U19/17 UTOMHUS

ÖVNINGAR 41-50

UPPVÄRMNING

 

ÖVNING 41

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Höga passningar

U19 17 U 21 1

Träningspunkter

 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 16m).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • 9 spelare har en boll i händerna.

Anvisningar

 • Samtliga spelare förflyttar sig fritt på spelplanen. 
 • Spelarna utan boll erbjuder sig och erhåller sedan en passning (kast, som högst i brösthöjd).
 • De tar emot och med bollen (bröst, lår eller fot) innan de sedan fångar den.
 • Därefter kastar de bollen till en annan spelare...

Tips

 • Se till att spelarna kastar bollen i en båge för att underlätta med- och mottagning.
 • Var uppmärksam på att spelarna inte enbart använder sitt "starka ben" under övningens gång.

Variationer:

 • Kontrollera kastet med två tillslag (andra tillslaget med foten).

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 42

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Handboll med "touchdown" zoner

U19 17 U 21 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 16m).
 • Markera två "touchdown" zoner (16 x 4m).
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Lagen spelar handboll 8-mot-8 + 2 med touchdown zoner.
 • Touchdown zonerna får endast beträdas av en anfallsspelare, med först då passningen är på väg.
 • Varje touchdown ger en poäng.
 • Lyckas en anfallsspelare att kasta in bollen i touchdown zonen och bollen tas emot av en medspelare med huvudet, bröstet, låret eller foten innan han fångar den och gör en touchdown, erhåller det anfallande laget tre poäng.
 • Målvakterna agerar som neutrala spelare och deltar med laget som har bollen.
 • Efter en touchdown, då bollen går utanför spelplanen eller om bollen tar i marken, skiftar bollinnehavet.
 • Att springa med bollen är inte tillåtet.
 • Skulle en spelare springa med bollen i handen, skiftar bollinnehavet omedelbart. 
 • Vilket lag erhåller flest poäng?

Tips

 • Uppmana anfallsspelarna att använda hela spelplanen för att kunna nyttja övertalet på bästa sätt.
 • Snabba kast - kasta och erbjud.

Variation:

 • Efter en touchdown behåller det anfallande laget bollen och skiftar spelriktning.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 43

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Passningsspel mellan spelare på utsidan och insidan (1)

U19 17 U 22 1A

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en kvadrat (ca 20 x 20m).
 • Ställ ut åtta frisparksfigurer (alternativt konor) och placera dem som i grafiken.
 • 6 bollar.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelarna på utsidan spelar precisa passningar till de tre spelarna som befinner sig på insidan av kvadraten.
 • Spelarna på insidan erbjuder sig, spelar direkt tillbaka bollen till passningsläggaren och erbjuder återigen sig till en ny passningsläggare.
 • Det är inte tillåtet för spelarna på insidan att erbjuda sig två gånger i rad till samma spelare. 
 • Skifta spelare på insidan efter en viss tid.

Variationer: 

 • Spelarna spelar endast passningar med höger fot.
 • Spelarna spelar endast passningar med vänster fot.
 • Spelarna på utsidan vänder om och dribblar ca 2-3 meter när de erhåller tillbakaspel från insidan. Därefter transporterar de tillbaka bollen till sin startposition.
 • Spelarna på insidan använder två tillslag.
 • Spelarna på utsidan kastar till spelarna på insidan som spelar tillbaka på volley.   

Tips

 • Uppmana spelarna att spela precisa och kraftfulla passningar.
 • Observera att spelarna på utsidan behåller sina positioner.
 • Se till att spelarna på insidan inte erbjuder sig framför frisparksfigurerna.
 • Var uppmärksam på att spelarna på insidan omedelbart justerar sina positioner efter en levererad passning till utsidan.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 44

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Passningsspel mellan spelare på utsidan och insidan (2)

U19 17 U 22 2A

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en kvadrat (ca 20 x 20m).
 • Ställ ut åtta frisparksfigurer (alternativt konor) och placera dem som i grafiken.
 • 3 bollar.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelarna på utsidan spelar precisa passningar med det andra tillslaget till de tre spelarna som befinner sig på insidan av kvadraten.
 • Spelarna på insidan erbjuder sig, spelar med det andra tillslaget till en fri spelare på utsidan och erbjuder återigen sig till en ny passningsläggare.
 • Det är inte tillåtet för spelarna på insidan att spela tillbaka till samma passningsläggare
 • Skifta spelare på insidan efter en viss tid.

Variationer:

 • Spelarna på insidan använder ett tillslag.
 • Spelarna på utsidan kastar till spelarna på insidan som tar ned bollen och spelar till en fri spelare på utsidan.
 • Spelarna på utsidan kastar till spelarna på insidan som på volley spelar till en fri spelare på utsidan.

Tips

 • Uppmana spelarna att spela precisa och kraftfulla passningar.
 • Observera att spelarna på utsidan behåller sina positioner.
 • Se till att spelarna på insidan inte erbjuder sig framför frisparksfigurerna.
 • Var uppmärksam på att spelarna på insidan omedelbart justerar sina positioner efter en levererad passning till utsidan.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 45

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

5 spelare

Passningsspel över central spelare (1)

U19 17 U 23 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera spelarna enligt grafiken (kvadrat ca 20 x 20m).

I den här övningen används inga konor som markerar spelarnas positioner. Det innebär att spelarna får en känsla för det tillgängliga området istället för att orientera sig efter konor.

Anvisningar

Övning 1: A-E-C-B-E-D-C-E-A-D-E-B-A... 

 • Spelarna A-B-C och D passar med ett tillslag och enbart med höger ben.
 • Passningar mellan spelarna A-B-C och D enbart till högra sidan.
 • Spelare E passar med två tillslag och tar med bollen med situationskorrekt ben.
 • Samtliga spelare anpassar sina positioner genom en föraktion (läs mer...) först ifrån bollen och sedan emot bollen.
 • Skifta spelare på insidan (E) efter en viss tid.

Övning 2: A-E-C-D-E-B-C-E-A-B-E-D-A... 

 • Spelarna A-B-C och D passar med ett tillslag och enbart med vänster ben.
 • Passningar mellan spelarna A-B-C och D enbart till vänstra sidan.
 • Spelare E passar med två tillslag och tar med bollen med situationskorrekt ben.
 • Samtliga spelare anpassar sina positioner genom en föraktion först ifrån bollen och sedan emot bollen.
 • Skifta spelare på insidan (E) efter en viss tid.

Tips

 • Kräv precisa och kraftfulla passningar.
 • Observera att spelarna på utsidan behåller sina positioner.
 • Var uppmärksam på att spelare E omedelbart justerar sin position efter en passning till utsidan.
 • Spelarna bör röra sig lätt på framfoten för att kunna korrigera sin position vid oprecisa passningar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 46

UPPVÄRMNING

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

10 spelare

Passningsspel över centrala spelare (2)

U19 17 U 23 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera spelarna enligt grafiken (kvadrat ca 20 x 20m).

I den här övningen används inga konor som markerar spelarnas positioner. Det innebär att spelarna får en känsla för det tillgängliga området istället för att orientera sig efter konor.

Anvisningar

 • Spelare A startar övningen med en passning till kortdistans spelaren i mitten av kvadraten.
 • Kortdistans spelaren passar direkt i spelare B:s löpväg.
 • Spelare B passar direkt till långdistans spelaren i mitten av kvadraten, löper till position D och ställer sig sist.
 • Långdistans spelaren passar direkt i spelare A:s löpväg.
 • Spelare A passar direkt till spelare C, löper till position C och ställer sig sist.
 • Spelare C passar direkt till spelare D.
 • Spelare D passar direkt till kortdistans spelaren i mitten av kvadraten...
 • Skifta spelarna på insidan efter en viss tid.

Tips

 • Kräv precisa och kraftfulla passningar.
 • Observera att spelarna på utsidan tajmar sina löpningar.
 • Var uppmärksam på att kort- och långdistans spelarna återigen justerar sin positioner.
 • Spelarna bör röra sig lätt på framfoten för att kunna korrigera sin position vid oprecisa passningar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 47

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Orientering efter tränarens signal

U19 17 U 24 1

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Dribbling

Organisation

 • Markera tre kvadrater (12 x 12m) med röda och blå konor enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i tre grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.
 • Tränaren håller i en röd och en blå kona.

Anvisningar

 • Spelarna jonglerar, dribblar och fintar. 
 • Tränaren håller då och då upp en eller bägge konor.

Tränaren håller upp den röda konan:

 • Samtliga spelare måste dribbla till de röda konorna (två spelare till varje kona), runda dessa och fortsätta att jonglera, dribbla och finta.

Tränaren håller upp den blå konan:

 • Samtliga spelare måste dribbla till de blå konorna (två spelare till varje kona), runda dessa och fortsätta att jonglera, dribbla och finta.

Tränaren håller upp bägge konorna:

 • Varje spelare måste dribbla till en kona vars färg stämmer överens med färgen på träningsvästen, runda denna och fortsätta att jonglera, dribbla och finta.

Tips

 • Tränaren bör hela tiden röra sig mellan kvadraterna, så att spelarna ständigt måste hålla koll på hans position.

Variation:

 • För att komplicera övningen och skapa nya intryck, måste spelarna dessutom uppmärksamma vilken hand tränaren håller upp konan/konorna med. Håller tränaren upp konan med höger hand, måste spelarna dribbla runt konan medurs. Håller tränaren däremot upp konan med vänster hand, måste spelarna dribbla runt konan moturs.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 48

UPPVÄRMNING

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel i spelarnas löpväg

U19 17 U 24 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera tre kvadrater (12 x 12m) enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i tre grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelare A dribblar in i kvadraten och passar till spelare B.
 • Spelare B rundar konan bakom passlinjen (föraktion, läs mer...), tar emot och med bollen och passar med det andra tillslaget till spelare C.
 • Spelare C rundar konan bakom passlinjen, tar emot och med bollen och passar med det andra tillslaget till spelare A.
 • Spelare A rundar konan bakom passlinjen...
 • Samtliga spelare löper till nästa grupp efter passningen och ställer sig sist i kön.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen medurs.

Tips

 • Spelaren bör ta emot och med bollen med fotens insida.
 • Se till att spelarna utför föraktionen korrekt.
 • Kräv precisa passningar och höj passningshastigheten allt eftersom.

Variation:

 • Utför övningen med två bollar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 49

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

4 spelare

Passningsspel i olika zoner

 

Passningssekvens 1

U19 17 U 25 1a

 

Passningssekvens 2

U19 17 U 25 1b

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en kvadrat (10 x 10m - gult) med tillhörande zoner (5 x 3m - grått och blått).
 • Placera ut två blå konor (alternativt frisparksfigurer).
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Passningssekvens 1: A-B-C-D-A...

 • Spelare A-B-C-D passar med två tillslag.
 • Spelare B och D agerar endast inom de blåmarkerade zonerna. 
 • Samtliga spelare anpassar sina positioner genom en föraktion (läs mer...) åt sidan.

Passningssekvens 2: A-B-A-C-D-C-A...

 • Spelare A-B-C-D passar med ett tillslag och enbart med situationskorrekt ben (se grafiken).
 • Spelare B och D agerar endast inom de gråmarkerade zonerna. 
 • Samtliga spelare anpassar sina positioner genom en föraktion åt sidan.

 Passningssekvens 1 eller 2:

 • Efter att spelarna gjort sig bekant med bägge passningssekvenser (var och en för sig), bestämmer spelare B vilken av passningssekvenserna som ska iscensättas.
 • Placerar sig spelare B exempelvis i den gråmarkerade zonen, iscensätts passningssekvens 2 vilket innebär att även spelare D måste placera sig i den gråmarkerade zonen på sin sida av kvadraten.
 • Om spelare B däremot placerar sig i den blåmarkerade zonen, iscensätts passningssekvens 1 vilket innebär att även spelare D måste placera sig i den blåmarkerade zonen på sin sida av kvadraten.
 • Det här är en kontinuerlig övning där varje spelare behåller sin position - därmed sker inga positionsväxlingar.
 • Låt spelarna skifta positioner medurs efter en viss tid.
 • Efter halva övningstiden genomförs passningsspelet åt andra hållet.

Variationer: 

 • Spelare D bestämmer vilken av passningssekvenserna som ska iscensättas.
 • Passningssekvens 1 utförs med ett tillslag. 

Tips

 • Uppmana spelarna att använda situationskorrekt ben.
 • Se till att samtliga spelare spelar tempofyllda passningar med god hastighet då passningssekvens 1 iscensätts. Förklara för spelarna varför särskilt spelare B och D gynnas av detta i den här passningsövningen (de ges mer tid och kan samtidigt placera sig bakom "försvararnas" linje - blå konor i mitten av kvadraten).
 • Observera att spelare A och C spelar tempofyllda passningar med god hastighet då passningssekvens 2 iscensätts. 
 • Var uppmärksam på att spelarna genomför sina föraktioner korrekt samt att de innehar en öppen position.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 50

UPPVÄRMNING

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 spelare

Från 4-mot-0 till 4-mot-2

 

Någon av spelarna med röda träningsvästar passar bollen till en medspelare... 

U19 17 U 25 2a

 

...som därefter tillsammans med övriga lagkamrater försöker att behålla bollen inom laget så länge som möjligt...

U19 17 U 25 2b

 

...Om en försvarare däremot lyckas att erövra bollen, försöker denne omedelbart att dribbla ut ur kvadraten...

U19 17 U 25 2c

Träningspunkter

 • Bollinnehav
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en kvadrat (10 x 10m).
 • Markera två startkorridorer.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelet går från 4-mot-0 till 4-mot-2.
 • Spelet startar med att någon av spelarna med röda träningsvästar passar bollen till en medspelare. 
 • Därefter försöker de att behålla bollen inom laget så länge som möjligt.
 • Vid ett lämpligt och gynnsamt tillfälle förflyttar sig två försvarsspelare in i kvadraten för att försöka erövra bollen.  
 • Om en försvarare lyckas att erövra bollen, försöker denne omedelbart att dribbla ut ur kvadraten för att därefter tillsammans med sin medspelare återvända till sina startpunkter.
 • Därefter startar spelet återigen (4-mot-0)...
 • Skifta försvarsspelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Går bollen okontrollerat utanför spelytan, startar spelet återigen (4-mot-0).

Variationer:

 • Poängsystem i bollinnehavsspelet.
 • Försvarsspelarna förflyttar sig en åt gången in i kvadraten (Från 4-mot-0, till 4-mot-1, till 4-mot-2).
 • Försvarsspelarna spelar en passning ut ur kvadraten till någon av sina medspelare efter att de lyckats erövra bollen.  

Tips

 • Uppmana spelarna att använda situationskorrekt ben.
 • Observera att anfallsspelarna ständigt håller koll på försvarsspelarna, även innan de förflyttat sig in i kvadraten.
 • Se till att samtliga anfallsspelare spelar tempofyllda passningar med god hastighet. 
 • Var uppmärksam på att anfallsspelarna genomför sina föraktioner (läs mer...) korrekt samt att de innehar en öppen position.
 • Passningsmottagaren bör, om möjligt, vid lämpliga och gynnsamma tillfällen försöka placera sig bakom försvarsspelarnas linje/-er (se mellersta grafiken i denna övning).
 • Anpassa spelytans storlek utifrån spelarnas kunskapsnivå.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se