till spelare B.
 • Samtidigt genomför spelare D, bakom den andra plinten, en föraktion åt sidan. 
 • Därefter passar spelare B direkt till spelare D som på ett tillslag passar vidare till spelare C som förflyttat sig emot honom.
 • Spelare C tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och spelar sedan en diagonal passning till spelare E som startat att löpa i djupled.
 • Spelare E tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen, dribblar ned till den röda konan i straffområdet, rundar den och ställer sig sist vid startpunkten.
 • Samtliga spelare skiftar till nästa position (A till B, B till C, C till D, D till E och E till A...).
 • Det här är en kontinuerlig övning.

Tips

 • Se till att spelare C, D och E startar bakom plintarna och därefter genomför sina föraktioner vid korrekt tidpunkt. 
 • Uppmana spelarna att hela tiden behålla en öppen position då de skiftar positioner.  
 • Var uppmärksam på att spelarna hela tiden använder situationskorrekt ben.
 • Spelarna bör, om möjligt, ständigt försöka att använda ett tillslag förutom vid passningen mellan spelare C och spelare E.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, bör passning 4 och 6 spelas med en högre hastighet än passning 1, 2, 3 och 5.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Direktpassningsspel med tre hinder (2)

U19 17 I 6 4

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram. 

Anvisningar

A-B-C-B-D-C-E-D-E-A...

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning till spelare B som dessförinnan genomfört en föraktion.
 • Samtidigt genomför spelare C, bakom plinten, en föraktion åt sidan.
 • Spelare B passar direkt till spelare C som på ett tillslag spelar bollen tillbaka till spelare B.
 • Samtidigt genomför spelare D, bakom den andra plinten, en föraktion åt sidan. 
 • Därefter passar spelare B direkt till spelare D som på ett tillslag passar vidare till spelare C som förflyttat sig emot honom.
 • Samtidigt genomför spelare E, bakom den tredje plinten, en föraktion åt sidan.
 • Spelare C spelar direkt vidare till spelar E som omedelbart passar till spelare D.
 • Därefter passar spelare D direkt till spelare E som startat att löpa i djupled.
 • Spelare E tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen, dribblar ned till den röda konan i straffområdet, rundar den och ställer sig sist vid startpunkten.
 • Samtliga spelare skiftar till nästa position (A till B, B till C, C till D, D till E och E till A...).
 • Det här är en kontinuerlig övning.

Tips

 • Se till att spelare C, D och E startar bakom plintarna och därefter genomför sina föraktioner vid korrekt tidpunkt. 
 • Uppmana spelarna att hela tiden behålla en öppen position då de skiftar positioner.  
 • Var uppmärksam på att spelarna hela tiden använder situationskorrekt ben.
 • Spelarna bör, om möjligt, ständigt försöka att använda ett tillslag.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter bör passning 4, 6 och 8 spelas med en högre hastighet än passning 1, 2, 3, 5 och 7.
 • Uppmana spelarna att försöka spela den avslutande passningen med viss skruv, så att bollen går emot spelaren och inte ifrån honom (se video). 

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Spel 6-mot-3 + 1

U19 17 I 6 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (17 x 17m).
 • Dela upp spelarna i tre lag med 3 spelare i varje lag.
 • En neutral spelare. 
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna i det röda och gröna laget försöker att hålla bollen inom laget så länge som möjligt medan spelarna i det blå laget försöker att erövra den.
 • Den neutrala spelaren (vit träningsväst) spelar med laget som har bollen.
 • När det blå laget (försvarande lag) erövrat bollen skiftar de positioner med laget som slagit bort passningen.
 • Därefter startar övningen återigen med att lagen på utsidan försöker att hålla bollen inom laget så länge som möjligt...
 • Går bollen utanför linjerna, sätter en spelare i något av lagen på utsidan återigen igång spelet.

Tips

 • Anpassa spelplanens storlek efter spelarnas kunskapsnivå.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, kan försvarande och anfallande lag skifta roller med varandra under spelets gång vid ett bollinnehavsbyte.
 • Spelarna bör i stor utsträckning försöka att använda ett tillslag när situationen lämpar sig för det. 
 • Uppmana spelarna att bland annat använda den neutrala spelaren för att vända spelet från ena sidan till den andra.

 

TILL TRÄNINGSPASS 7

 

TILL TRÄNINGSPASS 5

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se