U15/13

 

TRÄNINGSPASS 10

INOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Ringar (1)

U15 13 I 10 1

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera ut 8 ringar.
 • Två spelare har en boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna håller ett avstånd på några meter till ringarna i början av övningen.
 • De bollinnehavande spelarna jonglerar bollen till ringen, spelar den till sin medspelare (utan att bollen vidrör marken) och rör sig sedan bakåt några meter utan att förlora bollen ur blicken.
 • Medspelarna tar emot bollen, jonglerar till ringen, spelar den till sin medspelare (utan att bollen vidrör marken) och rör sig sedan bakåt några meter utan att förlora bollen ur blicken...

Tips

 • När spelarna jonglerar bör de använda fot, häl, lår bröst, huvud och axlar.
 • Konor kan ersätta ringarna.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Ringar (2)

U15 13 I 10 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Koordination

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Fyra bollar.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna passar till varandra med fyra bollar.
 • Efter utförd passning måste spelarna springa till en ledig ring och utföra en koordinativ övning - exempelvis tre skippings.
 • Därefter uppsöker de en ny position och erbjuder sig...

Tips

 • Ifall det inte finns någon tillgänglig spelare, håll bollen i rörelse genom att dribbla till dess att tiden är inne att passa.
 • Spring i högt tempo till ringarna - ingen spurt.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Från passningsspel till 2-mot-1

U15 13 I 10 3a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • 2-mot-1 offensivt
 • 1-mot-2 defensivt

Organisation

 • Markera fyra kvadrater (8 x 8m).
 • Dela upp lagen i fyra grupper - tre anfallsspelare (röda) och en försvarsspelare (blå).

Anvisningar

 • Spelarna i alla fyra grupper passar till varandra inom sina kvadrater.
 • På tränarens kommando dribblar den bollhållande spelaren (exempelvis ur grupp 1) ut ur kvadraten.
 • Samtidigt springer en andra anfallare efter och de bägge spelarna försöker att göra mål i 2-mot-1.
 • En bakåtpassning till den "avsäkrande" spelaren i kvadraten är inte tillåten.
 • Målvakterna agerar från linjen, så att det inte uppstår ett 2-mot-2.
 • Erövrar försvararen bollen, försöker han att passa bollen antingen till målvakten eller till tränaren.
 • Fångar målvakten bollen, försöker han att kasta bollen antingen till försvararen eller till tränaren.
 • Därefter är aktionen avslutad och tränaren ropar upp nästa grupp...
 • Utse en ny försvarare efter varje aktion.
 • Efter 10 minuter växlar grupperna spelplan (grupp 1 och 4, såsom grupp 2 och 3).
 • Med två tränare kan man låta två grupper öva samtidigt.

Tips

 • Se till att anfallsspelarna avslutar snabbt.

 

 

HUVUDÖVNING 2

30 minuter

Dubbla 2-mot-1

U15 13 I 10 4a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • 2-mot-1 offensivt
 • 1-mot-2 defensivt

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Dela upp lagen i fyra grupper - två anfallsspelare (röda) och två försvarsspelare (blå).

Anvisningar

 • På tränarens kommando försöker två spelare (exempelvis ur grupp 1) att spela 2-mot-1 i kvadraten mot första försvarsspelaren och sedan, utanför kvadraten, 2-mot-1 mot den andra försvarsspelaren och att avsluta på mål.
 • Målvakterna agerar från linjen, så att det inte uppstår ett 2-mot-2.
 • Erövrar andra försvararen bollen, försöker han att passa bollen till första försvararen (i kvadraten) eller till målvakten.
 • Fångar målvakten bollen, försöker han att kasta bollen till en av de bägge försvararna.
 • Därefter är aktionen avslutad och tränaren ropar upp nästa grupp...
 • Efter aktionen byter försvararna position med varandra.
 • Efter en ytterligare aktion, byter försvararna och anfallarna position med varandra.
 • Efter 15 minuter växlar grupperna spelplan (grupp 1 och 4, såsom grupp 2 och 3).
 • Med två tränare kan man låta två grupper öva samtidigt.

Tips

 • Se till att anfallsspelarna avslutar snabbt.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Olika passningstekniker med avslut

U15 13 I 10 5b

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera fyra passningskorridorer anpassade till spelarnas kunskapsnivå (röda konor).

Anvisningar

A-B-C-B-D-Avslut

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B startar samtidigt med en föraktion (läs mer...) ut mot sidlinjen, tar bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget (genom passningskorridoren) till spelare C.
 • Spelare C genomför en föraktion bakåt med passningen från spelare A till spelare B och passar direkt i spelaren B:s löpväg.
 • Med passningen från spelare C till spelare B startar spelare D (tajming) och spelare B passar direkt genom passningskorridoren i spelaren D:s löpväg.
 • Spelare D avslutar på mål efter en kort dribbling.
 • Alla spelare går vidare till nästa position (A till B, B till C, C till D och D till A).
 • Låt spelarna genomföra övningen på andra sidan efter 10 minuter.
 • Med två tränare kan man låta bägge grupper öva samtidigt.

Tips

Utför övningen på följande sätt för att träna bägge fötters färdighet.

Vänster sida: (se videon)

 • Spelare A passar med vänster till spelare B.
 • Spelare B tar emot bollen med vänster och passar med det andra tillslaget med höger till spelare C.
 • Spelare C passar direkt med höger i spelaren B:s löpväg.
 • Spelare B passar direkt med vänster i spelaren D:s löpväg.
 • Spelare D tar emot bollen med höger in i dribblingen och avslutar med höger.

Höger sida:

 • Spelare A passar med höger till spelare B.
 • Spelare B tar emot bollen med höger och passar med det andra tillslaget med vänster till spelare C.
 • Spelare C passar direkt med vänster i spelaren B:s löpväg.
 • Spelare B passar direkt med höger i spelaren D:s löpväg.
 • Spelare D tar emot bollen med vänster in i dribblingen och avslutar med vänster.

 

TILL TRÄNINGSPASS 11

 

TILL TRÄNINGSPASS 9

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se