U19/17 UTOMHUS

ÖVNINGAR 11-20

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 11

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel i kvadrater (1)

U19 17 U 6 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera tre kvadrater (12m sidolängd).
 • Dela upp spelarna i tre grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • De fyra spelarna som befinner sig vid varje kvadrat passar till varandra med det tredje tillslaget.
 • Den aktuella bollmottagaren genomför en föraktion (läs mer...). Först mot bollen och sedan, när passningen spelas mot honom, ifrån bollen.
 • Spelarna skiftar ej positioner under övningens gång.
 • Passningsspelet sker en viss tid åt höger och en viss tid åt vänster.

Tips

 • Se till att spelarna har ögonkontakt med varandra innan passningen spelas.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 12

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel i kvadrater (2)

U19 17 U 6 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två kvadrater (12m sidolängd).
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

Del 1:

 • Spelarna passar till varandra med det andra tillslaget och följer sedan bollen.
 • Den aktuella bollmottagaren genomför en föraktion (läs mer...). Först mot bollen och sedan, när passningen spelas mot honom, ifrån bollen.
 • Passningsspelet sker en viss tid åt höger och en viss tid åt vänster.

Del 2:

 • Spelarna passar till varandra med det första tillslaget och följer sedan bollen.
 • Den aktuella bollmottagaren genomför en föraktion. Först mot bollen och sedan, när passningen spelas mot honom, ifrån bollen.
 • Passningsspelet sker en viss tid åt höger och en viss tid åt vänster.

Tips

 • Se till att spelarna har ett lågt löptempo i del 1 och ett lite högre löptempo i del 2.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 13

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Instämning till passningsspel med två tillslag

U19 17 U 7 1A

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två passningskorridorer (röda konor).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Övningen startar med att spelaren med bollen passar med det andra tillslaget till spelaren på andra sidan.
 • Spelaren på andra sidan genomför en föraktion (läs mer...). Först ifrån bollen och sedan, när passningen spelas mot honom, mot bollen.
 • Därefter tar han bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till sin medspelare.
 • Del 1: Spelarna passar till varandra med höger fot och förflyttar sig efter passningen till den andra sidan.
 • Del 2: Spelarna passar till varandra med vänster fot och förflyttar sig efter passningen till den andra sidan.
 • Del 3: Spelarna passar till varandra med höger fot och backar efter passningen till det egna ledet.
 • Del 4: Spelarna passar till varandra med vänster fot och backar efter passningen till det egna ledet.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna alltid håller bollen i rörelse och inte "dödar" den.
 • Eftersom det är en uppvärmning bör löptempot hållas måttligt och inte trissas upp.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 14

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel med två tillslag och positionsanpassning

U19 17 U 7 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera 6 passningskorridorer (röda konor).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i tre grupper.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför först en föraktion (läs mer...) ifrån bollen och rör sig sedan, när spelare A passar till honom, mot bollen.
 • Därefter tar han bollen med det första tillslaget i riktning mot spelare C och passar med det andra tillslaget till spelare C.
 • Spelare C genomför först en föraktion ifrån bollen och rör sig sedan, när spelare B passar till honom, mot bollen.
 • Därefter tar han bollen med det första tillslaget i riktning mot konmålet och passar med det andra tillslaget genom korridoren till spelare A. Spelare A har anpassat sin position, så att han kan spela bollen direkt i sin medspelares löpväg (spelare C).
 • Spelarna skiftar efter varje passningssekvens till nästa position.
 • Övningen sker en viss tid åt vänster och en viss tid åt höger.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna genomför föraktionerna korrekt. Det innebär att de rör sig ifrån bollen vid bollhållarens första tillslag och emot bollen när passningen spelas.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 15

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

12 spelare

Individuellt arbete med bollen

U19 17 U 8 1

Träningspunkter

 • Bollarbete

Organisation

 • En boll per spelare.

Anvisningar

 • Spelarna genomför tekniska moment utifrån deras egen kreativitet.

Tips

 • Uppmuntra spelarna till att försöka genomföra tekniska moment som de inte behärskar till fullo.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 16

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

12 spelare

Passning i triangel (1)

U19 17 U 8 2A

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två trianglar (12m sidolängd).
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning till spelare B.
 • Spelare B genomför därefter ett väggspel med spelare A.
 • När spelare B får tillbaka bollen efter väggspelet passar han till spelare C.
 • Spelare C genomför därefter ett väggspel med spelare B.
 • När spelare C får tillbaka bollen efter väggspelet passar han till spelare A1.
 • Spelare A1 genomför ett väggspel med spelare C...
 • Efter varje aktion skiftar spelarna positioner med varandra.
 • Efter halva övningstiden skiftar grupperna sida med varandra.

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna utför precisa passningar med korrekt hastighet.
 • Se till att spelarna passar med situationskorrekt ben.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 17

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Spel i djupled (1)

U19 17 U 9 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (A - B - C).
 • Dela upp spelarna i tre grupper.

Anvisningar

 • Spelare A dribblar en liten bit och passar till spelare B.
 • Strax innan passningen spelas, genomför spelare B en föraktion (läs mer...) åt sidan.
 • Därefter tar spelare B bollen med det första tillslaget i spelriktningen, dribblar en liten bit och passar till spelare C.
 • Spelare C genomför en föraktion innan han erhåller passningen från spelare B, där han först rör sig ifrån bollen och sedan mot bollen.
 • Spelare C spelar ett väggspel med spelare B när han erhållit bollen och dribblar sedan till startpunkten.
 • Samtliga spelare går efter varje aktion en position vidare (A till B, B till C och C till A...).
 • Var 5:e minut byter grupperna positioner med varandra (1 till 2, 2 till 3 och 3 till 1...).

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna genomför föraktionerna. Övningens kvalitet beror i hög utsträckning på hur föraktionerna genomförs.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 18

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Spel i djupled (2)

U19 17 U 9 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (A - B - C).
 • Dela upp spelarna i tre grupper.

Anvisningar

 • Övningen startar med att spelare A passar till spelare B.
 • Strax innan passningen spelas, genomför spelare B en föraktion (läs mer...) åt sidan.
 • Därefter passar spelare B med det första tillslaget till spelare A.
 • Spelare A, som förflyttat sig framåt efter sin första passning, passar med det första tillslaget till spelare C.
 • Spelare C genomför en föraktion innan han erhåller passningen från spelare A, där han först rör sig ifrån bollen och sedan mot bollen.
 • Spelare C spelar ett väggspel med spelare B när han erhållit bollen och dribblar sedan till startpunkten.
 • Samtliga spelare går efter varje aktion en position vidare (A till B, B till C och C till A...).
 • Var 5:e minut byter grupperna positioner med varandra (1 till 2, 2 till 3 och 3 till 1...).

Tips

 • Var uppmärksam på att spelarna genomför föraktionerna. Övningens kvalitet beror i hög utsträckning på hur föraktionerna genomförs.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 19

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 spelare

Passningsövning för vertikalspel

U19 17 U 10 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (A - B - C - D - E).

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför en föraktion (läs mer...), först ifrån och sedan mot bollen, och passar direkt tillbaka till spelare A.
 • Spelare A slår sedan en djupledspassning till spelare C som dessförinnan genomfört en föraktion (först utåt och sedan i djupled).
 • Spelare C passar till spelare D som dessförinnan genomfört en föraktion.
 • Samtliga spelare går efter varje aktion en position vidare.
 • Spelare D startar nästa aktion med en passning till spelare B...
 • Låt övningen genomföras en viss tid åt höger och sedan en viss tid åt vänster.

Tips

 • Uppmuntra spelarna till att försöka passa med så få tillslag som möjligt.
 • Spelarna bestämmer genom föraktionerna när bollen ska spelas.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 20

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Passningsövning för vertikalspel med avslut (1)

U19 17 U 10 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (A - B - C - D - E).
 • Placera ut ett elvamannamål.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför en föraktion (läs mer...), först ifrån och sedan mot bollen, och passar direkt tillbaka till spelare A.
 • Spelare A slår en djupledspassning till spelare C som dessförinnan genomfört en föraktion (först utåt och sedan i djupled).
 • Spelare C försöker, senast med det tredje tillslaget, att avsluta på mål.
 • Spelare C och B förflyttar sig mot målet för att ta till vara på en eventuell retur från målvakten. 
 • Spelarna går efter varje aktion en position vidare.
 • Spelare A startar nästa aktion med en passning till spelare B...

Tips

 • Uppmuntra spelarna till att försöka passa med så få tillslag som möjligt.
 • Spelarna bestämmer genom föraktionerna när bollen ska spelas.
 • Precision före kraft vid avslut på mål.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se