U15/13

 

TRÄNINGSPASS 13

INOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Olika slags bollar (1)

U15 13 I 13 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Koordination

Organisation

 • Markera två spelplaner enligt grafiken.
 • Markera två dribblingskorridorer (blå konor).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Förbered olika slags bollar - t.ex. handboll, fotboll, tennisboll.

Anvisningar

 • Den första spelaren i varje grupp väljer en boll, dribblar genom dribblingskorridoren, passar sedan till den startande spelaren, löper till den andra gruppen och ställer sig sist.
 • Den startande spelaren tar med bollen med det första tillslaget i dribblingen, dribblar med korta snabba kontakter till mittlinjen, tar upp bollen och studsar den hela vägen till den andra gruppen.
 • Byt sida efter halva övningstiden.

Tips

 • Genom användningen av olika slags bollar förbättras bollkänslan och koordinationen.
 • I och med passningen till den startande spelaren, börjar nästa spelare att dribbla.
 • Se till att spelaren tar emot passningen från vänster med höger fot och passningen från höger med vänster fot in i dribblingen.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Olika slags bollar (2)

U15 13 I 13 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Koordination

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Placera ut koordinationshäckar.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Tränaren passar till varje grupp och spelarna passar till varandra.
 • På tränarens kommando löper en jägare ur varje grupp in i spelplanen och försöker att nudda bollen. Jägaren får använda händerna.
 • Efter att han nuddat bollen, löper han genom koordinationshäckarna och ställer sig sist.
 • Tränaren passar till varje grupp...

Tips

 • Ange en tidsbegränsning beroende på spelarnas kunskapsnivå - t.ex 15 sekunder.
 • Utse nya jägare efter att varje jägare startat två gånger.
 • Se till att passningsspelarna nyttjar spelplanens längd och bredd för att göra det så svårt som möjligt för jägaren.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Snabbt passningsspel

U15 13 I 13 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera tre spelplaner.
 • Dela upp spelarna i tre grupper med fyra spelare i varje.
 • Placera målvakterna på spelplan 1 enligt grafiken.

Anvisningar

Spelplan 1:

 • Spelarna ska passa så ofta som möjligt från målvakt till målvakt inom den angivna tiden (t.ex. 2 minuter). Samtliga spelare måste ha spelat minst en passning.

Spelplan 2 och 3:

 • Spelarna ska passa till varandra så ofta som möjligt inom den angivna tiden (t.ex. 2 minuter).

När tiden är ute växlar grupperna spelplan medurs.

Tips

 • Spelarna bör nyttja spelplanens längd och bredd samt agera med maximalt två tillslag för att kunna utföra ett snabbt passningsspel.
 • Kräv ständigt nya passningskombinationer från målvakt till målvakt av spelarna på spelplan 1. Tränaren kan t.ex kräva en passningskombination med fem passningar och därefter för varje ny passningskombination en passning mer.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Övertalsspel

U15 13 I 13 4

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera två spelare ur ett lag bredvid målet.

Anvisningar

 • Spelet sker 6-mot-4.
 • Efter varje minut sker ett spelarbyte. De bägge väntande spelarna kommer in på spelplanen och två spelare ur det andra laget lämnar spelplanen.
 • Efter 6 genomgångar à en minut utses nya lag.
 • Vilket lag gör flest mål?

Variationer:

 • Spelet sker 6-mot-6.
 • När ett lag går upp i ledning måste en spelare ur det ledande laget lämna spelplanen för en minut. Ifall det andra laget gör ett mål får spelaren återvända direkt.

Tips

 • På grund av det växlande övertalet måste spelarna ständigt anpassa sitt individuella taktiska beteende.
 • Vid övertal - bredda spelet och placera en spelare så högt upp som möjligt.
 • Vid undertal - fall av och försvara bollorienterat.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

7m-turnering

U15 13 I 13 5

Träningspunkter

 • Avslut

Organisation

 • Dela upp spelarna i fyra grupper.

Anvisningar

 • Grupperna spelar en 7m-turnering - alla mot alla.
 • Varje spelare har ett skott. Vid oavgjort fortsätter man till dess att någon vinner.
 • Vilken grupp vinner flest turneringar?

Variationer:

 • Spelarna startar från mittlinjen och utmanar målvakten i 1-mot-1.
 • Använd en tennisboll eller en handboll istället för en fotboll.

Tips

 • Den här sortens tävlingar är roliga. De är speciellt lämpliga efter en koncentrationskrävande träning.
 • Runda av träningen med ett gemensamt samtal.

 

TILL TRÄNINGSPASS 14

 

TILL TRÄNINGSPASS 12

 

TILL ARKIV U15/13 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se