U19/17 INOMHUS

ÖVNINGAR 1-10

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 1

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Individuell jonglering

Rörelseträning (3 minuter)

Stabilisering 1 (6 minuter)

U19 17 I 1 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Rörelseträning
 • Stabilisering

Organisation

 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Individuell jonglering:

 • Spelarna försöker att hålla bollen i luften så länge som möjligt. När spelarna jonglerar bör de använda fot, häl, lår, bröst, huvud och axlar trots att de inte behärskar det till fullo.

Rörelseträning: 6 olika övningar

 • 30 sekunder per övning

 

1     2     3     4     5     6

 

Stabilisering 1: 6 olika övningar

 

1    2     3     4     5     6

 

Övning 1,2 och 3

 • Belastning - 15 sekunder
 • 15 sekunders paus efter varje övning
 • 1 repetition

Övning 4

 • Belastning - 30 sekunder per sida

Övning 5 och 6

 • Belastning - 15 sekunder
 • 15 sekunders paus efter varje övning
 • 1 repetition

Tips

 • Förklara för spelarna att risken för skador minskar avsevärt genom rörelseträning och stabiliseringsövningar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 2

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Individuell jonglering

Ping-Pong

U19 17 I 1 2 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel

Organisation

 • Markerar två passningskorridorer.
 • Dela upp spelarna i grupper. Två grupper med 4 spelare och två grupper med 5 spelare.
 • Avståndet mellan spelarna är ca 5 meter.

Anvisningar

Individuell jonglering:

 • Spelarna försöker att hålla bollen i luften så länge som möjligt. När spelarna jonglerar bör de använda fot, häl, lår, bröst, huvud och axlar trots att de inte behärskar det till fullo.

Ping-Pong:

 • Gruppen bestående av 5 spelare startar passningsspelet.
 • Spelarna passar bollen, om möjligt, direkt till gruppen mittemot.
 • Steg 1: Spelarna passar alltid med höger fot och förflyttar sig över passningsbenet till andra sidan.
 • Steg 2: Spelarna passar alltid med vänster fot och förflyttar sig över passningsbenet till andra sidan.
 • Steg 3: Spelarna passar alltid med höger fot, förflyttar sig över passningsbenet baklänges till det egna ledet och ställer sig sist.
 • Steg 4: Spelarna passar alltid med vänster fot, förflyttar sig över passningsbenet baklänges till det egna ledet och ställer sig sist.
 • Steg 5: Spelarna passar alltid med höger fot, förflyttar sig över passningsbenet först i sidled och sedan baklänges över till andra sidan där de ställer sig sist i ledet.
 • Steg 6: Spelarna passar alltid med vänster fot, förflyttar sig över passningsbenet först i sidled och sedan baklänges över till andra sidan där de ställer sig sist i ledet.

Tips

 • Uppmuntra spelarna att passa bollen till korrekt fot.
 • Se till att spelarna inte startar direkt efter passningen. De bör istället dröja kvar något och först påbörja sin rörelse när passningen nått den andra spelaren.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

  

ÖVNING 3

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Individuell jonglering och teknik

U19 17 I 2 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Bollarbete

Organisation

 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Individuell jonglering:

 • Spelarna försöker att hålla bollen i luften så länge som möjligt. När spelarna jonglerar bör de använda fot, häl, lår, bröst, huvud och axlar trots att de inte behärskar det till fullo.

Teknik:

 • Alla spelare genomför olika teknikmoment utifrån tränarens anvisningar.

Tips

 • Uppmuntra spelarna att hitta på och visa egna teknikmoment som därefter tillämpas av samtliga spelare.
 • Varje teknikmoment utförs ca 1 minut innan spelarna skiftar till nästa.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 4

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Teknik i "V" formation

U19 17 I 2 2 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel

Organisation

 • Dela upp spelarna i 6 grupper med 3 spelare i varje grupp.
 • Två bollar per grupp.

Anvisningar

Övning 1:

 • Övningen startar med att en spelare på kanten kastar bollen till spelaren i mitten. Han tar emot bollen med bröstet och spelar sedan tillbaka bollen längs marken till spelaren på kanten.
 • Därefter utförs samma sak med spelaren på andra sidan.

Övning 2:

 • En spelare på kanten kastar bollen till spelaren i mitten som nickar tillbaka den.
 • Därefter utförs samma sak med spelaren på andra sidan.

Övning 3:

 • En spelare på kanten kastar bollen till spelaren i mitten som tar emot bollen med bröstet och spelar den vidare längs marken till spelaren på andra sidan.
 • Därefter utförs samma sak med spelaren på andra sidan.

Övning 4:

 • En spelare på kanten kastar bollen till spelaren i mitten som nickar bollen vidare till spelaren på andra sidan.
 • Därefter utförs samma sak med spelaren på andra sidan.

Efter en viss tid skiftar spelarna positioner.

Tips

 • Spelarna bör röra sig lätt på framfoten för att enklare kunna korrigera sin position vid oprecisa kast.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 5

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Spel med händer och huvud

U19 17 I 3 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Huvudspel

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Lagen spelar 4-mot-4 på varsin planhalva.
 • Målvakten agerar som neutral spelare och deltar med laget som har bollen.
 • Bollen kan spelas med händerna så väl som med huvudet.
 • Mål kan endast göras med huvudet.

Tips

Som variation:

 • Målvakten kan enbart spela bollen med huvudet.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 6

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passning och koordination

U19 17 I 3 2 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Koordination

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (röda konor).
 • Placera ut koordinationshäckar.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelaren på position A startar övningen med att passa med det andra tillslaget till spelaren på position B och spela ett väggspel med honom.
 • Därefter passar han till spelaren på position C.
 • Han spelar sedan ett väggspel med spelaren på position D.
 • Därefter passar han till nästkommande spelare på position A...
 • Spelarna förflyttar sig till nästa position (A till B, B till C, C till D och D till A...)
 • Spelarna på positionerna B och D genomför i väntan på sin tur koordinativa övningar över koordinationshäckarna enligt tränarens anvisningar.

Tips

Variation:

 • Låt spelarna använda sig av två obligatoriska tillslag.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 7

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Individuell jonglering och teknik

U19 17 I 4 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Bollarbete

Organisation

 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Individuell jonglering:

 • Spelarna försöker att hålla bollen i luften så länge som möjligt. När spelarna jonglerar bör de använda fot, häl, lår, bröst, huvud och axlar trots att de inte behärskar det till fullo.

Teknik:

 • Alla spelare genomför teknikövningar utifrån egen kreativitet.

Tips

 • Vid teknikövningarna bör precision i utförandet prioriteras före hastighet.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 8

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Huvudspel

Rörelseträning (3 minuter)

Stabilisering 1 (6 minuter)

U19 17 I 4 2 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Huvudspel
 • Rörelseträning
 • Stabilisering

Organisation

 • Dela upp spelarna i 6 grupper med 3 spelare i varje grupp.

Anvisningar

Huvudspel: Tre spelare per grupp

 • Spelarna försöker att hålla bollen i luften så länge som möjligt. Samtidigt bör de alltid tänka ett steg längre och justera sina positioner.

Rörelseträning: 6 olika övningar

 • 30 sekunder per övning

 

1     2     3     4     5     6

 

Stabilisering 1: 6 olika övningar

 

1     2     3     4     5     6

 

Övning 1,2 och 3

 • Belastning - 15 sekunder
 • 15 sekunders paus efter varje övning
 • 1 repetition

Övning 4

 • Belastning - 30 sekunder per sida

Övning 5 och 6

 • Belastning - 15 sekunder
 • 15 sekunders paus efter varje övning
 • 1 repetition

Tips

 • Förklara för spelarna att risken för skador minskar avsevärt genom rörelseträning och stabiliseringsövningar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 9

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Bollarbete i par

Koordination

U19 17 I 5 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Koordination

Organisation

 • Placera två koordinationsstegar såväl som två röda konor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper och tilldela dessa varsin planhalva.

Anvisningar

 • På den ena planhalvan genomför spelarna i par tekniska moment med bollen utifrån deras egen kreativitet.
 • På den andra planhalvan genomför spelarna koordinativa övningar på koordinationsstegen enligt tränarens anvisningar.
 • Efter en viss tid byter grupperna planhalva.

Tips

 • Låt de koordinativa övningarna utföras på en låg intensitetsnivå.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 10

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Bollarbete tre och tre

Koordination och passningsspel

U19 17 I 5 2 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Koordination

Organisation

 • Placera två koordinationsstegar såväl som två röda konor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper och tilldela dessa varsin planhalva.

Anvisningar

 • På den ena planhalvan genomför spelarna, tre och tre, tekniska moment med bollen utifrån deras egen kreativitet.
 • På den andra planhalvan ställer sig målvakten i mål och de resterande spelarna placerar sig vid koordinationsstegarna.
 • Tre av de fyra spelarna vid koordinationsstegarna har en boll.
 • Den fjärde spelaren (utan boll) genomför en koordinationsövning på koordinationsstegen, förflyttar sig sedan i en öppen position runt konan och mottar en passning i rörelse.
 • Därefter spelar han ett väggspel med målvakten, driver tillbaka till utgångspositionen och ställer sig sist i ledet.
 • Sedan startar spelarna på andra sidan övningen.
 • Efter en viss tid växlar spelarna inom övningen sida med varandra.
 • Efter halva övningstiden byter grupperna planhalva med varandra.

Tips

 • Låt de koordinativa övningarna utföras på en lagom intensitetsnivå.
 • Var uppmärksam på att målvakten spelar bollen med höger fot till höger sida och vänster fot till vänster sida. Se samtidigt till att han arbetar lätt på framfoten.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

Ditt fotbollsbibliotek.se