U19/17

 

TRÄNINGSPASS 12

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Spela runt plinten (1)

U19 17 I 12 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera ut två plintar enligt grafiken.
 • Markera positioner (röda konor).
 • Dela upp spelarna i två lag och placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A dribblar till konan mittemot plinten och passar i B:s löpväg.
 • B passar med det andra tillslaget i C:s löpväg.
 • C passar med det andra tillslaget i A:s löpväg...
 • Efter varje passning förflyttar sig spelarna till nästa position.
 • Låt spelarna genomföra passningsspelet åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att spelarna endast passar med vänster fot medurs och med höger fot moturs.
 • Kräv precisa passningar i medspelarnas löpväg.
 • Observera att spelarna genomför sina föraktioner (läs mer...). Tack vare föraktionen befinner sig spelarna i en öppen position och kan ta med bollen med de första tillslaget i spelriktningen.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Spela runt plinten (2)

U19 17 I 12 2

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelare A dribblar till konan mittemot plinten och passar i B:s löpväg.
 • B passar med det andra tillslaget i C:s löpväg.
 • C spelar ett väggspel mot plinten med det andra tillslaget och passar därefter med det andra tillslaget i A:s löpväg...
 • Efter varje passning förflyttar sig spelarna till nästa position.
 • Låt spelarna genomföra passningsspelet åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att spelarna endast passar med vänster fot medurs och med höger fot moturs.
 • Kräv precisa passningar i medspelarnas löpväg.
 • Observera att spelarna genomför sina föraktioner. Tack vare föraktionen befinner sig spelarna i en öppen position och kan ta med bollen med de första tillslaget i spelriktningen.
 • Se till att spelare C intar en frontal position framför plinten innan väggspelet.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Spela runt plinten med avslut (1)

U19 17 I 12 3

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Markera positioner (röda konor).

Anvisningar

 • Spelare A spelar ett väggspel mot plinten och passar därefter med det andra tillslaget i B:s löpväg.
 • B passar direkt i A:s löpväg.
 • A dribblar runt plinten och avslutar på mål.
 • Efter aktionen förflyttar sig spelarna till nästa position.
 • Låt spelarna genomföra övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att spelarna endast passar med vänster fot medurs och med höger fot moturs.
 • Kräv precisa passningar.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Spela runt plinten med avslut (2)

U19 17 I 12 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelare A spelar ett väggspel mot plinten, passar därefter direkt i B:s löpväg och löper bakom plinten mot mål.
 • B passar med det andra tillslaget i A:s löpväg.
 • A avslutar med det andra tillslaget på mål.
 • Efter aktionen förflyttar sig spelarna till nästa position.
 • Låt spelarna genomföra övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att spelarna endast passar med vänster fot medurs och med höger fot moturs.
 • Var uppmärksam på att spelarna avslutar med det andra tillslaget.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Spel 4-mot-4 med plintar på två mål med målvakter

U19 17 I 12 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls.

Anvisningar

 • Lagen spelar 4-mot-4 på två mål.
 • Spelet startar med att ena målvakten passar till en av sina medspelare.
 • Innan avslut måste det bollhållande laget spela ett väggspel mot en av plintarna - på sidan mot mittlinjen.
 • Spelet sker med inkast.
 • Spelarna växlar självständigt.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Som variation:

 • För att höja svårighetsgraden utförs väggspelet endast mot plinten på motståndarnas planhalva.

Tips

 • Efter en bollerövring på motståndarnas planhalva måste inget väggspel utföras innan avslut.
 • Uppmana spelarna till att passa längs golvet.

 

TILL TRÄNINGSPASS 13

 

TILL TRÄNINGSPASS 11

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se