U19/17

 

TRÄNINGSPASS 27

UTOMHUS

 

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 spelare

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Dribbling (1)

U19 17 U 27 1

Träningspunkter

 • Dribbling

Organisation

 • Markera en rektangel (40 x 20m) med en mittlinje.
 • Placera 8 konor i vardera planhalva.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna dribblar fritt på varsin planhalva.
 • På tränarens kommando dribblar spelarna till en fri kona och jonglerar där med bollen 5-6 gånger.
 • Därefter dribblar spelarna återigen fritt på varsin planhalva. 
 • På tränarens kommando dribblar spelarna...

Variationer:

 • Låt spelarna använda olika dribblingstekniker t ex endast med in/utsidan eller sulan.
 • Låt spelarna genomföra tre armhävningar innan de börjar att jonglera.

Tips

 • Se till att spelarna har bollen nära fötterna när de dribblar.
 • Var uppmärksam på att spelarna inte nuddar konorna när de dribblar.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Dribbling (2)

U19 17 U 27 2

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Avlägsna alla konor inom rektangeln.

Anvisningar

 • Spelarna dribblar fritt på varsin planhalva.
 • Tränaren ropar upp ett lag och spelarna i det laget låter omedelbart bollarna ligga för att sedan kräva en passning från spelarna i det andra laget.  
 • Därefter tar passningsmottagarna med bollen in på den andra planhalvan och dribblar fritt.
 • Spelarna som levererat passningarna löper, efter sin passning, till de kvarlämnade bollarna och dribblar vidare. 
 • Tränaren ropar upp ett lag...

Som variation:

 • Låt spelarna utföra olika finter när de dribblar.

Tips

 • Se till att spelarna passar först efter att de har fått ögonkontakt med en fri spelare. Detta garanterar att två passningsmottagare inte erbjuder sig till samma passningsläggare eller att två passningsläggare spelar en passning till samma passningsmottagare. 
 • Var uppmärksam på att spelarna nyttjar hela området på sin planhalva när de dribblar, för att skapa största möjliga plats för en passning då tränaren ropar upp ett lag. 
 • Kräv precisa och kraftfulla passningar.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Kompakt försvarsspel (1)

U19 17 U 27 3a

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan med tre olika zoner (uppbyggnads-, bollerövrings- och avslutszon) enligt grafiken.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Utse en målvakt i det anfallande laget (rött lag).

Anvisningar

 • Spelet sker 7+MV-mot-8.
 • Målvakten i det anfallande laget startar aktionen med en passning till en medspelare i uppbyggnadszonen.
 • Det försvarande laget tillåts inte attackera anfallsspelarna i uppbyggnadszonen. 
 • Anfallsspelarna i uppbyggnadszonen försöker att spela en passning till någon av medspelarna i bollerövringszonen (gulmarkerad), för att därefter förflytta sig in i den zonen. 
 • Anfallsspelarna försöker att dribbla (ingen passning från bollerövringszonen till avslutszonen) från bollerövringszonen in i avslutszonen och avsluta på mål. 
 • Lyckas det anfallande laget att göra mål eller bollen lämnar spelplanen, startar nästa aktion återigen från målvakten...
 • Lyckas spelarna i det försvarande laget att erövra bollen i bollerövringszonen, kontrar de.
 • Erövrar de bollen i avslutszonen, försöker de att nå målvakten med en lång boll eller via ett kombinationsspel.   
 • Efter halva övningstiden byter lagen uppgifter med varandra.

Som variation:

 • När bollen väl befinner sig i bollerövringszonen, tillåt inte spelarna i det anfallande laget att spela tillbaka bollen till uppbyggnadszonen. 

Tips

 • Försvarsspelarna placerar sig kompakt i bollerövringszonen där de så snabbt som möjligt försöker att erövra bollen och kontra. 
 • Låt det anfallande laget endast agera med passningar längs marken.  

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Kompakt försvarsspel (2)

U19 17 U 27 4

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Konorna som markerade zonerna avlägsnas och istället markeras en mittlinje. 

Anvisningar

 • Spelet sker 7+MV-mot-8.
 • Målvakten i det anfallande laget startar aktionen med en passning till en medspelare på den egna planhalvan.
 • Det anfallande laget får endast agera med passningar längs marken och tillåts enbart att avsluta på mål från motståndarnas planhalva.
 • Det försvarande laget väntar, kompakt stående på egen planhalva, för att i rätt ögonblick förflytta sig in på motståndarnas planhalva och attackera bollen.
 • Lyckas det anfallande laget att göra mål eller bollen lämnar spelplanen, startar nästa aktion återigen från målvakten...
 • Lyckas spelarna i det försvarande laget att erövra bollen, kontrar de.
 • Efter halva övningstiden byter lagen uppgifter med varandra.

Som variation:

 • Låt spelarna i det anfallande laget även spela höga bollar till varandra.

Tips

 • Se till att bollhållaren sätts under press och styrs inåt för att gemensamt erövra bollen utifrån en kompakt struktur.
 • Försvararna bör lära sig att upptäcka rätt tidpunkt för att attackera bollen gemensamt.
 • Uppmana försvarsspelarna, efter en bollerövring, att så fort som möjligt kontra och avsluta bestämt på mål. 

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Kompakt försvarsspel (3)

U19 17 U 27 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls.
 • Bredda spelplanen enligt grafiken.
 • Utse en målvakt i det försvarande laget (blått lag).

Anvisningar

 • Spelet sker 8-mot-8 med inkast.
 • Målvakten i det anfallande laget startar aktionen med en passning till någon av sina medspelare.
 • Det försvarande laget agerar i ett 1-4-2-1 system.
 • Anfallsspelarna agerar fritt.
 • Erövrar försvarsspelarna bollen, kontrar de.
 • Spelet sker med inkast.
 • Är aktionen avslutad, startar målvakten i det anfallande laget nästa aktion...
 • Efter halva övningstiden byter lagen uppgifter med varandra.

Tips

 • Se till att försvarsspelarna coachar varandra.
 • Om spelarna önskar och möjlighet finns, förläng träningen med ytterligare 20 minuter och låt spelarna spela fritt 8-mot-8. 

 

TILL TRÄNINGSPASS 28

 

TILL TRÄNINGSPASS 26

 

TILL ARKIV U19/17 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se