U15/13 UTOMHUS

ÖVNINGAR 21-30

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 21

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 spelare

Passning i kvadrat

U15 13 U 11 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en kvadrat (12 x 12m).

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför i rätt ögonblick en föraktion (läs mer...), först ifrån och sedan emot bollen, spelar ett väggspel med spelare A, tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare C.  
 • Spelare C genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare D. 
 • Spelare D genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), spelar ett väggspel med spelare C, tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare A...
 • Efter att spelarna passat bollen, flyttar de till nästa position.
 • Låt övningen genomföras en viss tid åt höger och sedan en viss tid åt vänster.

Tips

 • Se till att spelarna tajmar föraktionerna korrekt. 
 • Övningen kan även genomföras med tre obligatoriska tillslag.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 22

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 spelare

4-mot-2 med två ytterspelare

U15 13 U 11 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Bollinnehav

Organisation

 • Markera en kvadrat (12 x 12m).
 • Välj ut två försvarare.

Anvisningar

 • Anfallarna inom kvadraten spela passningar till varandra.   
 • Spelet sker med två tillslag.  
 • Efter minst tre passningar, kan en anfallare inom kvadraten spela bollen till en ytterspelare och växla position med honom.  
 • Spelarna som deltar i positionsväxlingen försöker att spela ett väggspel.
 • I den här övningen agerar försvararna i ett måttligt tempo.

Tips

 • Se till att byta försvarsspelare inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Var uppmärksam på att spelarna tajmar sina föraktioner.
 • Övningen kan genomföras med högst två tillslag, men även med ett tillslag om spelarnas kunskapsnivå tillåter.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 23

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 spelare

Passningsspel inom gruppen (1)

U15 13 U 12 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två kvadrater (25 x 25m) med en liten kvadrat (10 x 10m) i mitten.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Samtliga grupper passar bollen till varandra inom respektive grupp.
 • Spelarna som befinner sig utanför den lilla kvadraten använder ett tillslag och spelarna som befinner sig inuti den lilla kvadraten använder två tillslag.
 • Skifta spelare inom den lilla kvadraten efter en viss tid.

Tips

 • Spelarna bör inte vänta på bollen, utan istället röra sig emot den när de erhåller en passning (föraktion, läs mer...).
 • Var uppmärksam på att spelarna i mitten (lilla kvadraten) tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 24

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 spelare

Passningsspel inom gruppen (2)

U15 13 U 12 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två kvadrater (25 x 25m) med en liten kvadrat (10 x 10m) i mitten.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Samtliga grupper passar bollen till varandra inom respektive grupp.
 • Spelarna som befinner sig utanför den lilla kvadraten använder två tillslag och spelarna som befinner sig inom den lilla kvadraten använder ett tillslag.
 • Skifta spelare inom den lilla kvadraten efter en viss tid.

Tips

 • Spelarna bör inte vänta på bollen, utan istället röra sig emot den när de erhåller en passning (föraktion, läs mer...).
 • Var uppmärksam på att spelarna i mitten (lilla kvadraten) tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 25

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Jonglering - dribbling - höjdboll

U15 13 U 13 1

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera fyra kvadrater (12 x 12m).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Två bollar per grupp.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelaren med bollen inom respektive grupp jonglerar enligt tränarens anvisningar (exempelvis 5 gånger).
 • Efter att ha jonglerat, dribblar bollhållaren några meter, etablerar kontakt med en fri spelare i motsatt kvadrat och spelar en höjdboll.
 • Spelaren tar emot bollen, jonglerar i sin tur, dribblar några meter och etablerar samtidigt kontakt med en fri spelare i motsatt kvadrat och spelar  en höjdboll...

Tips

 • Spelarna bör spela säkra och kontrollerade höjdbollar till sina medspelare som de dessförinnan etablerat kontakt med.
 • Se till att spelarna spelar höjdbollarna med minsta möjliga kraftansträngning.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 26

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Jonglering - dribbling - passning - höjdboll

U15 13 U 13 2

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera fyra kvadrater (12 x 12m).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelaren med bollen inom respektive grupp jonglerar enligt tränarens anvisningar (exempelvis 5 gånger).
 • Efter att ha jonglerat, dribblar bollhållaren några meter och passar till en medspelare inom kvadraten.
 • Spelaren tar emot och med bollen, etablerar kontakt med en medspelare i motsatt kvadrat och spelar en höjdboll.
 • Spelaren tar emot bollen, jonglerar i sin tur, dribblar några meter och passar till en medspelare inom kvadraten.
 • Spelaren tar emot och med bollen, etablerar kontakt med en medspelare i motsatt kvadrat och spelar en höjdboll...

Tips

 • Spelarna bör spela säkra och kontrollerade höjdbollar till sina medspelare som de dessförinnan etablerat kontakt med.
 • Se till att spelarna spelar höjdbollarna med minsta möjliga kraftansträngning.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 27

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

4 spelare

Passningsspel inom gruppen (1)

U15 13 U 14 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera konorna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och genomför sedan ett väggspel med spelare C.
 • När spelare C genomfört väggspelet, startar han att löpa i djupled för att sedan återigen erhålla en passning från spelare B.
 • Därefter passar spelare C direkt till spelare D.
 • Spelare D tar bollen, dribblar till startpunkten (A) och passar sedan till spelare B...
 • Varje passningsmottagare genomför först en föraktion (läs mer...) åt sidan innan han erhåller bollen, för att därefter röra sig dynamiskt emot bollen (med undantag för passningen efter väggspelet).
 • Spelarna växlar till nästa position efter varje passning (A till B, B till C, C till D...).

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet.
 • Förklara för spelarna hur passningsspelets rytm påverkas beroende på vilken fot de använder.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 28

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 spelare

Passningsspel inom gruppen (2)

U15 13 U 14 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera konorna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att spelare A/E passar med det andra tillslaget till spelare B/F.
 • Spelare B/F tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och genomför sedan ett väggspel med spelare C/G.
 • När spelare C/G genomfört väggspelet, startar de att löpa i djupled för att sedan återigen erhålla en passning från spelare B/F.
 • Därefter passar spelare C/G direkt till spelare D/H.
 • Spelare D/H dribblar till startpunkterna och passar sedan till spelarna B/F...
 • Varje passningsmottagare genomför först en föraktion (läs mer...) åt sidan innan han erhåller bollen, för att därefter röra sig dynamiskt emot bollen (med undantag för passningen efter väggspelet).
 • Spelarna växlar till nästa position efter varje passning (A till B, B till C, C till D, D till E...).
 • Spelarna på de bägge startpunkterna (A och E) startar sina aktioner samtidigt.

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet.
 • Förklara för spelarna hur passningsspelets rytm påverkas beroende på vilken fot de använder.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 29

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Väggspel och spel på tredje spelare (1)

U15 13 U 15 1

 

U15 13 U 15 2

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Två bollar per grupp.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • En spelare jonglerar.
 • De tre resterande spelarna passar fritt till varandra.
 • Efter några valfria passningar ger den jonglerande spelaren en startsignal genom att spela bollen högt upp i luften. Därefter fortsätter han att jonglera.
 • Bollhållaren bland de tre resterande spelarna dribblar samtidigt mot den jonglerande spelaren, genomför ett väggspel med en av sina medspelare och passar sedan till den tredje spelaren som därefter passar in i väggspelarens löpväg.
 • Efter denna passningssekvens, som i bästa fall utförs med ett tillslag, fortsätter spelarna att passa fritt till varandra till dess att den jonglerande spelaren ger nästa startsignal...
 • Byt jonglerande spelare efter 3-4 passningssekvenser. 

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet och att den tredje spelaren i passningssekvensen genomför sin föraktion (läs mer...) för att på så vis skapa ett nödvändigt avstånd mellan passningsläggaren och sig själv.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 30

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Väggspel och spel på tredje spelare (2)

U15 13 U 15 3

 

U15 13 U 15 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera konorna enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelare A genomför, efter en kort dribbling, ett väggspel med spelare B.
 • Därefter passar spelare A till spelare C.
 • Spelare C passar sedan in i väggspelarens löpväg (spelare B).
 • Spelare B passar därefter till spelare D.
 • Spelare D passar sedan in i sin medspelares löpväg (spelare C), som genomför en tempodribbling ca 4-5 m.
 • Efter tempodribblingen passar spelare C tillbaka bollen till spelare A och passningssekvensen startar återigen...
 • Efter några passningssekvenser skiftar spelarna positioner med varandra - A till B, B till C...
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter en viss tid.

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet och att spelare B, C och D genomför sina föraktioner (läs mer...)
 • Se till att spelarna endast använder ett tillslag. Om passningsmottagaren behöver mer tid, måste bollhållaren använda fler tillslag.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se