U15/13 INOMHUS

ÖVNINGAR 11-20

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 11

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 2 målvakter

Överspela en linje (1)

U15 13 I 6 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Två bollar.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning till spelare C.
 • Spelare C passar därefter direkt till spelare B, som på ett tillslag spelar vidare till spelare D.
 • Spelare D passar sedan direkt till spelare E, som på ett tillslag spelar vidare till spelare F.
 • Spelare F avslutar därefter passningssekvensen genom att spela direkt till spelare A.
 • Spelare A passar därefter direkt till spelare C...
 • Varje spelare behåller sin position.
 • Efter en viss tid skiftar spelarna positioner medurs med varandra.
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter halva övningstiden.
 • De bägge spelarna i mitten försöker tillsammans att hålla bollen i luften så långe som möjligt.
 • Skifta spelare i mitten inom regelbundna tidsintervaller. 

Tips

 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, bör passning 1, 3, 4 och 6 spelas med en högre hastighet än passning 2 och 5. 
 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben under passningsspelet.
 • Kräv att spelarna kontinuerligt justerar sina positioner.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 12

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Överspela en linje (2)

U15 13 I 6 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Två bollar.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna vid startpunkterna startar aktionen genom att överspela en linje (se video).
 • Bollen passas tillbaka och därefter överspelas en linje...
 • Varje spelare behåller sin position.
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, bör passningen som överspelar en linje spelas som en "power-pass" och passningen tillbaka spelas med "feeling".
 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben under passningsspelet.
 • Kräv att spelarna kontinuerligt justerar sina positioner.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 13

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 pelare

Passningsspel inom gruppen (1)

U15 13 I 7 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera ut 8 konor och 4 konor med pinnar på en planhalva.
 • Dela in spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare B som dessförinnan genomfört en föraktion (läs mer...).
 • När spelare A tar sitt första tillslag, startar spelare C att förflytta sig framåt (se video) för att därefter, i samband med det andra tillslaget, avbryta sin för flyttning och backa baklänges till sin startposition. 
 • Spelare B erhåller passningen från spelare A, tar bollen i spelriktningen och passar därefter med det andra tillslaget till spelare C.
 • Spelare C tar bollen med det första tillslaget i riktning mot sidlinjen, dribblar upp till konan, vänder inåt och passar sedan till spelare A.
 • Därefter förflyttar sig spelare C tillbaka till sin startposition.
 • Spelare A startar nästa aktion genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare B som dessförinnan genomfört en föraktion...
 • Spelare B passar ena gången åt vänster (till spelare C) och ena gången åt höger (spelare D).
 • Efter en viss tid skiftar spelarna positioner medurs med varandra.

Tips

 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.
 • Var uppmärksam på att spelare C och spelare D intar en öppen position i samband med passningen från spelare A till spelare B.
 • Kräv att spelare A och spelare B justerar sina positioner och inte förblir stillastående när spelare C eller spelare D dribblar mot sidlinjen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 14

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 spelare

Passningsspel inom gruppen (2)

U15 13 I 7 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera ut 8 konor och 4 konor med pinnar på en planhalva.
 • Dela in spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelare B startar aktionen genom att förflytta sig framåt (se video) för att därefter avbryta sin förflyttning och backa baklänges till sin startposition.
 • Spelare A passar sedan med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B  tar bollen med det första tillslaget i riktning mot sidlinjen, dribblar upp till konan, vänder tillbaka och passar till spelare A som justerat sin position.
 • Därefter passar spelare A till spelare D, som dessförinnan startat att förflytta sig framåt för att sedan avbryta sin förflyttning och backa baklänges till sin startposition.
 • Spelare A passar sedan med det andra tillslaget till spelare D.
 • Spelare D  tar bollen med det första tillslaget i riktning mot sidlinjen, dribblar upp till konan, vänder tillbaka och passar till den "nya spelare A" som justerat sin position.
 • Därefter passar spelare A till spelare B, som dessförinnan startat att förflytta sig framåt för att sedan avbryta sin förflyttning och backa baklänges till sin startposition...
 • Spelare A passar en gång åt vänster (till spelare B) och en gång åt höger (spelare D) innan han skiftar roll med sin medspelare på samma position.
 • Efter en viss tid skiftar spelarna positioner medurs med varandra.

Tips

 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.
 • Var uppmärksam på att spelare B och spelare D intar en öppen position i samband med passningen från spelare A.
 • Kräv att spelare A justerar sin position och inte förblir stillastående när spelare B eller spelare D dribblar mot sidlinjen. Spelare A bör göra detta för att på ett mer dynamiskt och matchlikt sätt kunna starta nästa aktion.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 15

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Olika passningstekniker (1)

U15 13 I 8 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Spelplan 1:

 • Markera startpunkter (röda konor).
 • Placera ut en plint som fungerar som en passningsvägg.
 • Placera ut två pallplintar upp och ned. Lägg i några bollar.

Spelplan 2:

 • Placera ut två pallplintar.

Anvisningar

Spelplan 1:

 • Aktionen startar med att spelare A passar till spelare B.
 • Därefter passar spelare B direkt i spelare C:s löpväg.
 • Spelare C spelar ett väggspel mot plinten och dribblar till position A.
 • Spelare A (på andra sidan) startar nästa aktion...
 • Alla spelare skiftar position (A till B, B till C och C till A).
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter en viss tid.

Spelplan 2:

 • Två spelare med en boll i handen ställer sig på pallplintarna.
 • Övriga spelare fordrar genom en föraktion (läs mer...) bollen, dribblar till pallplinten mittemot och försöker lobba upp bollen i händerna på spelaren som kastar bollen till en annan spelare som erbjuder sig.
 • Byt ut spelarna på pallplintarna efter fyra kast.

Efter halva övningstiden byter grupperna spelplan med varandra.

Tips

Spelplan 1:

 • Se till att spelare C passar mot plinten från linjen mellan pallplintarna.
 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.

Spelplan 2:

 • Få till en flytande övergång mellan dribbling och passning.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 16

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Olika passningstekniker (2)

U15 13 I 8 2a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Spelplan 1:

 • Markera startpunkter (röda konor).
 • Markera en passningskorridor (röda konor).
 • Placera ut en plint som fungerar som en passningsvägg.
 • Placera ut två pallplintar upp och ned. Lägg i några bollar.

Spelplan 2:

 • Placera ut två pallplintar.

Anvisningar

Spelplan 1:

 • Den första spelaren i varje led springer genom passningskorridoren i riktning mot sin pallplint, tar en boll ur den, passar till nästa spelare och återvänder till startpunkten.
 • Spelaren som tar emot passningen dribblar till passningskorridoren; spelar ett väggspel mot plinten, dribblar till pallplinten, lobbar in bollen i pallplinten och återvänder till startpunkten...
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter en viss tid.

Spelplan 2:

 • Spelarna passar till varandra med två bollar, dribblar i pallplintens riktning och passar till spelaren ovanpå pallplinten.
 • Därefter byter den som passar position med spelaren ovanpå pallplinten.

Efter halva övningstiden byter grupperna spelplan med varandra.

Tips

Spelplan 1:

 • Se till att spelare C passar mot plinten från linjen mellan konorna (passningskorridoren).
 • Se till att spelarna prioriterar precision framför kraft.

Spelplan 2:

 • Få till en flytande övergång mellan dribbling och passning.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 17

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel på insidan och utsidan (1)

U15 13 I 9 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Ställ ut fyra pallplintar.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

A-E-B-C-E-D-A...

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som befinner sig på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till spelare B som befinner sig på utsidan.
 • Därefter passar spelare B med det andra tillslaget till spelare C.
 • Spelare C spelar en passning med det andra tillslaget till spelare E, som dessförinnan justerat sin position på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till spelare D som befinner sig på utsidan.
 • Därefter passar spelare D med det andra tillslaget till spelare A.
 • Spelare A spelar sedan en passning med det andra tillslaget till spelare E, som dessförinnan justerat sin position på insidan...
 • Alla spelare förutom spelare E skiftar går vidare till nästa position (A till B, B till C, C till D och D till A).
 • Spelare E justerar endast sin position på insidan.
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter halva övningstiden.
 • Skifta spelare på insidan inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Låt gärna de spelare som vanligtvis är centrala mittfältare bemanna positionen på insidan.
 • Var uppmärksam på att samtliga spelare ständigt justerar sina positioner och inte förblir stillastående före och efter sina aktioner.
 • Se till att samtliga spelare använder två tillslag.
 • Förklara för spelarna som agerar på insidan vilka tilltänkta motståndare pallplintarna kan symbolisera.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 18

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel på insidan och utsidan (2)

U15 13 I 9 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Ställ ut fyra pallplintar.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

A-E-B-E-B-C-E-D-E-D-A...

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som befinner sig på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till spelare B som befinner sig på utsidan.
 • Spelare B genomför ett väggspel med spelare E för att därefter direkt spela bollen vidare till spelare C.  
 • Spelare C spelar en passning med det andra tillslaget till spelare E, som dessförinnan justerat sin position på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till spelare D som befinner sig på utsidan.
 • Spelare D genomför ett väggspel med spelare E för att därefter direkt spela bollen vidare till spelare A.
 • Spelare A spelar sedan en passning med det andra tillslaget till spelare E, som dessförinnan justerat sin position på insidan...
 • Alla spelare förutom spelare E går vidare till nästa position (A till B, B till C, C till D och D till A).
 • Spelare E justerar endast sin position på insidan.
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter halva övningstiden.
 • Skifta spelare på insidan inom regelbundna tidsintervaller.   

Tips

 • Låt gärna de spelare som vanligtvis är centrala mittfältare bemanna positionen på insidan.
 • Var uppmärksam på att samtliga spelare ständigt justerar sina positioner och inte förblir stillastående före och efter sina aktioner.
 • Observera noggrannt att spelare B och D skapar sig tillräckligt utrymme innan de genomför respektive väggspel med spelare E på insidan. 
 • Se till att samtliga spelare använder ett tillslag i samband med väggspelen med spelare E på insidan.
 • Förklara för spelarna som agerar på insidan vilka tilltänkta motståndare pallplintarna kan symbolisera.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 19

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Ringar (1)

U15 13 I 10 1

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera ut 8 ringar.
 • Två spelare har en boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna håller ett avstånd på några meter till ringarna i början av övningen.
 • De bollinnehavande spelarna jonglerar bollen till ringen, spelar den till sin medspelare (utan att bollen vidrör marken) och rör sig sedan bakåt några meter utan att förlora bollen ur blicken.
 • Medspelarna tar emot bollen, jonglerar till ringen, spelar den till sin medspelare (utan att bollen vidrör marken) och rör sig sedan bakåt några meter utan att förlora bollen ur blicken...

Tips

 • När spelarna jonglerar bör de använda fot, häl, lår bröst, huvud och axlar.
 • Konor kan ersätta ringarna.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 20

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Ringar (2)

U15 13 I 10 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Koordination

Organisation

 • Placera ut 8 ringar.
 • Fyra bollar.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna passar till varandra med fyra bollar.
 • Efter utförd passning måste spelarna springa till en ledig ring och utföra en koordinativ övning - exempelvis tre skippings.
 • Därefter uppsöker de en ny position och erbjuder sig...

Tips

 • Ifall det inte finns någon tillgänglig spelare, håll bollen i rörelse genom att dribbla till dess att tiden är inne att passa.
 • Spring i högt tempo till ringarna - ingen spurt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se