U15/13

 

TRÄNINGSPASS 7

INOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

8 utespelare

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passningsspel inom gruppen (1)

U15 13 I 7 1

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera ut 8 konor och 4 konor med pinnar på en planhalva.
 • Dela in spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare B som dessförinnan genomfört en föraktion (läs mer...).
 • När spelare A tar sitt första tillslag, startar spelare C att förflytta sig framåt (se video) för att därefter, i samband med det andra tillslaget, avbryta sin för flyttning och backa baklänges till sin startposition. 
 • Spelare B erhåller passningen från spelare A, tar bollen i spelriktningen och passar därefter med det andra tillslaget till spelare C.
 • Spelare C tar bollen med det första tillslaget i riktning mot sidlinjen, dribblar upp till konan, vänder inåt och passar sedan till spelare A.
 • Därefter förflyttar sig spelare C tillbaka till sin startposition.
 • Spelare A startar nästa aktion genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare B som dessförinnan genomfört en föraktion...
 • Spelare B passar ena gången åt vänster (till spelare C) och ena gången åt höger (spelare D).
 • Efter ca 3 minuter skiftar spelarna positioner medurs med varandra.

Tips

 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.
 • Var uppmärksam på att spelare C och spelare D intar en öppen position i samband med passningen från spelare A till spelare B.
 • Kräv att spelare A och spelare B justerar sina positioner och inte förblir stillastående när spelare C eller spelare D dribblar mot sidlinjen.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Passningsspel inom gruppen (2)

U15 13 I 7 2

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelare B startar aktionen genom att förflytta sig framåt (se video) för att därefter avbryta sin förflyttning och backa baklänges till sin startposition.
 • Spelare A passar sedan med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B  tar bollen med det första tillslaget i riktning mot sidlinjen, dribblar upp till konan, vänder tillbaka och passar till spelare A som justerat sin position.
 • Därefter passar spelare A till spelare D, som dessförinnan startat att förflytta sig framåt för att sedan avbryta sin förflyttning och backa baklänges till sin startposition.
 • Spelare A passar sedan med det andra tillslaget till spelare D.
 • Spelare D  tar bollen med det första tillslaget i riktning mot sidlinjen, dribblar upp till konan, vänder tillbaka och passar till den "nya spelare A" som justerat sin position.
 • Därefter passar spelare A till spelare B, som dessförinnan startat att förflytta sig framåt för att sedan avbryta sin förflyttning och backa baklänges till sin startposition...
 • Spelare A passar en gång åt vänster (till spelare B) och en gång åt höger (spelare D) innan han skiftar roll med sin medspelare på samma position.
 • Efter ca 3 minuter skiftar spelarna positioner medurs med varandra.

Tips

 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.
 • Var uppmärksam på att spelare B och spelare D intar en öppen position i samband med passningen från spelare A.
 • Kräv att spelare A justerar sin position och inte förblir stillastående när spelare B eller spelare D dribblar mot sidlinjen. Spelare A bör göra detta för att på ett mer dynamiskt och matchlikt sätt kunna starta nästa aktion. 

 

 

HUVUDÖVNING 1

15 minuter

Passningsspel i dubbla "V-formationer" (1)

U15 13 I 7 3

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Samtliga spelare på en planhalva agerar tillsammans i den här övningen.
 • Två bollar.

Anvisningar

 • Spelare B och spelare C startar aktionen genom att samtidigt förflytta sig från mitten mot utsidan (se video).
 • Spelare A och spelare D passar sedan med det andra tillslaget till spelare B och spelare C.
 • Spelare B och spelare C tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till de nya spelarna D och A.
 • Spelare A och spelare D passar sedan med det andra tillslaget till de nya spelarna B och C som dessförinnan förflyttat sig från mitten mot utsidan...
 • Varje position är dubbelbemannad och spelarna går vidare till nästa position efter varje ingripande (A till B, B till D, D till C och C till A).
 • Låt spelarna växla spelriktning efter ca 7 minuter.

Tips

 • Se till att spelare B och spelare C backar baklänges då de förflyttar sig från mitten mot utsidan. 
 • Var uppmärksam på att spelare B och spelare C använder situationskorrekt ben.
 • Uppmana spelarna att ha visuell kontakt med passningsläggaren.
 • Kräv att spelarna innehar en öppen position då de byter positioner.

 

 

HUVUDÖVNING 2

15 minuter

Passningsspel i dubbla "V-formationer" (2)

U15 13 I 7 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelare B och spelare C startar aktionen genom att samtidigt förflytta sig från mitten mot utsidan (se video).
 • Spelare A och spelare D passar sedan med det andra tillslaget till spelare B och spelare C.
 • Spelare B och spelare C passar därefter direkt till de nya spelarna D och A.
 • Spelare A och spelare D passar sedan med det andra tillslaget till de nya spelarna B och C som dessförinnan förflyttat sig från mitten mot utsidan...
 • Varje position är dubbelbemannad och spelarna går vidare till nästa position efter varje ingripande (A till B, B till D, D till C och C till A).
 • Låt spelarna växla spelriktning efter ca 7 minuter.

Tips

 • Se till att spelare B och spelare C backar baklänges då de förflyttar sig från mitten. 
 • Var uppmärksam på att spelare B och spelare C använder situationskorrekt ben.
 • Uppmana spelarna att ha visuell kontakt med passningsläggaren.
 • Kräv att spelarna innehar en öppen position då de byter positioner.

 

 

SLUTÖVNING

10 x 3 minuter

Spel 4-mot-3 + 1 med fyra passningsmål

U15 13 I 7 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Placera ut fyra passningsmål.
 • Dela upp spelarna i två lag med 4 spelare i det ena laget och 3 spelare i det andra laget.
 • En neutral spelare med en tredje färg på träningsvästen.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-3+1 på fyra passningsmål.
 • Den neutrala spelaren spelar med laget som har bollen.
 • Lyckas spelarna i det röda laget att spela minst 6 passningar innan de placerar bollen i ett av de fyra passningsmålen, erhåller de en poäng.
 • Om spelarna i det blå laget lyckas att erövra bollen och spela minst 4 passningar, erhåller de en poäng.
 • Går bollen utanför sidlinjerna sätter en spelare i det röda laget återigen igång spelet.
 • Skifta spelare i det blå laget efter ca 3 minuter.
 • Vilket lag gör flest poäng?

Tips

 • Se till att spelarna i det röda laget hela tiden behåller en öppen position när de har bollen inom laget.
 • Var uppmärksam på att den neutrala spelaren placerar sig i mitten på spelplanen och kontinuerligt justerar sin position för att kunna erhålla passningar från sina medspelare.
 • Förklara för spelarna i det röda laget vad en stängd position har för inverkan på rytmen i passningsspelet, att finna den neutrala spelaren eller att placera bollen i ett av de fyra passningsmålen.

 

TILL TRÄNINGSPASS 8

 

TILL TRÄNINGSPASS 6

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se