U11/9

 

TRÄNINGSPASS 3

INOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 spelare

 

UPPVÄRMNING

Passning genom ett dubbelt passningsmål

U11 9 I 3 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Bygg upp 8 dubbla passningsmål (bredd 2m).
 • Dela upp spelarna i 8 grupper.

Anvisningar

 • Spelarna passar till varandra genom de dubbla passningsmålen.
 • Passningsmottagaren tar med bollen åt sidan med det första tillslaget och passar tillbaka med det andra tillslaget genom det andra passningsmålet...
 • Vilket par passar först genom det dubbla passningsmålet 10 gånger.

Variationer:

På tränarens signal (akustisk och optisk) växlar en respektive bägge spelare till ett annat passningsmål.

Signal 1 - Tränaren ropar "byt" och håller armarna ovanför huvudet:

 • Bägge spelare dribblar/löper gemensamt till ett annat passningsmål och fortsätter spelet.

Signal 2 - Tränaren ropar "byt" och håller en boll ovanför huvudet:

 • Bollhållaren dribblar till ett annat passningsmål och fortsätter spelet med sin nya kamrat.

Signal 3 - Tränaren ropar "byt" och håller en arm ovanför huvudet:

 • Spelaren utan boll löper till ett annat passningsmål och fortsätter spelet med sin nya kamrat.

Tips

 • Spelarna ska endast passa med insidan av foten.
 • Se till att spelarna har sin kropp bakom bollen när de passar.
 • Ständig ögonkontakt med medspelarna.

 

 

HUVUDÖVNING

Väggspel mot bänken

U11 9 I 3 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Placera ut fyra bänkar enligt grafiken.
 • Markera en passningskorridor och en startpunkt framför varje bänk.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.

Anvisningar

 • En spelare passar genom passningskorridoren och mot bänken, så att bollen återvänder vinklad och kan spelas mot bänken av följande spelare...
 • Efter passningen löper spelaren tillbaka till gruppen.
 • Spelarna har maximalt två tillslag, men kan även passa direkt.
 • Varje passning ger en poäng.
 • Vilken grupp når först 10 poäng?

Som variation:

 • Spelarna måste passa direkt.

Tips

 • Använd olika slags bollar - tennisbollar, minibollar, mjuka bollar osv.

 

 

SLUTÖVNING

Turnering 4-mot-4 med bänkar på två mål

U11 9 I 3 3

Träningspunkter

 • Försvarsspel
 • Anfallsspel

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning" behålls.
 • Dela upp spelarna i fyra lag.

Anvisningar

 • Två lag startar turneringen och försöker att göra mål i 4-mot-4.
 • De andra två lagen vilar.
 • Innan ett lag kan avslutar, måste bollen spelas mot en bänk på motståndarnas planhalva.
 • Spelet sker med inkast.
 • Speltid: 5 minuter per match.
 • Vilket lag vinner turneringen?

Tips

 • Låt en respektive två spelare attackera motståndarna på deras planhalva. Därigenom undviker man att det försvarande laget väntar på motståndarna på sin egen planhalva och försöker att "skydda" bänkarna.

 

TILL TRÄNINGSPASS 4

 

TILL TRÄNINGSPASS 2

 

TILL ARKIV U11/9 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se