U15/13 UTOMHUS

ÖVNINGAR 11-20

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 11

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Passning och dribbling i dubbla trianglar

U15 13 U 6 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två trianglar.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i tre grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Övningen startar med att spelare A (A1) passar med det andra tillslaget till spelare B (B1).
 • Spelare B (B1) genomför en föraktion (läs mer...). Först emot bollen och sedan, när passningen spelas, ifrån bollen.
 • Därefter tar han bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till spelare C (C1).
 • Spelare C (C1) genomför en föraktion. Först emot bollen och sedan, när passningen spelas, ifrån bollen.
 • Spelare C (C1) dribblar till den andra triangelns startpunkt och ställer sig sedan sist bakom spelaren på position A1 (A).
 • Samtliga spelare skiftar till nästa position (A till B, B till C och C till A1...).
 • Den tredje gruppen genomför tekniska moment, enligt tränarens anvisningar.
 • Efter en viss tid skiftar grupperna positioner med varandra. Grupp 1 (A-B-C) skiftar till nästa triangel, grupp 2 (A1-B1-C1) till de tekniska momenten och grupp 3 (tekniska moment) till den första triangeln.

Tips

 • Eftersom detta är en uppvärmning bör löptempot hållas måttligt och inte trissas upp.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 12

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Passning, vändning och dribbling i dubbla trianglar

U15 13 U 6 2 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passning
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två trianglar.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i tre grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Övningen startar med att spelare A (A1) passar med det andra tillslaget till spelare B (B1).
 • Spelare B (B1) genomför en föraktion. Först emot bollen och sedan, när passningen spelas, ifrån bollen.
 • Därefter tar han bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till spelare C (C1).
 • Spelare C (C1) vänder upp med det första tillslaget och dribblar sedan till den andra triangelns startpunkt där han ställer sig sist bakom spelaren på position A1 (A).
 • Samtliga spelare skiftar till nästa position (A till B, B till C och C till A1...).
 • Den tredje gruppen genomför tekniska moment, enligt tränarens anvisningar.
 • Efter en viss tid skiftar grupperna positioner med varandra. Grupp 1 (A-B-C) skiftar till nästa triangel, grupp 2 (A1-B1-C1) till de tekniska momenten och grupp 3 (tekniska moment) till den första triangeln.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna genomför föraktionerna (läs mer...), först emot bollen och sedan ifrån bollen. Det innebär att de rör sig emot bollen vid bollhållarens första tillslag och ifrån bollen när passningen spelas.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 13

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

En annorlunda jonglering

U15 13 U 7 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Koordination

Organisation

 • Markera fyra kvadrater.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna jonglerar inom kvadraten de befinner sig i. Samtidigt bör de både undvika kroppskontakt med de andra spelarna och att lämna sin kvadrat. 

Under jongleringen måste spelarna lösa olika "tankeuppgifter", t ex:

 • Räkna alla bollkontakter högt (1, 2, 3, 4, 5...).
 • Ge varje bollkontakt en bokstav ur alfabetet (A, B, C, D, E...).
 • Starta varje gång från 0 och addera sedan. Således kan t ex en bollkontakt med höger ben adderas med 1, en med vänster ben med 2 och en med övriga kroppsdelar med 3 (1, 3, 6...). Spelarna måste räkna högt.
 • Starta varje gång på 30 och subtrahera. Således kan t ex en bollkontakt med höger ben subtraheras med 1, en med vänster ben med 2 och en med övriga kroppsdelar med 3. Spelarna måste räkna högt.  

Tips

 • Eftersom spelarna får betydligt sämre koordinationsfärdigheter till följd av sina "tankeuppgifter", kommer inte jongleringen att fungera som de är vana vid. Uppmuntra, på grund av detta, spelarna att hela tiden försöka igen och förklara tydligt för dem att övningens syfte inte är att få dem att se ut som "tekniskt värdelösa".

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 14

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Olika teknikkvadrater

U15 13 U 7 2 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Dribbling

Organisation

 • Markera fyra kvadrater.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna utför tekniska moment enligt tränarens anvisningar. Samtidigt försöker de både att undvika kroppskontakt med de andra spelarna och att lämna sin kvadrat.
 • Tränaren ger varje kvadrat olika tekniska moment.
 • Efter en viss tid skiftar alla spelare till en annan kvadrat genom att jonglera bollen och samtidigt lösa den "tankeuppgift" som tränaren tilldelat dem.

Under jongleringen måste spelarna lösa "tankeuppgifter", t ex:

 • Räkna alla bollkontakter högt (1, 2, 3, 4, 5...).
 • Ge varje bollkontakt en bokstav ur alfabetet (A, B, C, D, E...).
 • Starta varje gång från 0 och addera sedan. Således kan t ex en bollkontakt med höger ben adderas med 1, en med vänster ben med 2 och en med övriga kroppsdelar med 3 (1, 3, 6...). Spelarna måste räkna högt.
 • Starta varje gång på 30 och subtrahera. Således kan t ex en bollkontakt med höger ben subtraheras med 1, en med vänster ben med 2 och en med övriga kroppsdelar med 3. Spelarna måste räkna högt.

Tips

 • Beroende på spelarnas kunskapsnivå kan "tankeuppgiften" göras lättare eller svårare.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 15

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel

U15 13 U 8 1A fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två rektanglar (20 x 10m).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper. 
 • Två bollar per grupp. 
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

Rektangel 1:

 • Passningsspelet sker med två bollar. 
 • Spelarna med bollar passar till en spelare med en annan färg på träningsvästen. 
 • Samtliga spelare måste genomföra sin aktion med minst två tillslag.

Rektangel 2:

 • Passningsspelet sker med två bollar. 
 • Spelarna med bollar dribblar inuti rektangeln, passar till en ytterspelare och byter sedan plats med honom. 
 • Därefter dribblar ytterspelaren, som erhållit passningen, in i rektangeln och passar sedan till en medspelare.
 • Samtliga spelare måste genomföra sin aktion med minst tre tillslag.

Efter en viss tid byter spelarna rektangel.

Tips

 • Se till att spelarna, i rektangel 1, snabbt orienterar sig och skaffar sig en gynnsam överblick av spelytan. 
 • Var uppmärksam på att alla spelare involveras i passningsspelet.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 16

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Ett snabbt passningsspel

U15 13 U 8 2A fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två rektanglar (20 x 10m).
 • Markera två dribblingskorridorer.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna på position A passar samtidigt till spelarna på position B, löper till motsatt sida och intar därefter position B. 
 • Spelarna på position B genomför en föraktion (läs mer...). Först ifrån och sedan emot bollen. 
 • Därefter dribblar spelarna på position B genom varsin dribblingskorridor och passar till en spelare i rektangel 1 och 2. 
 • Sedan tar de sig in i respektive rektangel och genomför ett visst antal passningar (t ex 6 passningar) med spelarna som befinner sig inom rektangeln. 
 • Därefter dribblar spelarna från position B ut ur rektangeln och ställer sig sist i ledet vid startpunkterna.
 • Spelarna på position A passar samtidigt...
 • Efter en viss tid bör spelarna skifta positioner med varandra (spelarna inom rektangeln skiftar position med spelarna som befinner sig utanför).
 • Skifta startpunkter efter en viss tid så att bägge fötter tränas (gör position B till startpunkt). 

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna genomför föraktionerna.
 • Begär snabba passningar med endast ett tillslag.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 17

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Kontrollera inkast (1)

U15 13 U 9 1

Träningspunkter

 • Inkast
 • Bollmot/medtagning
 • Passningsspel

Organisation

 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram. 

Anvisningar

 • Spelare A kastar bollen till spelare B.
 • Spelare B kontrollerar inkastet och spelar sedan tillbaka bollen till spelare A.
 • Därefter passar spelare A till spelare C som sedan passar vidare till spelare D.
 • Spelare D kastar sedan bollen till spelare C.
 • Spelare C kontrollerar inkastet och spelar sedan bollen tillbaka till spelare D.
 • Därefter passar spelare D till spelare B som sedan spelar vidare till spelare A.
 • Spelare A kastar bollen till spelare B...    
 • Spelarna skiftar positioner med varandra efter två inkast. 

Tips

 • Se till att spelarna genomför olika inkastsvarianter. Det innebär att de exempelvis kastar till huvudet, bröstet eller till foten.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 18

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Kontrollera inkast (2)

U15 13 U 9 2

Träningspunkter

 • Inkast
 • Bollmot/medtagning
 • Passningsspel
 • Dribbling

Organisation

 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelare A kastar bollen till spelare B. 
 • Spelare B kontrollerar inkastet och spelar sedan tillbaka bollen till spelare A. 
 • Därefter passar spelare A till spelare C som sedan passar vidare till spelare D.
 • Spelare D vänder upp med det första tillslaget, dribblar 3-4 meter och passar sedan till spelare A.
 • Därefter startar övningen återigen från sitt ursprungsläge. 
 • Spelarna skiftar positioner med varandra efter två inkast. 

Tips

 • Se till att spelarna genomför olika inkastsvarianter. Det innebär att de exempelvis kastar till huvudet, bröstet eller till foten.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 19

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 spelare

Passning i kvadrat

U15 13 U 10 1 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en kvadrat (10 x 10m).

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför i rätt ögonblick en föraktion (läs mer...), först ifrån och sedan emot bollen, tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare C.  
 • Spelare C genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare D.
 • Spelare D genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare A...
 • Efter att spelarna passat bollen, flyttar de till nästa position.
 • Låt övningen genomföras en viss tid åt höger och sedan en viss tid åt vänster.

Tips

 • Se till att spelarna tajmar föraktionerna. 
 • Övningen kan även genomföras med tre obligatoriska tillslag.
 • Var uppmärksam på att spelarna tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 20

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 spelare

3-mot-1 med fyra ytterspelare

U15 13 U 10 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en kvadrat (10 x 10m).
 • Välj ut en försvarare.

Anvisningar

 • Anfallarna som befinner sig i kvadraten måste spela 3 passningar mellan varandra.
 • Spelet sker med två tillslag.  
 • Spelaren som tar emot den tredje passningen måste spela till en ytterspelare och därefter skifta position med honom. 
 • Ytterspelaren tar med bollen in i kvadraten och fortsätter spelet med en omedelbar passning till en medspelare. 
 • Försvararen agerar under denna övning i ett måttligt tempo.   

Tips

 • Se till att byta försvarsspelare inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Var uppmärksam på att spelarna tajmar sina föraktioner.
 • Övningen kan genomföras med högst två tillslag, men även med ett tillslag om spelarnas kunskapsnivå tillåter.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se