U15/13

 

TRÄNINGSPASS 12

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

10 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Väggspel mot en plint (1)

U15 13 I 12 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Dribbling
 • Bollarbete

Organisation

 • Placera ut två plintar enligt grafiken.
 • Placera konorna enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B, förflyttar sig till position B och ställer sig sist.
 • Spelare B tar bollen i spelriktningen och spelar ett väggspel mot plinten med det tredje tillslaget.
 • Därefter dribblar spelare B runt konan, mellan plintarna och jonglerar där 10 gånger för att sedan dribbla till startpunkten...
 • Låt spelarna genomföra övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Ge spelarna tid att vänja sig vid underlaget och undvik därför att ge dem tekniska instruktioner under de första fem minuterna. 
 • Se till att spelare A använder två tillslag och spelare B tre tillslag.
 • Nästa spelare startar efter att spelare B genomfört väggspelet mot plinten.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Väggspel mot en plint (2)

U15 13 I 12 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Placera kona C enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B och förflyttar sig därefter till position B.
 • Spelare B tar bollen i spelriktningen och spelar ett väggspel mot plinten med det tredje tillslaget.
 • Därefter passar spelare B med det andra tillslaget i C:s löpväg för att sedan förflytta sig till position C.
 • Spelare C passar direkt till spelare D för att sedan förflytta sig till position D.
 • Spelare D tar med sig bollen och dribblar till startpunkten...
 • Låt spelarna genomföra övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Spelare C måste justera sin rörelse i förhållande till spelare B. Om spelare C inte är uppmärksam och startar för tidigt, tvingas spelare B att spela en vertikal passning istället för en passning åt sidan och avståndet mellan spelare C och D blir därmed för kort.
 • Nästa spelare vid startpunkten startar efter att spelare B intagit position C.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Väggspel mot en plint och avslut (1)

U15 13 I 12 3

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Placera plintarna och konorna enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A spelar ett väggspel mot plinten med det andra tillslaget för att sedan passa direkt till spelare B. Därefter förflyttar han sig till position B och ställer sig sist.
 • Spelare B passar direkt in i C:s löpväg för att sedan förflytta sig till position C.
 • Spelare C tar med bollen och avslutar med det tredje tillslaget. Därefter förflyttar han sig till position A och ställer sig sist...
 • Låt spelarna genomföra övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Spelare B måste justera sin rörelse i förhållande till spelare A. Om spelare B inte är uppmärksam och startar för tidigt, tvingas spelare A att spela en passning mot mitten av planen istället för en vertikal passning och avståndet mellan spelare B och C blir därmed för kort.
 • Nästa spelare vid startpunkten startar efter att spelare B passat till spelare C.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Väggspel mot en plint och avslut (2)

U15 13 I 12 4

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelare A spelar ett väggspel mot plinten med det andra tillslaget för att sedan passa direkt till spelare B. Därefter förflyttar han sig till position B och ställer sig sist.
 • Spelare B passar direkt till spelare C.
 • Spelare C spelar ett väggspel med spelare B (som därefter förflyttar sig till position C), tar med bollen och avslutar med det tredje tillslaget.
 • Därefter förflyttar han sig till position A och ställer sig sist...
 • Låt spelarna genomföra övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Spelare B och C måste justera sina rörelser i förhållande till spelare A. Om de inte är uppmärksamma och startar för tidigt, tvingas spelare A att spela en passning mot mitten av planen istället för en vertikal passning och avståndet mellan spelare B och C blir därmed för kort.
 • Nästa spelare vid startpunkten startar efter att spelare B förflyttat sig till position C.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

2-mot-2 + 1 turnering

U15 13 I 12 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Placera plintarna enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i fyra lag.
 • Utse två neutrala spelare med en tredje färg på träningsvästen.

Anvisningar

 • Spelet sker 2-mot-2 + 1 på ett mål.
 • Den neutrala spelaren som deltar i spelet agerar med bollhållande lag.
 • Spelet sker med inkast.
 • Om det försvarande laget vinner bollen, måste de spela en passning mot plinten innan de tillsammans med den neutrala spelaren tillåts att göra mål. 
 • Motståndarna försöker omedelbart att vinna tillbaka bollen.
 • Efter ett mål eller om bollen går utanför kortlinjen, startar spelet återigen från målvakten som spelar en passning till det tidigare försvarande laget.
 • Speltid - 3 minuter per match. Samtliga lag spelar mot varandra - 6 matcher.
 • Vilket lag vinner turneringen?

Tips

 • Denna spelform tränar snabba defensiva omställningar. Spelarna lär sig att defensiva omställningar och organiserad press många gånger leder till en omedelbar bollvinst - särskilt då den utförs med ett övertal.

 

TILL TRÄNINGSPASS 13

 

TILL TRÄNINGSPASS 11

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se