U15/13 UTOMHUS

ÖVNINGAR 31-40

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 31

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

6 spelare

Passningsspel med passningskorridorer (1)

U15 13 U 16 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera konorna enligt grafiken (röda konor).
 • Markera passningskorridorer (blå konor).

Anvisningar

 • Aktionen startar med att spelare A passar till spelare B, som genomfört en föraktion (läs mer...) åt sidan.
 • Därefter passar spelare B till spelare C, som förflyttat sig ned från mitten till en position mellan de röda konorna.
 • Spelare C tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar optimalt sett med det andra tillslaget genom passningskorridoren till spelare E, som förflyttat sig mot passningskorridoren.
 • Därefter passar spelare E till spelare F som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Spelare F tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen, dribblar en bit och spelar sedan en passning till spelare A som förflyttat sig åt sidan.
 • Därefter startar spelare A återigen nästa aktion från startpunkten...
 • Passningssekvensen sker varannan gång åt vänster sida och varannan gång åt höger sida.
 • Detta är en kontinuerlig övning där varje spelare behåller sin position.
 • Låt spelarna skifta positioner inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Se till att spelarna genomför föraktionerna.
 • Var uppmärksam på att spelare C tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen, för att kunna spela bollen genom passningskorridoren.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 32

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

7 spelare

Passningsspel med passningskorridorer (2)

U15 13 U 16 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera konorna enligt grafiken (röda konor).
 • Markera passningskorridorer (blå konor).

Anvisningar

 • Aktionen startar med att spelare A passar till spelare B, som genomfört en föraktion (läs mer...) åt sidan.
 • Därefter passar spelare B till spelare D som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Spelare D tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen, dribblar en bit och spelar sedan en passning till spelare E som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Därefter passar spelare E, genom passningskorridoren, till spelare C som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Spelare C låter sedan bollen passera kroppens mitt, tar emot bollen med vänster fot och passar med det andra tillslaget, genom passningskorridoren, till spelare F.
 • Spelare F tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen, dribblar en bit och spelar sedan en passning till spelare A som förflyttat sig åt sidan.
 • Därefter startar spelare A återigen nästa aktion från startpunkten...
 • När bollen befinner sig hos spelare E måste spelare C orientera sig genom att titta över sin vänstra axel på spelare B.
 • Om spelare B håller upp höger arm i luften, måste spelare C passa bollen direkt till spelare G när han erhåller passningen från spelare E.
 • Om spelare B inte håller upp höger arm i luften när bollen befinner sig hos spelare E, vänder spelare B spelet på samma sätt som tidigare (se punkt 5 ovan).
 • När spelare G erhåller en passning från spelare C, fortsätter aktionen därifrån på samma sätt som från startpunkten.
 • Detta är en kontinuerlig övning där varje spelare behåller sin position.
 • Låt spelarna skifta positioner inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Se till att spelarna genomför föraktionerna.
 • Var uppmärksam på att spelare C orienterar sig i tid, för att snabbt kunna uppfatta kommande passningssekvens.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 33

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel (1)

U15 13 U 17 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två rektanglar.
 • Dela upp spelarna i tre lag. 
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Spelarna i samma lag passar till varandra.
 • Medspelarna utan boll erbjuder sig. En av dem mottar en passning, spelar till den tredje spelaren i laget och erbjuder sig återigen.
 • Finns det ingen att spela till, bör bollhålleren fortsätta att dribbla för att hålla bollen i rörelse.

Tips

 • Se till att spelarna inte "dödar" bollen när de tar emot den.
 • Precision före hastighet i passningsspelet.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, kan passningsspelet ske med ett eller två tillslag.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 34

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel (2)

U15 13 U 17 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två rektanglar.
 • Dela upp spelarna i tre lag. 
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Markera mitten (platt kona).

Anvisningar

 • Spelarna i samma lag passar till varandra.
 • Medspelarna utan boll erbjuder sig. En av dem mottar en passning, spelar till den tredje spelaren i laget och erbjuder sig återigen.
 • Finns det ingen att spela till, bör bollhålleren fortsätta att dribbla för att hålla bollen i rörelse.
 • Det får endast finnas en spelare ur varje lag per område. I grafiken ovan har däremot två spelare från samma lag (inringade) förflyttat sig till samma område, vilket alltså inte är tillåtet.

Tips

 • Se till att spelarna inte "dödar" bollen när de tar emot den.
 • Precision före hastighet i passningsspelet.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, kan passningsspelet ske med ett eller två tillslag.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

 

ÖVNING 35

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel i ruter med väggspel

U15 13 U 18 1A

 

U15 13 U 18 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två rektanglar (röda konor) med en ruter i varje (blå konor).
 • Placera ut ett elvamannmål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

A-A1-A-B-B1-B-C-C1-C-D-D1-D-A...

 • Spelare A genomför, efter en kort dribbling, ett väggspel med spelare A1.
 • Därefter passar spelare A till spelare B och skiftar sedan position med spelare A1.
 • Spelare B genomför, efter en kort dribbling, ett väggspel med spelare B1.
 • Därefter passar spelare B till spelare C och skiftar sedan position med spelare B1.
 • Spelare C genomför...
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter en viss tid.

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet och genomför en föraktion (läs mer...).

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 36

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

8 spelare

Passningsspel i ruter med tempoväxel

U15 13 U 18 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en rektangel (röda konor) med en ruter (blå konor).

Anvisningar

A-A1-A-B-B1-B-C1-C-D-A...

 • Spelare A genomför, efter en kort dribbling, ett väggspel med spelare A1.
 • Därefter passar han till spelare B och skiftar sedan position med A1.
 • Spelare B genomför, efter en kort dribbling, ett väggspel med spelare B1.
 • Därefter passar han (överspelar en linje) till spelare C1 och skiftar sedan position med spelare B1.
 • Spelare C1 spelar en passning i sin medspelares löpväg (spelare C).
 • Spelare C spelar sedan en direktpassning i sin medspelares löpväg (spelare D) och skiftar sedan position med spelare C1.
 • Spelare D passar därefter till spelare A och skiftar sedan position med spelare D1.
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter en viss tid.

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet och att alla spelare genomför sina föraktioner (läs mer...).
 • Förklara för spelarna att tempoväxlingen på position C och D innefattar en högre risk i passningsspelet och att detta är nödvändigt för vidare utveckling.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 37

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Huvudspel utan positionsväxling (1)

U15 13 U 19 1

 

U15 13 U 19 1a

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Huvudspel

Organisation

 • Dela upp spelarna i 6 grupper.

Anvisningar

 • Spelare A startar aktionen genom att jonglera upp bollen på huvudet.
 • Samtidigt genomför spelare B en föraktion (läs mer...), först ifrån bollen och sedan mot bollen.
 • Därefter nickpassar spelare A till spelare B.
 • Spelare B nickpassar direkt tillbaka till spelare A som omedelbart nickar till spelare C, som dessförinnan genomfört en föraktion, först ifrån bollen och sedan mot bollen.
 • Samtidigt genomför spelare B en föraktion, först ifrån bollen och sedan mot bollen.
 • Därefter nickpassar spelare C till spelare B.
 • Spelare B nickpassar direkt tillbaka till spelare C som omedelbart nickar till spelare Asom dessförinnan genomfört en föraktion, först ifrån bollen och sedan mot bollen...
 • Spelarna inom gruppen bör försöka att hålla bollen i luften så länge som möjligt.
 • den här övningen behåller samtliga spelare sin position - därmed sker inga positionsväxlingar.
 • Detta är en kontinuerlig övning.
 • Skifta spelare i mitten efter en viss tid.

Tips

 • Se till att samtliga spelare genomför sina föraktioner.
 • Kräv att spelarna arbetar lätt på framfoten och kontinuerligt justerar sina positioner för att kunna ta emot oprecisa nickpassningar.
 • Se till att spelarna inte befinner sig på samma linje då de nickpassar.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, kan de försöka att spela flacka passningar till varandra - inga "snöbollar".

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 38

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Huvudspel utan positionsväxling (2)

U15 13 U 19 2

 

U15 13 U 19 2a

Träningspunkter

 • Inkast
 • Huvudspel

Organisation

 • Dela upp spelarna i 6 grupper.

Anvisningar

 • Spelare A har bollen i sina händer och startar aktionen genom att föra ned bollen mot marken.
 • Samtidigt genomför spelare B en föraktion (läs mer...) ifrån bollen.
 • Därefter kastar spelare A, från en upprätt position, till spelare B som rör sig mot bollen och nickpassar tillbaka till spelare A.
 • Spelare A startar sedan nästa aktion genom att föra ned bollen mot marken.
 • Samtidigt genomför spelare C en föraktion ifrån bollen.
 • Därefter kastar spelare A, från en upprätt position, till spelare C som rör sig mot bollen och nickpassar tillbaka till spelare A...
 • den här övningen behåller samtliga spelare sin position - därmed sker inga positionsväxlingar.
 • Låt spelarna skifta roller med varandra efter en viss tid.

Tips

 • Se till att de två nickpassande spelarna genomför sina föraktioner.
 • Kräv att spelarna arbetar lätt på framfoten och kontinuerligt justerar sina positioner för att kunna ta emot oprecisa nickpassningar.
 • Se till att de två spelarna inte befinner sig på samma linje då de nickpassar till spelaren som startat aktionen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 39

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

4 spelare

Passningsspel i ruterformation (1)

U15 13 U 20 1

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Markera en kvadrat (12 x 12 meter).

Anvisningar

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B passar direkt tillbaka till spelare A, som spelar en vertikal passning till spelare D på motsatt sida.
 • Därefter passar spelare D till spelare C.
 • Spelare C passar direkt tillbaka till spelare D, som spelar en vertikal passning till spelare A på motsatt sida.
 • Därefter passar spelare A till spelare B...
 • Varje spelare behåller sin position - därmed sker inga positionsväxlingar.
 • Efter en viss tid, växlar spelarna positioner medurs. 
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter en viss tid.

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet och genomför en föraktion (läs mer...).
 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben under passningsspelet.
 • Spelarna bör, om deras kunskapsnivå tillåter, använda olika rytmer i passningsspelet. Passningen mellan exempelvis spelare A och spelare B bör spelas med en lägre hastighet och mer känsla än den vertikala passningen mellan spelare A och D, som bör ha en högre hastighet.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 40

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

4 spelare

Passningsspel i ruterformation (2)

U15 13 U 20 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en kvadrat (12 x 12 meter).

Anvisningar

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B passar direkt tillbaka till spelare A, som tar bollen i spelriktningen och spelar en passning med det andra tillslaget till spelare C.
 • Spelare C spelar direkt tillbaka till spelare A, som spelar en vertikal passning till spelare D på motsatt sida.
 • Därefter passar spelare D till spelare C.
 • Spelare C passar direkt tillbaka till spelare D, som tar bollen i spelriktningen och spelar en passning med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B spelar direkt tillbaka till spelare D, som spelar en vertikal passning till spelare A på motsatt sida.
 • Därefter passar spelare A till spelare B...
 • Varje spelare behåller sin position - därmed sker inga positionsväxlingar.
 • Efter en viss tid, växlar spelarna positioner medurs. 
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter en viss tid.

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet och genomför en föraktion (läs mer...)
 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben under passningsspelet.
 • Spelarna bör, om deras kunskapsnivå tillåter, använda olika rytmer i passningsspelet. Passningen mellan exempelvis spelare A och spelare B bör spelas med en lägre hastighet och mer känsla än den vertikala passningen mellan spelare A och D, som bör ha en högre hastighet.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se