U15/13 UTOMHUS

ÖVNINGAR 41-50

PASSNINGSSPEL

 

ÖVNING 41

PASSNINGSSPEL

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

4 spelare

Passningsspel i ruterformation (1)

U15 13 U 20 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en kvadrat (12 x 12m).

Anvisningar

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B passar direkt tillbaka till spelare A, som spelar en vertikal passning till spelare D på motsatt sida.
 • Därefter passar spelare D till spelare C.
 • Spelare C passar direkt tillbaka till spelare D, som spelar en vertikal passning till spelare A på motsatt sida.
 • Därefter passar spelare A till spelare B...
 • Efter en viss tid, växlar spelarna positioner medurs.
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter halva övningstiden.
 • Varje spelare behåller sin position - därmed sker inga positionsväxlingar.

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet och genomför en föraktion (läs mer...).
 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben under passningsspelet.
 • Spelarna bör, om deras kunskapsnivå tillåter, använda olika rytmer i passningsspelet. Passningen mellan exempelvis spelare A och spelare B bör spelas med en lägre hastighet och mer känsla än den vertikala passningen mellan spelare A och D, som bör ha en högre hastighet.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 42

PASSNINGSSPEL

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

4 spelare

Passningsspel i ruterformation (2)

U15 13 U 20 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en kvadrat (12 x 12m).

Anvisningar

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B passar direkt tillbaka till spelare A, som tar bollen i spelriktningen och spelar en passning med det andra tillslaget till spelare C.
 • Spelare C spelar direkt tillbaka till spelare A, som spelar en vertikal passning till spelare D på motsatt sida.
 • Därefter passar spelare D till spelare C.
 • Spelare C passar direkt tillbaka till spelare D, som tar bollen i spelriktningen och spelar en passning med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B spelar direkt tillbaka till spelare D, som spelar en vertikal passning till spelare A på motsatt sida.
 • Därefter passar spelare A till spelare B...
 • Efter en viss tid, växlar spelarna positioner medurs.
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter halva övningstiden.
 • Varje spelare behåller sin position - därmed sker inga positionsväxlingar.

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet och genomför en föraktion (läs mer...)
 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben under passningsspelet.
 • Spelarna bör, om deras kunskapsnivå tillåter, använda olika rytmer i passningsspelet. Passningen mellan exempelvis spelare A och spelare B bör spelas med en lägre hastighet och mer känsla än den vertikala passningen mellan spelare A och D, som bör ha en högre hastighet.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 43

PASSNINGSSPEL

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

6 spelare

Bollinnehavsspel 4-mot-2 (1)

U15 13 U 20 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Bollinnehav

Organisation

 • Markera en kvadrat (12 x 12m).

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-2.
 • Laget med bollen spelar ett bollinnehavsspel där de försöker att hålla bollen inom laget så länge som möjligt.
 • Om försvararna  lyckas att erövra bollen, spelar de två passningar mellan varandra innan någon av anfallsspelarna återigen startar spelet.
 • Byt försvarsspelare inom regelbundna tidsintervaller. 

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben under passningsspelet.
 • Se till att anfallsspelarna endast försöker att spela en vertikalpassning då passningskorridoren är öppen.
 • Uppmana spelarna att kontinuerligt justera sina positioner samt undvika att placera sig på samma linje.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 44

PASSNINGSSPEL

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 spelare

Bollinnehavsspel 4-mot-2 (2)

U15 13 U 20 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Bollinnehav

Organisation

 • Markera en rektangel och dela in den i tre zoner.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-2 i ytterzonerna.
 • En av spelarna, utanför rektangeln, startar övningen genom att spela en passning till det anfallande laget i någon av ytterzonerna.
 • Samtidigt startar två försvarsspelare ur mittenzonen att förflytta sig in i den aktuella ytterzonen, för att försöka erövra bollen.
 • Därefter spelar det anfallande laget ett bollinnehavsspel, där de försöker att spela minst fyra passningar inom laget innan någon av dem spelar en passning längs marken till sina lagkamrater i den andra ytterzonen.
 • Lyckas en av försvarsspelarna att erövra bollen, spelar denne en passning till någon av sina lagkamrater i mittenzonen som i sin tur spelar vidare till en av passningsspelarna utanför rektangeln.
 • Går bollen utanför rektangeln, startar en passningsspelare återigen spelet genom att spela en passning till motsatt ytterzon. 
 • Växla passningsspelare utanför rektangeln inom regelbundna tidsintervaller.
 • Efter halva övningstid byter lagen roller med varandra.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben under passningsspelet.
 • Se till att anfallsspelarna endast försöker att spela en vertikalpassning då den passningskorridoren är öppen.
 • Uppmana spelarna att kontinuerligt justera sina positioner samt undvika att placera sig på samma linje.
 • Kräv att anfallsspelarna i motsatt ytterzon justerar sina positioner, för att kunna erhålla en passning längs marken av sina lagkamrater.
 • Förklara för anfallsspelarna att de endast bör försöka att spela en passning till motsatt ytterzon, då de har bollen helt och hållet under kontroll.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 45

PASSNINGSSPEL

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Två bollar (2)

U15 13 U 21 2

 

Övning 1

U15 13 U 21 3

 

Övning 2

U15 13 U 21 4

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Koordination

Organisation

 • Markera fyra dribblingsbanor (avstånd 4m och 8m mellan konorna).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Två bollar per grupp.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

Övning 1:

 • På tränarens kommando dribblar de första spelarna i bägge grupper med två bollar genom de första två konorna, lämnar en boll och dribblar med den andra runt den tredje konan. 
 • Därefter passar de till nästa spelare i respektive grupp, sprintar tillbaka till bollen (som de tidigare lämnat) för att passa den till nästa spelare.
 • Avslutningsvis återvänder spelarna till startpunkterna och ställer sig sist samtidigt som nästa spelare startar att dribbla med två bollar...
 • Efter en viss tid byter spelarna sida med varandra. 

Övning 2:

 • På tränarens kommando startar de första spelarna i bägge grupper att förflytta sig mot den andra konan.
 • Därefter erhåller de en passning från nästa spelare, tar med bollen och dribblar till den tredje konan. Vid konan erhåller de ytterligare en passning för att sedan dribbla med två bollar i riktning mot startpunkten.
 • I höjd med den andra konan passar de tillbaka bägge bollar till respektive startpunkt.
 • Avslutningsvis återvända spelarna till startpunkterna och ställer sig sist samtidigt som nästa spelare startar att förflytta sig mot den andra konan...
 • Efter en viss tid byter spelarna sida med varandra. 

Efter halva övningstiden växlar grupperna övningar.

Tips

 • Genom att dribbla med två bollar tränas olika rörelser (koordination).
 • Ta inte övningen på för stort allvar utan tillåt er att ha roligt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 46

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel mellan olika zoner (1)

U15 13 U 22 1

 

U15 13 U 22 1a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markerar två rektanglar (20 x 12m). 
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att en spelare på position A och en spelare på position B dribblar i diagonal riktning mot mitten.
 • Samtidigt startar nästa spelare på position A och nästa spelare på position B att "överlappa" respektive bollhållare på utsidan av rektangeln.
 • Bollhållarna spelar därefter, när de dribblat till mitten, en passning till respektive medspelare på utsidan av rektangeln som genomfört en "överlappning".
 • Därefter tar spelarna på utsidan med sig bollen in i rektangeln innan de spelar en passning till nästa spelare i motsatt grupp.
 • Nästa spelare på position A och nästa spelare på position B startar samtidigt att dribbla i diagonal riktning mot mitten...
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare till gruppen på motsatt sida, där de ställer sig sist i ledet.
 • Genomför övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att spelarna på utsidan tajmar sina "överlappningar", så att de på ett dynamiskt sätt kan ta med sig bollen in i rektangeln innan de spelar den avslutande passningen(observera att de "överlappande" spelarna inte tar emot bollen inne i rektangeln).
 • Var uppmärksam på att bollhållarna inte tappar kontakten med sina medspelare efter sina passningar. De bör skifta position först efter att deras medspelare spelat den avslutande passningen.
 • Den avslutande passningen bör spelas med en högre hastighet om spelarnas kunskapsnivå tillåter det.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 47

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel mellan olika zoner (2)

U15 13 U 22 2

 

U15 13 U 22 2a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markerar två rektanglar (20 x 12m). 
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att en spelare på position A och en spelare på position B dribblar i diagonal riktning mot mitten.
 • Samtidigt startar nästa spelare på position A och nästa spelare på position B att "överlappa" respektive bollhållare på utsidan av rektangeln.
 • Bollhållarna spelar därefter, när de dribblat till mitten, en passning till respektive medspelare på utsidan av rektangeln som genomfört en "överlappning".
 • Därefter tar spelarna på utsidan med sig bollen in i rektangeln för att sedan spela ett väggspel med sin medspelare, som förflyttat sig framåt, innan de spelar en passning till nästa spelare i motsatt grupp.
 • Nästa spelare på position A och nästa spelare på position B startar samtidigt att dribbla i diagonal riktning mot mitten...
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare till gruppen på motsatt sida, där de ställer sig sist i ledet.
 • Genomför övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att spelarna på utsidan tajmar sina "överlappningar", så att de på ett dynamiskt sätt kan ta med sig bollen in i rektangeln innan de genomför ett väggspel med sin medspelare (observera att de "överlappande" spelarna inte tar emot bollen inne i rektangeln).
 • Var uppmärksam på att bollhållarna inte tappar kontakten med sina medspelare efter sina passningar.
 • Den "överlappande" spelaren bör genomföra en tempoväxling i samband med väggspelet.
 • Observera att "väggspelaren" använder situationskorrekt ben för att underlätta den avslutande passningen för sin medspelare.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 48

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Från den ena till den andra sidan

U15 13 U 23 1

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två rektanglar (16 x 12m).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga utespelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna i bägge rektanglar jonglerar och dribblar.
 • De två målvakterna ropar upp varsin spelare. Spelarna dribblar ut ur rektangeln, spelar ett väggspel med målvakten, dribblar vidare till den motstående rektangeln och jonglerar/dribblar där.
 • Därefter ropar målvakterna upp nästa spelare...

Tips

 • Målvakterna erbjuder sig aktivt.
 • Anpassa rektanglarnas storlek och avståndet mellan dem till spelarnas kunskapsnivå.
 • I början av övningen får målvakten enbart ropa upp spelare ur en rektangel. Senare ur bägge.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 49

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Passning och dribbling till höger

U15 13 U 24 1

 

Passning och dribbling till vänster

U15 13 U 24 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (A - B - C - D).
 • Markera en kvadrat (10 x 10m).
 • Dela upp spelarna i två grupper (plan 1 och plan 2).
 • Samtliga spelare på plan 2 har en boll.

Anvisningar

Plan 1: A-B-C-D-dribbling...

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B passar direkt tillbaka till spelare A.
 • Spelare A passar direkt till spelare C.
 • Spelare C passar direkt till spelare D.
 • Spelare D dribblar, till höger, in på plan 2 och ropar upp namnet på en spelare som befinner sig där ("Lasse").
 • "Lasse" dribblar till position A på plan 1 och ställer sig sist i ledet.
 • Samtliga spelare förflyttar sig en position vidare efter varje aktion (plan 1).
 • Låt spelare D dribbla till vänster efter halva övningstiden.

Plan 2: Spelarna på plan 2 genomför finter och dribblingar utifrån egen kreativitet.

Tips

 • Se till att spelarna på plan 2 fördelar sig över hela området och undviker kollisioner.
 • Var uppmärksam på att spelarna på plan 1 genomför föraktionerna korrekt (läs mer...). Övningens kvalitet beror i hög utsträckning på hur föraktionerna genomförs.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

  

ÖVNING 50

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

12 spelare

Lobbpassning

U15 13 U 24 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Koordination

Organisation

 • Markera en kvadrat (10 x 10m).
 • Markera en startkorridor.
 • Dela upp spelarna i två låg.

Anvisningar

 • En "röd" spelare utför en föraktion vid startkorridoren.
 • Tränaren spelar en lobbpassning till honom - bollen måste studsa minst en gång.
 • Spelaren lobbar direkt in i kvadraten - bollen måste studsa minst en gång.
 • Därefter sprintar han från kon till kon runt hela kvadraten och tillbaka till startkorridoren.
 • För varje kon som passeras erhåller lagen en poäng (max fyra poäng) och ifall spelaren lyckas att passera alla fyra konor och startkorridoren erhåller lagen ytterligare två poäng.
 • Spelarna i kvadraten måste utföra fem direktpassningar för att stoppa den löpande spelaren (alla 6 spelare måste vara inblandade).
 • Befinner sig den löpande spelaren mellan två konor eller mellan de sista konorna och startkorridoren efter femte direktpassningen, så får spelaren inga poäng.
 • Efter en komplett runda byter lagen uppgifter med varandra.
 • Vilket lag "springer in" flest poäng?

Tips

 • Den löpande spelaren kan få hjälp av sina lagkamrater. De kan exempelvis ropa ut antalet utförda passningar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se