U19/17 UTOMHUS

ÖVNINGAR 31-40

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 31

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 spelare

Passningsspel i struktur (1)

U19 17 U 16 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 40m) enligt grafiken. 
 • Dela upp spelarna i två grupper med 8 spelare i varje grupp.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Tre bollar per grupp.

Anvisningar

 • Övningen startar med att spelaren på den centrala positionen spelar tre bollar till sina medspelare med det andra tillslaget.
 • Därefter passar spelarna samtliga bollar fritt mellan varandra.
 • Efter varje passning justerar spelarna sina positioner och erbjuder sig återigen som passningsmottagare.
 • Spelarna justerar endast sina positioner - inga positionsväxlingar.

Tips

 • Se till att spelarna kontinuerligt justerar sina positioner. Det innebär att de genomför "fotbollspecifikt arbete" i sitt respektive område.
 • Var uppmärksam på att spelarna ständigt letar efter fria spelare att passa bollen till.
 • Se till att spelarna tydligt kommunicerar med varandra för att uppnå en tillfredställande rytm i passningsspelet.
 • Uppmana spelarna till att försöka fördela samtliga tre bollar över hela passningsområdet.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 32

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 spelare

Passningsspel i struktur (2)

Starten...

U19 17 U 16 2

 

... även de neutrala spelarna i de övriga spelytorna kan inkluderas i passningsspelet ...

U19 17 U 16 3

 

... efter tränarens signal ...

U19 17 U 16 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Bollinnehav
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 40m) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper med 3 spelare i varje grupp.
 • Utse 4 neutrala spelare.
 • Placera spelarna som i grafiken.

Anvisningar

 • I samtliga kvadrater befinner sig tre spelare. I kvadrat A och B placeras spelare med röda träningsvästar och i kvadrat C och D spelare med blå träningsvästar.
 • I mitten befinner sig fyra neutrala spelare (vita träningsvästar). Samtliga neutrala spelare deltar i varsin spelyta.
 • Övning startar med att två neutrala spelare, som i första grafiken, spelar en boll med det andra tillslaget till respektive grupp.
 • Därefter passar spelarna fritt mellan varandra.
 • Efter varje passning justerar de sin position och erbjuder sig återigen som passningsmottagare.
 • När tränaren håller upp vänster hand i luften startar två spelare, som för ögonblicket befinner sig närmast den andra spelytan, ur kvadrat A och B att förflytta sig till kvadrat C och D där spel 4-mot-2 sker.
 • Resterande spelare i kvadrat A och B, de två neutrala spelarna samt de bägge spelarna med röda träningsvästar som inte förflyttat sig till kvadrat C och D, spelar passningar mellan varandra. 
 • När tränaren håller upp höger hand i luften avbryts spelet 4-mot-2 och spelarna förflyttar sig återigen till sin ursprungskvadrat.
 • Lyckas spelarna med röda träningsvästar däremot att erövra bollen, spelar de tre passningar mellan varandra innan de passar till någon av de neutrala spelarna.
 • Därefter förflyttar de sig till sin ursprungskvadrat och passningsspelet i samtliga fyra kvadrater fortsätter.
 • Håller tränaren upp höger hand först under passningsspelet startar två spelare med blå träningsvästar att förflytta sig till sig till kvadrat A och B där spel 4-mot-2 sker.

Tips

 • Se till att spelarna kontinuerligt justerar sina positioner. Det innebär att de genomför "fotbollspecifikt arbete" i sitt respektive område.
 • Uppmana spelarna till att hela tiden hålla koll på tränarens signaler.
 • Upprätta en tidsbegränsning i spelet 4-mot-2, så att spelarna inte blir utmattade.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 33

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

8 spelare

Väggspel och vertikalpassning

U19 17 U 17 1a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken (röda konor).
 • Avståndet mellan spelare A och spelare D bör vara ca 25 meter. 
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Passningssekvens: A-B-A-C-A-D-E-D-F-D-G...

 • Spelare A startar aktionen med en kort dribbling.
 • Därefter genomför han först ett väggspel med spelare B och därefter ett med spelare C för att sedan avsluta sin aktion med en vertikalpassning till spelare D.
 • Efter en den vertikala passningen förflyttar sig spelare A, B och C till nya positioner som i grafiken (svarta pilar) och videon.
 • Därefter genomför spelare D ett väggspel med spelare E och därefter ett med spelare F för att sedan avsluta sin aktion med en vertikalpassning till spelare G.
 • Efter en den vertikala passningen förflyttar sig spelare D, E och F till nya positioner som i grafiken (svarta pilar) och videon.
 • Samtliga spelare justerar kontinuerligt sina positioner under övningens gång.
 • Det här är en kontinuerlig övning där varje spelare använder ett tillslag.

Tips

 • Justera det vertikala avståndet mellan konorna utifrån spelarnas kunskapsnivå.
 • Om spelarnas kunskapsnivå inte tillåter ett flytande passningsspel med ett tillslag, så bredda konornas horisontala avstånd och genomför övningen med två tillslag.
 • Tillåt inte spelarna att stå stilla och vänta på bollen utan coacha istället deras positionsjusteringar.
 • Om det är nödvändigt, frys övningen och förklara för spelarna varför det är viktigt att de justerar sina positioner.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 34

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

8 spelare

Överspela linjen (1)

U19 17 U 17 2a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken (röda konor).
 • Avståndet mellan spelare B och spelare F bör vara ca 25 meter. 
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Passningssekvens: A-B-C-B-D-C-E-F-G-F-H-G-A...

 • Spelare A startar aktionen med en kort dribbling och passar därefter till spelare B.
 • Spelare B passar till spelare C och får tillbaka bollen. Därefter dribblar han en kort bit i riktning mot spelare D och passar i spelaren D:s löpväg.
 • Därefter passar spelare D till spelare C som kommer löpande. Spelare C passar sedan till spelare E.
 • Spelare E tar bollen med det första tillslaget i riktning mot spelare F för att sedan spela en passning till denne...   
 • Samtliga spelare justerar kontinuerligt sina positioner under övningens gång.
 • Det här är en kontinuerlig övning där varje spelare förutom spelare A, B, E och F använder ett tillslag.
 • Spelarna behåller sina positioner under övningens gång - därmed sker inga positionsväxlingar!
 • Efter en viss tid växlar spelarna positioner med varandra, så att alla spelare får agera på varje position.

Tips

 • Justera avståndet mellan konorna utifrån spelarnas kunskapsnivå.
 • Om spelarnas kunskapsnivå inte tillåter ett flytande passningsspel med ett tillslag, så förändra konornas avstånd och genomför övningen med två eller fler tillslag.
 • Tillåt inte spelarna att stå stilla och vänta på bollen utan coacha istället deras positionsjusteringar.
 • Om det är nödvändigt, frys övningen och förklara för spelarna varför det är viktigt att de justerar sina positioner.
 • För att garantera en god kvalitet i övningen är det särskilt viktigt att spelarna på position C och G anpassar sin löphastighet i förhållande till situationerna som uppstår på position D och H. Om spelarna på position D och H behöver mer tid, måste spelare C och G sakta ned. Erhåller de däremot direkta och precisa passningar, kan de agera med en högre hastighet.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 35

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

spelare

Passningsspel i triangel (1)

U19 17 U 18 1

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en triangel (sidolängd 8m).
 • Två bollar.

Anvisningar

 • Spelarna passar bollen med det andra tillslaget (A till B, B till C, C till A...).
 • Varje passningsmottagare genomför först en föraktion (läs mer...) åt sidan för att därefter röra sig dynamiskt mot bollen. Samtidigt tar de bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar med det andra tillslaget till sin medspelare...
 • Efter halva övningstiden växlar spelriktningen.
 • Varje spelare behåller sin position - inga positionsväxlingar.
 • Spelaren som befinner sig inuti triangeln jonglerar fritt och försöker att hela tiden hålla bollen i luften.
 • Låt samtliga spelare skifta positioner med varandra inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Se till att spelarna genomför sina föraktioner.
 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben för att uppnå en gynnsam rytm i passningsspelet.
 • Se till att spelarna inte "dödar" bollen innan de spelar vidare till sin medspelare utan istället tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen.
 • Uppmana spelarna att hela tiden justera sina positioner och inte förbli stillastående.
 • Var uppmärksam på att spelaren inuti triangeln agerar avslappnat och inte hektiskt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 36

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

spelare

Passningsspel i triangel (2)

U19 17 U 18 2

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel

Organisation

 • Markera en triangel (sidolängd 8m).
 • Två bollar.

Anvisningar

 • Spelarna passar bollen med ett tillslag (A till B, B till C, C till A...).
 • Varje passningsmottagare genomför först en föraktion åt sidan för att därefter röra sig dynamiskt mot bollen och direkt passa till sin medspelare...
 • Efter halva övningstiden växlar spelriktningen.
 • Varje spelare behåller sin position - inga positionsväxlingar.
 • Spelaren som befinner sig inuti triangeln genomför tekniska moment enligt tränarens anvisningar.
 • Låt samtliga spelare skifta positioner med varandra inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Se till att spelarna genomför sina föraktioner.
 • Var uppmärksam på att spelarna använder situationskorrekt ben för att uppnå en gynnsam rytm i passningsspelet.
 • Se till att spelarna har kroppen bakom bollen när de passar direkt till sin medspelare.
 • Uppmana spelarna att hela tiden justera sina positioner och inte förbli stillastående.
 • Var uppmärksam på att spelaren inuti triangeln agerar avslappnat och inte hektiskt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 37

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

spelare

Passningsspel i djupled (1)

U19 17 U 19 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en kvadrat (20 x 20m).
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelaren på position A startar övningen med att dribbla en liten bit för att sedan spela en passning till spelare C i mitten av kvadraten. 
 • Samtidigt genomför spelare C en föraktion (läs mer...). Först ifrån bollen och sedan, när passningen spelas mot honom, mot bollen.
 • Därefter passar spelare C direkt till spelare D som spelar vidare till spelaren på position A1 som startat att löpa i djupled.
 • Denne tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen, dribblar en bit och passar sedan till spelaren på position B som fortsätter aktionen från andra sidan...
 • Spelarna på position A förflyttar sig till position B1 och spelarna på position A1 förflyttar sig till position B.
 • Spelare D agerar hela tiden som kortdistans spelare och spelare C agerar hela tiden som långdistans spelare.
 • Växla efter en viss tid spelare i mitten. Låt även övriga spelare byta positioner (från höger till vänster).
 • Låt spelare C och spelare D som variation agera varannan gång som kortdistans spelare och varannan gång som långdistans spelare.

Tips

 • Se till att spelare C och spelare D upprättar ett gynnsamt avstånd mellan varandra.
 • Var uppmärksam på att den första passningen är en tempofylld medan den andra passningen spelas med lägre hastighet, så att kortdistans spelaren (spelare D) kan spela bollen vidare på ett tillslag.
 • Uppmana spelarna att genomföra sina förflyttningar i ett måttligt tempo eftersom det är en uppvärmningsövning.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

ÖVNING 38

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

spelare

Passningsspel i djupled (2)

U19 17 U 19 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en kvadrat (20 x 20m).
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelaren på position A startar övningen med att spela en passning till spelare C i mitten av kvadraten. 
 • Samtidigt genomför spelare C en föraktion (läs mer...). Först ifrån bollen och sedan, när passningen spelas mot honom, mot bollen.
 • Därefter passar spelare C direkt till spelare D som spelar vidare till spelaren på position A1 som startat att löpa i djupled.
 • Denne tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen, dribblar en bit och passar sedan till spelaren på position B som genomför ett väggspel med spelaren från position A...
 • Spelarna på position A förflyttar sig till position B och spelarna på position A1 förflyttar sig till position B1.
 • Spelare D agerar hela tiden som kortdistans spelare och spelare C agerar hela tiden som långdistans spelare.
 • Växla efter en viss tid spelare i mitten. Låt även övriga spelare byta positioner (från höger till vänster). 
 • Låt spelare C och spelare D som variation agera varannan gång som kortdistans spelare och varannan gång som långdistans spelare. 

Tips

 • Se till att spelare C och spelare D upprättar ett gynnsamt avstånd mellan varandra.
 • Var uppmärksam på att den första passningen är en tempofylld medan den andra passningen spelas med lägre hastighet, så att kortdistans spelaren (spelare D) kan spela bollen vidare på ett tillslag.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 39

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

8 utespelare och två malvakter

Introducerande passningsövning (1)

U19 17 U 20 1

 

Övning 1

Vertikalpassning och till vänster...

U19 17 U 20 2

 

Övning 2

Vertikalpassning och till höger...

U19 17 U 20 3

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper med 4 spelare (mittback, ytterback och två mittfältare) i varje grupp.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Målvakten genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram. 

Anvisningar

 • I den här övningen används inga konor som markerar spelarnas positioner. Det innebär att spelarna får en känsla för det tillgängliga området istället för att orientera sig efter konor.

Övning1: A-D-B-C-D-A-C-B-A...

 • Spelarna passar med ett tillslag och enbart med vänster ben.
 • Alla spelare anpassar sina positioner genom en föraktion (läs mer...) ifrån bollen.

Övning 2: A-D-C-B-D-A-B-C-A...

 • Spelarna passar med ett tillslag och enbart med höger ben.
 • Alla spelare anpassar sina positioner genom en föraktion ifrån bollen.

Tips

 • Kräv raka och kraftfulla vertikala passningar.
 • För att förbättra såväl vänster som höger ben, låt spelarna utföra "Övning 1" med vänster ben och "Övning 2" med höger ben. Det är viktigt eftersom spelarna annars bara spelar med sitt "starka ben".
 • Placera ut konor ifall spelarna inte klarar av att hålla avståndet till varandra under övningens gång.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 40

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

8 utespelare och två malvakter

Introducerande passningsövning (2)

U19 17 U 20 4

 

Övning 1

Höger sida...

U19 17 U 20 5

 

Övning 1

Vänster sida...

U19 17 U 20 6

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper med 4 spelare (mittback, ytterback och två mittfältare) i varje grupp.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Målvakten genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • I den här övningen används inga konor som markerar spelarnas positioner. Det innebär att spelarna får en känsla för det tillgängliga området istället för att orientera sig efter konor.

Övning 1: A-B-A-C-A-D-C-D-B-D-A...

 • Spelarna passar bollen med ett tillslag.
 • Alla spelare anpassar sina positioner genom en föraktion (läs mer...).

Övning 2: A-C-A-B-A-D-B-D-C-D-A...

 • Spelarna passar bollen med ett tillslag.
 • Alla spelare anpassar sina positioner genom en föraktion.

Tips

 • Kräv raka och kraftfulla vertikala passningar.
 • För att förbättra såväl vänster som höger ben, se till att spelarna passar till vänster med vänster ben och till höger med höger ben. Det är viktigt eftersom spelarna annars bara spelar med sitt "starka ben".
 • Placera ut konor ifall spelarna inte klarar av att hålla avståndet till varandra under övningens gång.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se