U15/13

 

TRÄNINGSPASS 11

INOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 spelare

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Först till mitten...

U15 13 I 11 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Bollarbete

Organisation

 • Markera en kvadrat med en liten kvadrat i mitten.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Varje spelare tilldelas ett nummer.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna dribblar fritt på sin sida. 
 • Tränaren ropar upp två spelare, som dribblar in i den lilla kvadraten i mitten och jonglerar 10 gånger.
 • Spelaren som är klar först erhåller en poäng och den andra spelaren måste utföra 5 armhävningar.
 • Vilket lag får flest poäng?

Variationer:

 • Bestäm hur spelarna ska jonglera.
 • Ropa upp två nummer samtidigt.

Tips

 • Spelarna är alltid i rörelse - ingen står still.
 • Ifall hopprep finns till hands, utförs 10 hopp istället för armhävningar.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Snabb orientering i mitten

U15 13 I 11 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Koordination

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Bygg upp två koordinationsbanor.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar med det andra tillslaget till B och genomför koordinationsbanan.
 • B tar med bollen med det första tillslaget till andra sidan in i dribblingen.
 • Efter att B dribblat runt två konor passar han till C.
 • C dribblar sedan så snabbt som möjligt till position A och ställer sig sist.
 • Alla spelare växlar till nästa position och nästa spelare på position A passar med det andra tillslaget till B...
 • Byt spelriktning efter halva övningstiden.

Tips

 • Passningsprecision före hastighet.
 • Bollmot/medtagningen i den lilla kvadraten kräver en snabb orientering av spelarna.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Med tempodribbling till 3-mot-2

U15 13 I 11 3

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en liten kvadrat i mitten.
 • Markera två startpunkter.
 • Placera en plint enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • På tränarens kommando dribblar A och B genom kvadraten.
 • Laget vars spelare dribblar först ut ur kvadraten, anfaller på mål i 3-mot-2.
 • Anfallarna erhåller en poäng ifall de lyckas träffa plinten.
 • Erövrar försvararna bollen erhåller de en poäng ifall de lyckas passa till tränaren genom kvadraten.
 • Därefter dribblar de följande två spelarna genom kvadraten...
 • Vilket lag får flest poäng?
 • Byt regelbundet ut spelarna framför mål.

Tips

 • Ifall det är otydligt vem som först dribblar ut ur kvadraten, ropar tränaren upp spelaren.
 • Då det inte är att förutse vilket lag som ska gå till anfall eller försvara, måste spelarna reagera snabbt och anpassa sina positioner. Spelarna ur det anfallande laget bör "bredda" spelplanen så snabbt som möjligt.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

2-mot-2 efter tempodribbling

U15 13 I 11 4

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en startlinje (grupp B) och två startpunkter (grupp A).
 • Placera en plint enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar med det andra tillslaget i B:s löpväg som tar med bollen med det första tillslaget in i dribblingen och när han befinner sig i höjd med mittlinjen passar han till sin medspelare. 
 • Efter passningen löper A över startlinjen in i spelplanen och försöker att försvara i 2-mot-2.
 • Anfallarna erhåller en poäng ifall de lyckas träffa in i målet utan att träffa plinten.
 • Erövrar försvararna bollen erhåller de en poäng ifall de lyckas passa till tränaren.
 • Därefter passar nästa spelare på position A med det andra tillslaget i B:s löpväg...
 • Vilket lag får flest poäng?
 • Byt regelbundet ut spelarna framför mål.
 • Efter en fjärdedel av övningstiden utförs övningen från andra sidan.
 • Byt uppgifter efter halva övningstiden.

Tips

 • Anpassa A:s startposition till spelarnas nivå. Ju kortare avstånd, desto snabbare uppstår ett 2-mot-2.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Snabb omställning

U15 13 I 11 5 

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en kvadrat.
 • Avlägsna plinten.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Tränaren passar till en anfallare.
 • Anfallarna försöker i 3-mot-2 att passa till en medspelare i kvadraten.
 • Lyckas de, försöker anfallarna i kvadraten att säkra bollinnehavet i 3-mot-4.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de med en passning till medspelarna på spelplanen.
 • Spelaren som passat till spelarna på spelplanen får delta i 3-mot-3. För varje mål erhålls en poäng.
 • Lyckas de "nya" försvararna erövra bollen måste de försöka att passa till tränaren (en poäng).
 • Växla regelbundet spelare.
 • Byt uppgifter efter halva övningstiden.
 • Vilket lag vinner?

Tips

 • Försvararna i kvadraten ska konsekvent nyttja övertalet, stänga passningskorridorer, försvara aggressivt och snabbt kontra efter bollerövring.

 

TILL TRÄNINGSPASS 12

 

TILL TRÄNINGSPASS 10

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se