U15/13 UTOMHUS

ÖVNINGAR 51-60

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 51

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 spelare

4-mot-2 i kvadraten

U15 13 U 26 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en kvadrat (12 x 12m).
 • Markera mitten (blå platt kona) för att dela in kvadraten i fyra zoner.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-2. 
 • De fyra anfallsspelarna tillåts inte beträda kvadraten under bollinnehavsspelet och agerar med maximalt två tillslag.
 • Med hjälp av ett snabbt passningsspel försöker anfallsspelarna att skapa situationer i vilka det är möjligt att spela "vertikalt". Med andra ord till spelaren på motsatt sida.
 • För varje vertikal passning erhåller anfallarna en poäng.
 • De bägge försvararna måste inta två diagonala zoner när de försöker erövra bollen. Genom att inta två diagonala zoner blir det möjligt för kortdistans försvararen att "försvara framåt" samtidigt som långdistans försvararen kan säkra området bakom honom. 
 • Om försvararna lyckas erövra bollen, spelar de två passningar i tre zoner mellan varandra innan någon av anfallsspelarna återigen startar spelet.
 • Byt försvarsspelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Efter halva övningstiden byter anfallsspelarna och försvararna uppgifter med varandra.
 • Vilken grupp spelade flest vertikalpassningar?

Tips

 • Vid behov, avbryt spelet för att korrigera försvararnas position. Uppmärksamma framförallt att kortdistans försvararen inte enbart blir stående i zonen utan att han aktivt "försvarar framåt" för att förstora försvarsskuggan.
 • Se till att anfallsspelarna endast försöker att spela en vertikalpassning då passningskorridoren är öppen.
 • Anpassa kvadratens storlek till spelarnas kunskapsnivå.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 52

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 spelare

4-mot-2 i kvadraten med två passningsoptioner

U15 13 U 26 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en kvadrat (12 x 12m).
 • Markera mitten (blå platt kona) för att dela in kvadraten i fyra zoner.
 • Placera ut fyra passningsmål enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-2. 
 • De fyra anfallsspelarna tillåts inte beträda kvadraten under bollinnehavsspelet och agerar med maximalt två tillslag.
 • Med hjälp av ett snabbt passningsspel försöker anfallsspelarna att skapa situationer i vilka det är möjligt att spela "vertikalt". Med andra ord till spelaren på motsatt sida.
 • Lyckas anfallarna spela en vertikal passning, måste de snabbt ställa om (passning till en startande spelare - kort tempodribbling - avslutande passning).
 • En poäng för varje passning in i kortdistansmålet (A) och två poäng för varje passning in i långdistansmålet (B). 
 • De bägge försvararna måste inta två diagonala zoner när de försöker erövra bollen. Genom att inta två diagonala zonerna blir det möjligt för kortdistans försvararen att "försvara framåt" samtidigt som långdistans försvararen kan säkra området bakom honom. 
 • Om försvararna lyckas erövra bollen, spelar de två passningar i tre zoner mellan varandra innan någon av anfallsspelarna återigen startar spelet.
 • Byt försvarsspelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Efter halva övningstiden byter anfallsspelarna och försvararna uppgifter med varandra.
 • Vilken grupp gör flest poäng?

Tips

 • Vid behov, avbryt spelet för att korrigera försvararnas position. Uppmärksamma framförallt att kortdistans försvararen inte enbart blir stående i zonen utan att han aktivt "försvarar framåt" för att förstora försvarsskuggan.
 • Se till att anfallsspelarna endast försöker att spela en vertikalpassning då passningskorridoren är öppen.
 • Anpassa kvadratens storlek till spelarnas kunskapsnivå.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 53

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Ruter (1)

U15 13 U 27 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två ruter (10m sidolängd) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar efter en kort dribbling till B.
 • B tar emot och med bollen åt sidan och passar efter en kort dribbling till C.
 • C tar emot och med bollen framåt och passar efter en kort dribbling till A.
 • A tar emot och med bollen åt sidan och passar efter en kort dribbling till D.
 • D tar emot och med bollen åt sidan och passar efter en kort dribbling till C.
 • C tar emot och med bollen framåt och passar efter en kort dribbling till A.
 • A passar...
 • Samtliga spelare löper till nästa position efter passningen.

Variationer:

 • C måste utföra en fint när han dribblar. 
 • Använd endast två tillslag - mot/medtagning och passning.

Tips

 • Passningsmottagaren bör ta med bollen i spelriktningen med det första tillslaget.
 • Höj dribblingstempot kontinuerligt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 54

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Ruter (2)

U15 13 U 27 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två ruter (10m sidolängd) enligt grafiken.
 • Placera ut två passningsmål enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar efter en kort dribbling till B.
 • B tar emot och med bollen åt sidan, dribblar runt C (konan) och passar till D.
 • D tar emot och med bollen mot passningsmålet och passar efter en kort dribbling i passningsmålet.
 • A passar efter en kort dribbling till B...
 • Samtliga spelare löper till nästa position efter passningen.
 • För varje lyckad passning i passningsmålet erhåller laget en poäng.
 • Vilket lag får flest poäng?

Tips

 • Se till att passningsmottagaren kontrollerar passningen från en öppen position.
 • Passningsmottagaren bör ta med bollen i spelriktningen med det första tillslaget.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 55

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Passning och genombrott (1)

U15 13 U 28 1a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en rektangel (40 x 25m) samt spelarnas startpositioner.
 • Placera ut fyra frisparksfigurer enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Passningssekvens: A-B-C-"Avslut"...

 • Aktionen startar med att spelare A spelar en passning till spelare B.
 • Samtidigt genomför spelare B en föraktion (läs mer...).
 • Därefter passar spelare B med det andra tillslaget till spelare C, som bryter igenom mellan frisparksfigurerna innan han spelar en lätt "passning" mot målvakten.
 • Sedan spelar nästa spelare på position A en passning till nästa spelare på position B...
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare en position vidare (A till B, B till C och C till A).

Variationer:

 • Genomför övningen åt andra hållet.
 • Låt spelare B endast använda ett tillslag.
 • Spelare C fintar att bryta igenom på insidan, men bryter istället igenom på utsidan om frisparksfigurerna. 

Tips

 • Se till att spelare B endast använder två tillslag. Passningen till spelare C bör spelas med en högre hastighet om spelarnas kunskapsnivå tillåter det.
 • Var uppmärksam på att spelare C dribblar kontrollerat då denne bryter igenom mellan frisparksfigurerna. Tempot bör vara måttligt eftersom det är en uppvärmningsövning.
 • Bestäm hur den avslutande "passningen" till målvakten ska spelas (t ex längs marken, i maghöjd eller i brösthöjd).

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 56

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Passning och genombrott (2)

U15 13 U 28 2a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en rektangel (40 x 25m) samt spelarnas startpositioner.
 • Placera ut fyra frisparksfigurer enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Passningssekvens: A-B-C-D-"Avslut"...

 • Aktionen startar med att spelare A spelar en passning till spelare B.
 • Samtidigt genomför spelare B en föraktion (läs mer...).
 • Därefter passar spelare B med det andra tillslaget till spelare C, som bryter igenom mellan frisparksfigurerna innan han spelar en diagonal passning till spelare D som förflyttat sig på utsidan om frisparksfigurerna närmast mål.
 • Spelare D spelar därefter omedelbart en lätt "passning" mot målvakten.
 • Sedan spelar nästa spelare på position A en passning till nästa spelare på position B...
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare en position vidare (A till B, B till C, C till D och D till A).

Variationer:

 • Genomför övningen åt andra hållet.
 • Låt spelare B endast använda ett tillslag.
 • Spelare C fintar att bryta igenom på insidan, men bryter istället igenom på utsidan om frisparksfigurerna innan han spelar in till spelare D framför mål. 

Tips

 • Se till att spelare B endast använder två tillslag. Passningen till spelare C bör spelas med en högre hastighet om spelarnas kunskapsnivå tillåter det.
 • Var uppmärksam på att spelare C dribblar kontrollerat då denne bryter igenom mellan frisparksfigurerna. Tempot bör vara måttligt eftersom det är en uppvärmningsövning.
 • Observera att spelare D tajmar sin förflyttning korrekt (bör inte befinna sig i "offsideposition").
 • Bestäm hur den avslutande "passningen" till målvakten ska spelas (t ex längs marken, i maghöjd eller i brösthöjd).

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 57

UPPVÄRMNING

av

EERIKKILÄ - SHA Sami Hyypiä Academy - EKKONO (läs mer...)

 

spelare

Koordinationsrunda

U15 13 U 29 1

Träningspunkter

 • Koordination

Organisation

 • Ställ upp två banor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Övningen startar i och med att tränaren låter bollen falla till marken.
 • När bollen når marken (visuell signal) startar de första spelarna i varje grupp, springer genom löpstegen, därefter genom banorna och försöker att bli först med att nå den gula ringen.
 • Spelaren, som först når ringen, ställer sig i den och den andra spelaren knuffar till honom (axel mot axel).
 • Därefter springer spelarna till den andra gruppen och ställer sig sist...
 • Efter att varje spelare genomfört banan en gång åt vänster och en gång åt höger, visar tränaren en ny stegkombination för löpstegen (se följande grafik).
 • Övningen är komplett genomförd när alla spelare utfört löpstegens fyra olika stegkombinationer åt bägge håll - alltså fyra hela rundor.

Variationer:

 • Sträckan mellan sista konan och ringen utförs baklänges.
 • Spring avväxlande fram- och baklänges genom banan, vilket innebär att spelarna springer framlänges mot de röda konorna och baklänges mot de blå konorna och den gula ringen.

Tips

 • Låt de nästa spelarna starta när de föregående spelarna sprungit genom löpstegen för att undvika onödig väntetid.
 • Spelarna ska inte nudda marken med hälarna när de springer utan med den främre delen av foten.
 • Koordinera arm- och benrörelser - vänster ben med höger arm och höger ben med vänster arm.
 • Första steget i ändrad löpriktning tas med det yttre benet.
 • Förklara för spelarna att förutom koordinativa delar tränas också olika fotbollsspecifika löp- och rörelsemönster i den här övningen.

 

Stegkombinationer

U15 13 U 29 2

 

U15 13 U 29 3

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 58

UPPVÄRMNING

av

EERIKKILÄ - SHA Sami Hyypiä Academy - EKKONO (läs mer...)

 

7 utespelare och 2 målvakter

Rörelseuppfattningsförmåga

U15 13 U 29 4a

Träningspunkter

 • Rörelseuppfattningsförmåga

Organisation

 • Markera en spelplan (30 x 20m) med en mittlinje och två mål (blå konor - 5m).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • 3 spelare+MV-mot-3 spelare+MV + 1 neutral spelare.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-4 + 1 neutral spelare på två mål med målvakter.
 • Den neutrala spelaren deltar med laget som har bollinnehav.
 • Alla spelare, förutom målvakterna och den neutrala spelaren, har ett tygstycke instoppat i byxorna som ska likna en svans.
 • Blir en spelare av med sin "svans" får han inte delta i spelet förrän han stoppat in "svansen" i byxorna igen.
 • De bägge blå konorna delar spelplanen i två halvor.
 • I halvan som bollen befinner sig i får högst två försvarsspelare uppehålla sig. Anfallarna får uppehålla sig på hela spelplanen.
 • Anfallarna tillåts ta försvararnas svansar och kasta dessa på marken så att försvararna inte kan delta i spelet förrän svansen sitter på plats igen. Se till att undvika att bråk uppstår.

Tips

I den här övningen handlar det om att spelarna ska förbättra sina färdigheter när det kommer till att uppfatta vad som sker runt omkring dem - framförallt att uppfatta var motståndarna befinner sig.

Frågorna som spelarna bör ställa sig är följande:

 • Varför blev de av med svansen?
 • Vad kan de göra för att uppfatta alla motståndare framför och bakom sig?

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 59

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passning och dribbling efter färg

U15 13 U 30 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två spelplaner (16 x 24 meter).
 • Dela upp spelarna i tre lag (målvakterna med röda laget)
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Två bollar per spelplan.

Anvisningar

 • Spelarna passar till varandra i en ordningsföljd efter färger, exempelvis röd - blå - röd.
 • Samtidigt dribblar och fintar en spelare (som inte får delta i passningsspelet).
 • Efter ungefär tio sekunder passar han till en annan spelare - i samma ordningsföljd som passningsspelarna - som också dribblar och fintar i ungefär tio sekunder innan han passar till en annan spelare...

Variationer:

 • Passningsspelet sker med två tillslag.
 • Låt två spelare dribbla på varje spelplan.
 • Bestäm en ny ordningsföljd.

Tips

 • Spelarna måste ständigt hitta nya positioner för att kunna genomföra passningskombinationen.
 • Spelarna bör veta - innan de tar emot passningen - till vilken spelare de ska passa (ögonkontakt).
 • Ju mer dribblande spelare, desto svårare är det för passningsspelarna.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 60

UPPVÄRMNING

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passning efter färg

U15 13 U 30 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två spelplaner (16 x 24 meter).
 • Dela upp spelarna i tre lag (målvakterna med röda laget)
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Tränaren startar aktionen med att passa mellan spelplanerna.
 • Spelarna måste spela sju passningar i en ordningsföljd efter färger, exempelvis röd - blå - grön.
 • Spelaren som tar emot den sjunde passningen stoppar bollen, sprintar till bollen som ligger mellan spelplanerna och försöker att vidröra den med foten.
 • Spelaren som först vidrör bollen, erhåller en poäng.
 • Därefter startar tränaren nästa aktion...
 • Vilket team gör flest poäng?

Variationer:

 • Passningsspelet sker med två tillslag.
 • Variera antal passningar.
 • Bestäm en ny ordningsföljd.

Tips

 • Spelarna måste ständigt hitta nya positioner för att kunna genomföra passningskombinationen.
 • Spelarna bör veta - innan de tar emot passningen - till vilken spelare de ska passa (ögonkontakt).
 • Se till att varje aktion startas av en spelare med en annan färg, så att slutligen alla spelare måste sprinta till bollen mellan spelplanerna.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se