U15/13

 

TRÄNINGSPASS 24

UTOMHUS

 

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passning och dribbling till höger

U15 13 U 24 1

 

Passning och dribbling till vänster

U15 13 U 24 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (A - B - C - D).
 • Markera en kvadrat (10 x 10m).
 • Dela upp spelarna i två grupper (plan 1 och plan 2).
 • Samtliga spelare på plan 2 har en boll.

Anvisningar

Plan 1: A-B-C-D-dribbling...

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B passar direkt tillbaka till spelare A.
 • Spelare A passar direkt till spelare C.
 • Spelare C passar direkt till spelare D.
 • Spelare D dribblar, till höger, in på plan 2 och ropar upp namnet på en spelare som befinner sig där ("Lasse").
 • "Lasse" dribblar till position A på plan 1 och ställer sig sist i ledet.
 • Samtliga spelare förflyttar sig en position vidare efter varje aktion (plan 1).
 • Låt spelare D dribbla till vänster efter halva övningstiden.

Plan 2: Spelarna på plan 2 genomför finter och dribblingar utifrån egen kreativitet.

Tips

 • Se till att spelarna på plan 2 fördelar sig över hela området och undviker kollisioner.
 • Var uppmärksam på att spelarna på plan 1 genomför föraktionerna korrekt (läs mer...). Övningens kvalitet beror i hög utsträckning på hur föraktionerna genomförs.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Lobbpassning

U15 13 U 24 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Koordination

Organisation

 • Avlägsna konorna som markerade spelarnas positioner på plan 1 och markera istället en startkorridor.
 • Dela upp spelarna i två låg.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • En "röd" spelare utför en föraktion vid startkorridoren.
 • Tränaren spelar en lobbpassning till honom - bollen måste studsa minst en gång.
 • Spelaren lobbar direkt in i kvadraten - bollen måste studsa minst en gång.
 • Därefter sprintar han från kon till kon runt hela kvadraten och tillbaka till startkorridoren.
 • För varje kon som passeras erhåller lagen en poäng (max fyra poäng) och ifall spelaren lyckas att passera alla fyra konor och startkorridoren erhåller lagen ytterligare två poäng.
 • Spelarna i kvadraten måste utföra fem direktpassningar för att stoppa den löpande spelaren (alla 6 spelare måste vara inblandade).
 • Befinner sig den löpande spelaren mellan två konor eller mellan de sista konorna och startkorridoren efter femte direktpassningen, så får spelaren inga poäng.
 • Efter en komplett runda byter lagen uppgifter med varandra.
 • Vilket lag "springer in" flest poäng?

Tips

 • Den löpande spelaren kan få hjälp av sina lagkamrater. De kan exempelvis ropa ut antalet utförda passningar.

 

 

HUVUDÖVNING 1

15 minuter

Från dribbling till 4-mot-3

U15 13 U 24 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (20 x 33m) med två planhalvor.
 • Markera en dribblingskorridor i planhalva 2.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Spelare A (röd) passar i spelare B:s löpväg.
 • Spelare B (röd) dribblar i högt tempo genom dribblingskorridoren in i den andra planhalvan och spelet startar 4-mot-3.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de och försöker att passa genom korridoren i planhalva 2.
 • Går bollen utanför spelplanen är aktionen över.
 • Efter aktionen är avslutad går spelare B (röd) till position A och ställer sig sist. Spelare A går till position B.
 • För varje mål och varje passning genom korridoren i planhalva 2 - en poäng.
 • Lyckas spelarna i det försvarande laget att avsluta kontringen med en "lobb" genom korridoren, erhåller de två poäng.
 • Spelare A (blå) startar nästa aktion med en passning i spelare B:s löpväg...
 • Efter 5 minuter byter grupperna i planhalva 2 sidor med varandra.
 • Efter 10 minuter växlar grupperna planhalva.
 • Byt målvakt efter två aktioner.
 • Vilken lag lyckas göra flest poäng?

Tips

 • Ifall kunskapsnivån tillåter, låt spelarna i det anfallande laget agera med maximalt tre tillslag.

 

 

 HUVUDÖVNING 2

15 minuter

Från passning till 4-mot-3

U15 13 U 24 5

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Avlägsna konorna som markerade passningskorridoren i planhalva 2 och dela istället in planhalva 2 i två vertikala zoner.

Anvisningar

 • Grupperna i planhalva 2 passar med ett tillslag till varandra och spelarna i planhalva 1 väntar i målområdet.
 • Tränaren ropar upp en spelare och denne dribblar i sitt maximala tempo in i den andra planhalvan och spelet startar 4-mot-3.
 • I och med dribblingen lämnar spelarna målområdet och intar sina positioner.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de och försöker att lobba bollen in i planhalva 2.
 • Går bollen utanför spelplanen är aktionen över.
 • Efter aktionen återvänder spelaren till sin grupp och spelarna i planhalva 1 går till målområdet.
 • För varje mål och varje lobb in i planhalva 2 - en poäng.
 • Grupperna i planhalvan 2 passar med ett tillslag till varandra och tränaren ropar upp en spelare...
 • Efter 10 minuter växlar grupperna planhalva.
 • Byt målvakt efter två aktioner.
 • Vilken lag lyckas göra flest poäng?

Tips

 • Ifall kunskapsnivån tillåter, låt spelarna i det anfallande laget agera med maximalt tre tillslag.

Variation:

 • Ska pressen höjas på anfallarna - låt dem avsluta på mål inom 10 sekunder.

 

 

SLUTÖVNING

2 x 15 minuter

Spel 7-mot-7 med olika kontringsmöjligheter

U15 13 U 24 6

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Markera två dribblingskorridorer (blå konor).

Anvisningar

 • Den "röda" målvakten startar spelet, löper in i spelplanen och spelet sker 7-mot-7.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, kontrar det antingen på dribblingskorridorerna eller spelar en hög boll i korridoren mellan dribblingskorridorerna.
 • Det anfallande laget erhåller två poäng för varje mål.
 • Det försvarande laget erhåller en poäng för en framgångsrik kontring genom dribblingskorridoren och två poäng för ett avslut med en hög boll.
 • Går bollen utanför spelplanen är aktionen över och den "röda" målvakten startar återigen spelet...
 • Efter 15 minuter byter lagen uppgifter med varandra.
 • Vilket lag lyckas göra flest poäng?

Tips

 • De olika kontringsmöjligheterna gör den här övningen extra attraktiv. Spelarna i det anfallande laget måste ställa om blixtsnabbt vid bollförlust för att undvika att åka på en framgångsrik kontring från det andra laget.

 

TILL TRÄNINGSPASS 25

 

TILL TRÄNINGSPASS 23

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se