U15/13

 

TRÄNINGSPASS 9

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

10 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passningsspel på insidan och utsidan (1)

U15 13 I 9 1

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Ställ ut fyra pallplintar.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

A-E-B-C-E-D-A...

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som befinner sig på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till spelare B som befinner sig på utsidan.
 • Därefter passar spelare B med det andra tillslaget till spelare C.
 • Spelare C spelar en passning med det andra tillslaget till spelare E, som dessförinnan justerat sin position på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till spelare D som befinner sig på utsidan.
 • Därefter passar spelare D med det andra tillslaget till spelare A.
 • Spelare A spelar sedan en passning med det andra tillslaget till spelare E, som dessförinnan justerat sin position på insidan...
 • Alla spelare förutom spelare E skiftar går vidare till nästa position (A till B, B till C, C till D och D till A).
 • Spelare E justerar endast sin position på insidan.
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter ca 7 minuter.
 • Skifta spelare på insidan inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Låt gärna de spelare som vanligtvis är centrala mittfältare bemanna positionen på insidan.
 • Var uppmärksam på att samtliga spelare ständigt justerar sina positioner och inte förblir stillastående före och efter sina aktioner.
 • Se till att samtliga spelare använder två tillslag.
 • Förklara för spelarna som agerar på insidan vilka tilltänkta motståndare pallplintarna kan symbolisera. 

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Passningsspel på insidan och utsidan (2)

U15 13 I 9 2

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

A-E-B-E-B-C-E-D-E-D-A...

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som befinner sig på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till spelare B som befinner sig på utsidan.
 • Spelare B genomför ett väggspel med spelare E för att därefter direkt spela bollen vidare till spelare C.  
 • Spelare C spelar en passning med det andra tillslaget till spelare E, som dessförinnan justerat sin position på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till spelare D som befinner sig på utsidan.
 • Spelare D genomför ett väggspel med spelare E för att därefter direkt spela bollen vidare till spelare A.
 • Spelare A spelar sedan en passning med det andra tillslaget till spelare E, som dessförinnan justerat sin position på insidan...
 • Alla spelare förutom spelare E går vidare till nästa position (A till B, B till C, C till D och D till A).
 • Spelare E justerar endast sin position på insidan.
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter ca 7 minuter.
 • Skifta spelare på insidan inom regelbundna tidsintervaller.  

Tips

 • Låt gärna de spelare som vanligtvis är centrala mittfältare bemanna positionen på insidan.
 • Var uppmärksam på att samtliga spelare ständigt justerar sina positioner och inte förblir stillastående före och efter sina aktioner.
 • Observera noggrannt att spelare B och D skapar sig tillräckligt utrymme innan de genomför respektive väggspel med spelare E på insidan. 
 • Se till att samtliga spelare använder ett tillslag i samband med väggspelen med spelare E på insidan.
 • Förklara för spelarna som agerar på insidan vilka tilltänkta motståndare pallplintarna kan symbolisera.   

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Passningsspel på insidan och utsidan med avslut (1)

U15 13 I 9 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Dela in spelarna i två grupper med 4 spelare i den ena gruppen och 5 spelare i den andra gruppen.
 • En neutral spelare med en tredje färg på träningsvästen.
 • Två bollar (2 startpunkter - A och C).

Anvisningar

A(startpunkt)-E-B-avslut/C(startpunkt)-E-D-avslut

 • Spelare A, vid startpunkt 1, startar första aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som befinner sig på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och samtidigt förflyttar sig spelare B mot mitten. Därefter passar spelare E med det andra tillslaget till spelare B, som avbrutit sin förflyttning mot mitten och istället startat att löpa i djupled från utsidan.
 • Därefter avslutar spelare B senast med det tredje tillslaget på mål.
 • Spelare C, vid startpunkt 2, startar sedan den andra aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som dessförinnan justerat sin position på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och samtidigt förflyttar sig spelare D mot mitten. Därefter passa spelare E med det andra tillslaget till spelare D, som avbrutit sin förflyttning mot mitten och istället startat att löpa i djupled från utsidan.
 • Därefter avslutar spelare D senast med det tredje tillslaget på mål.
 • Spelare A, vid startpunkt 1, startar sedan nästa aktion genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som dessförinnan justerat sin position på insidan...
 • Alla spelare förutom spelare E går vidare till nästa position (A till B, B till C, C till D och D till A).
 • Spelare E justerar endast sin position på insidan.
 • Låt spelarna genomföra passningskombinationen från andra sidan efter ca 10 minuter.
 • Skifta spelare på insidan inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag gör flest mål?

Tips

 • Låt gärna de spelare som vanligtvis är centrala mittfältare bemanna positionen på insidan.
 • Se till att spelare B och D tajmar sina förflyttningar mot mitten samt genomför en tydlig och tempofylld riktningsförändring då de startar att löpa i djupled.
 • Uppmana spelare B och D att ta tillvara på eventuella returer från målvakterna.
 • Förklara för spelarna som agerar på insidan vilka tilltänkta motståndare pallplintarna kan symbolisera.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Passningsspel på insidan och utsidan med avslut (2)

U15 13 I 9 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

A(startpunkt)-E-B-E-B-avslut/C(startpunkt)-E-D-E-D-avslut

 • Spelare A, vid startpunkt 1, startar första aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som befinner sig på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och samtidigt förflyttar sig spelare B mot mitten. Därefter passar spelare E med det andra tillslaget till spelare B, som sedan genomför ett väggspel med spelare E.
 • Därefter avslutar spelare B senast med det tredje tillslaget på mål.
 • Spelare C, vid startpunkt 2, startar sedan den andra aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som dessförinnan justerat sin position på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och samtidigt förflyttar sig spelare D mot mitten. Därefter passar spelare E med det andra tillslaget till spelare D, som sedan genomför ett väggspel med spelare E.
 • Därefter avslutar spelare D senast med det tredje tillslaget på mål.
 • Spelare A, vid startpunkt 1, startar sedan nästa aktion genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som dessförinnan justerat sin position på insidan...
 • Alla spelare förutom spelare E går vidare till nästa position (A till B, B till C, C till D och D till A).
 • Spelare E justerar endast sin position på insidan.
 • Låt spelarna genomföra passningskombinationen från andra sidan efter ca 10 minuter.
 • Skifta spelare på insidan inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag gör flest mål?

Tips

 • Låt gärna de spelare som vanligtvis är centrala mittfältare bemanna positionen på insidan.
 • Se till att spelare B och D försöker att använda ett tillslag när de genomför sina väggspel med spelare E.
 • Uppmana spelare B och D att ta tillvara på eventuella returer från målvakterna.
 • Förklara för spelarna som agerar på insidan vilka tilltänkta motståndare pallplintarna kan symbolisera.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Spel 5-mot-5 + 1

U15 13 I 9 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Två neutrala spelare med en tredje färg på träningsvästen (en väntar utanför spelplanen).

Anvisningar

 • Spelet sker 5-mot-5 + 1 på två mål.
 • Den neutrala spelaren som deltar i spelet agerar med bollhållande lag och placerar sig på samma sätt som i "Huvudövning 1 och 2".
 • Spelet sker med inspark och hörnor.
 • Efter ett mål startar spelet återigen från målvakten i det lag som gjort målet.
 • Låt den neutrala spelaren byta med sin avbytare inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Se till att den neutrala spelaren ständigt befinner sig på insidan och i rätt ögonblick genomför olika passningskombinationer med spelarna på utsidan.
 • Spelarna på utsidan bör inta en öppen position och använda hela spelplanen för att skapa utrymme för den neutrala spelaren på insidan.
 • Uppmana bollhållande lag att kontinuerligt involvera den neutrala spelaren.
 • Spelarna i laget med bollen bör försöka att öppna upp ett utrymme på insidan. Om det inte är möjligt, bör de försöka att passera på utsidan och därefter försöka att använda den neutrala spelaren på insidan.

 

TILL TRÄNINGSPASS 10

 

TILL TRÄNINGSPASS 8

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se