U19/17

 

TRÄNINGSPASS 10

INOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passningsteknik (1)

U19 17 I 10 1

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera ut 7 plintar (två spelare - en plint).
 • En boll per två spelare.

Anvisningar

 • Bollhållaren dribblar till höger och passar med höger insida till sin medspelare.
 • Denne tar bollen med höger insida, dribblar och passar sedan med höger insida till sin medspelare.
 • Denne tar i sin tur bollen med höger insida, dribblar...
 • Efter 5 minuter genomförs övningen åt andra hållet.

Tips

 • Se till att spelarna endast använder höger fot vid höger varv (moturs) och vänster fot vid vänster varv (medurs).
 • Uppmärksamma att spelaren utan boll anpassar sitt löptempo till medspelarens dribblingstempo. Strax innan passningen utför han en tempoväxling och öppnar sin position (se videon).
 • Låt spelarna starta i ett långsamt tempo för att sedan öka tempot något under övningens gång.

Variation:

 • Mottagning och dribbling med utsidan.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Passningsteknik (2)

U19 17 I 10 2a

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Övningen utförs som i "Uppvärmning 1".
 • Spelarna bör emellanåt genomföra lobbpassningar.
 • Mot-/medtagning med insidan.
 • I och med varje lobbpassning växlar spelriktningen (se videon).

Tips

 • Se till att spelarna endast använder höger fot vid höger varv (moturs) och vänster fot vid vänster varv (medurs).
 • Uppmärksamma att spelaren utan boll anpassar sitt löptempo till medspelarens dribblingstempo. Strax innan passningen utför han en tempoväxling och öppnar sin position (se videon).

Variation:

 • Mottagning och dribbling med utsidan.
 • Medtagning med bröstet.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Avslut (1)

U19 17 I 10 3

 

 

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Lägg ut två mjuka mattor.
 • Markera en dribblingskorridor fyra meter framför varje matta.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Alla spelare jonglerar - och på tränarens kommando

 • startar en spelare ur varje grupp att dribbla i riktning mot dribblingskorridoren,
 • skiftar snabbt riktning och dribblar genom dribblingskorridoren,
 • spelar bollen bredvid mattan,
 • löper över mattan,
 • tar bollen med höger fot och avslutar optimalt sätt med det tredje tillslaget (höger fot).
 • Därefter tar han med sig bollen till andra sidan och fortsätter att jonglera.
 • Nu startar två nya spelare...
 • Låt spelarna genomföra övningen på motsatt sida (B) efter 10 minuter.

Tips

Utför övningen på följande sätt att träna bägge fötters färdighet.

Startpunkt A: Spelarna löper över mattan

 • tar bollen med höger fot och
 • avslutar optimalt med det tredje tillslaget (höger fot).

Startpunkt B: Spelarna löper över mattan

 • tar bollen med vänster fot och
 • avslutar optimalt med det tredje tillslaget (vänster fot).

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Avslut (2)

U19 17 I 10 4

 

 

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • En boll per två spelare.

Anvisningar

Spelarna jonglerar i par - och på tränarens kommando

 • startar en spelare ur varje grupp att dribbla i riktning mot dribblingskorridoren,
 • skiftar snabbt riktning och dribblar genom dribblingskorridoren,
 • spelar bollen bredvid mattan,
 • löper över mattan,
 • tar bollen med höger fot,
 • passar bollen i rätt ögonblick med höger fot (tajming) till den "överlappande" spelaren,
 • förflyttar sig mot centrum och avslutar direkt med höger fot.
 • Den "överlappande" spelaren tar bollen med höger fot, dribblar och passar till medspelaren.
 • Därefter tar de med sig bollen till andra sidan och fortsätter att jonglera.
 • Nu startar ett nytt par...
 • Låt spelarna genomföra övningen på motsatt sida (B) efter 10 minuter.
 • Med två tränare kan man låta grupperna öva samtidigt.

Tips

Utför övningen på följande sätt för att träna bägge fötters färdighet.

Startpunkt A: Spelarna löper över mattan

 • tar bollen med höger fot,
 • passar med densamma och
 • avslutar direkt (höger fot).

"Överlappande" spelare

 • tar bollen med höger fot och
 • passar med vänster fot.

Startpunkt B: Spelarna löper över mattan

 • tar bollen med vänster fot,
 • passar med densamma och
 • avslutar direkt (vänster fot).

"Överlappande" spelare

 • tar bollen med vänster fot och
 • passar med höger fot.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

7-mot-7 med särskilda regler

U19 17 I 10 6

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

Särskild regel 1:

Det anfallande laget är under sin speluppbyggnad på egen planhalva organiserat i ett 1-2-2-2.

Särskild regel 2:

Det försvarande laget är organiserat i ett 1-2-4.

 • Fyra spelare agerar på motståndarnas planhalva.
 • Två spelare på egen planhalva, centralt i höjd med mittlinjen.

Därigenom skapas ett 7-mot-4 övertal under speluppbyggnaden.

Aktionen 7-mot-4 startar

 • med att målvakten i det röda laget passar till en av sina medspelare.
 • Spelar det röda laget bollen in på motståndarnas planhalva sker spelet fritt 7-mot-7 och det röda laget försöker så snabbt som möjligt att göra mål.
 • Inget bollinnehavsspel på motståndarnas planhalva.
 • Lyckas det försvarande laget att erövra bollen, försöker de i sin tur att göra mål.
 • Spelet sker med inkast men utan hörnor.
 • Aktionen avslutas vid ett mål eller om bollen går utanför kortlinjen.

Nästa aktion 7-mot-4 startar

 • med att målvakten i det blå laget passar till en av sina medspelare...

Tips

 • De fyra spelarna i det försvarande laget bör försöka att pressa motståndarna aggressivt under speluppbyggnaden för att provocera fram en bollförlust.
 • De särskilda reglerna leder till att fria områden uppstår (speciellt på kanterna) som de anfallande laget kan nyttja.
 • Ge inte spelarna någon hint gällande de fria områdena. Avvakta istället för att se om spelarna kan upptäcka och nyttja dessa under speluppbyggnaden.
 • Ge endast spelarna anvisningar ifall att de inte lyckas upptäcka och nyttja de fria områdena. Påvisa möjliga lösningar, t ex anfallsmönster som tränades i "Huvudövning 2".

 

TILL TRÄNINGSPASS 11

 

TILL TRÄNINGSPASS 9

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se