U15/13

 

TRÄNINGSPASS 8

INOMHUS

 

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

20 minuter

Olika passningstekniker (1)

U15 13 I 8 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Spelplan 1:

 • Markera startpunkter (röda konor).
 • Placera ut en plint som fungerar som en passningsvägg.
 • Placera ut två pallplintar upp och ned. Lägg i några bollar.

Spelplan 2:

 • Placera ut två pallplintar.

Anvisningar

Spelplan 1:

 • Aktionen startar med att spelare A passar till spelare B.
 • Därefter passar spelare B direkt i spelare C:s löpväg.
 • Spelare C spelar ett väggspel mot plinten och dribblar till position A.
 • Spelare A (på andra sidan) startar nästa aktion...
 • Alla spelare skiftar position (A till B, B till C och C till A).
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter 5 minuter.

Spelplan 2:

 • Två spelare med en boll i handen ställer sig på pallplintarna.
 • Övriga spelare fordrar genom en föraktion (läs mer...) bollen, dribblar till pallplinten mittemot och försöker lobba upp bollen i händerna på spelaren som kastar bollen till en annan spelare som erbjuder sig.
 • Byt ut spelarna på pallplintarna efter fyra kast.

Efter 10 minuter byter grupperna spelplan med varandra.

Tips

Spelplan 1:

 • Se till att spelare C passar mot plinten från linjen mellan pallplintarna.
 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.

Spelplan 2:

 • Få till en flytande övergång mellan dribbling och passning.

 

 

UPPVÄRMNING 2

20 minuter

Olika passningstekniker (2)

U15 13 I 8 2a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Spelplan 1:

Markera ytterligare en passningskorridor.

Anvisningar

Spelplan 1:

 • Den första spelaren i varje led springer genom passningskorridoren i riktning mot sin pallplint, tar en boll ur den, passar till nästa spelare och återvänder till startpunkten.
 • Spelaren som tar emot passningen dribblar till passningskorridoren; spelar ett väggspel mot plinten, dribblar till pallplinten, lobbar in bollen i pallplinten och återvänder till startpunkten...
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter 5 minuter.

Spelplan 2:

 • Spelarna passar till varandra med två bollar, dribblar i pallplintens riktning och passar till spelaren ovanpå pallplinten.
 • Därefter byter den som passar position med spelaren ovanpå pallplinten.

Efter 10 minuter byter grupperna spelplan med varandra.

Tips

Spelplan 1:

 • Se till att spelare C passar mot plinten från linjen mellan konorna (passningskorridoren).
 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.

Spelplan 2:

 • Få till en flytande övergång mellan dribbling och passning.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Positionsspel

U15 13 I 8 3

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Avlägsna alla fyra pallplintar.
 • Placera ut en plint som fungerar som en passningsvägg i spelplan 2.

Anvisningar

Spelplan 1: MV-A-B-C-A-D-avslut...

 • Aktionen startar med att målvakten passar med det andra tillslaget till spelare A.
 • Spelare A passar med det första tillslaget till spelare B.
 • Spelare B passar sedan med det första tillslaget till spelare C.
 • Spelare C passar därefter med det första tillslaget direkt i spelare D:s löpväg.
 • Spelare D avslutar på mål efter en kort dribbling.
 • Spelarna A, B och C skiftar positioner moturs och spelarna på position D återvänder till startpunkten efter avslut.
 • Målvakterna byter position efter varje avslut.
 • Låt spelarna växla spelriktning efter ca 5 minuter.

Spelplan 2:

 • Spelet utförs 3-mot-3.
 • Spelarna försöker att träffa plinten.
 • Efter en träff behåller laget bollinnehavet, men måste nu försöka träffa plintens andra sida.
 • Tre spelperioder à tre minuter.

Efter 10 minuter byter grupperna spelplan med varandra.

Tips

Spelplan 1:

 • Se till att spelarna utför de nödvändiga för- och efteraktionerna (se video).
 • Var uppmärksam på att alla spelare använder situationskorrekt ben (se video).

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Övertal och snabba omställningar

U15 13 I 8 4a

Träningspunkter

 • 2-mot-1 offensivt
 • 1-mot-2 defensivt
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Placera plinten i spelplan 2.

Anvisningar

Spelplan 1:

 • Aktionen startar med att målvakten passar med det andra tillslaget till spelare C.
 • Spelare C passar med det första tillslaget till spelare A.
 • Spelare A passar sedan med det första tillslaget till spelare B.
 • I och med passningen till spelare B, intar spelare C försvarspositionen mot spelare A och B.
 • Spelarna A och B försöker att göra mål så snabbt som möjligt.
 • Vinner spelare C bollen, försöker han avsluta situationen med en passning till en av spelarna på sidlinjen eller målvakten.
 • Efter varje aktion, skiftar spelarna A och B positioner och en annan försvarsspelare (C) kommer in.
 • Målvakterna byter position efter varje aktion.
 • Efter 5 minuter växlar grupperna sida inom spelplan 1.

Spelplan 2:

 • Placera en försvarsspelare på mittlinjen.
 • Aktionen startar med att försvarsspelaren på mittlinjen passar till en spelare i det anfallande laget.
 • Spelet utförs 3-mot-2.
 • Spelarna i det anfallande laget försöker att träffa plinten.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, måste de så snabbt som möjligt passa till spelaren på mittlinjen.
 • Efter en aktion blir det försvarande laget anfallare och det anfallande laget blir försvarare.
 • Nästa aktion startar med att försvarsspelaren på mittlinjen passar till en spelare i det anfallande laget...

Efter 10 minuter byter grupperna spelplan med varandra.

Tips

Spelplan 1:

 • Se till att anfallsspelarna kommer snabbt till avslut - inget tidspel.

Spelplan 2:

 • Ingen "offside".
 • Kräv snabba omställningar.

 

 

SLUTÖVNING

10 minuter

Slalom med avslut

U15 13 I 8 5

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera fyra slalom/dribblingskorridorer (röda konor).
 • Placera ut en till plint.
 • Plintarna fungerar som passningsvägg.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.

Anvisningar

 • Spelarna dribblar genom slalom/passningskorridorer, spelar ett väggspel mot plinten och avslutar på mål.
 • Efter 5 minuter byter grupperna sida med varandra.
 • Vilken grupp lyckas göra flest mål?

Tips

Som variation:

 • Utmana målvakten i ett 1-mot-1 istället för att avsluta efter väggspel.

 

TILL TRÄNINGSPASS 9

 

TILL TRÄNINGSPASS 7

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se